Svensk oro inför WHO-möte -“Viktigt att försvara skadereducerande produkter”

Svenska politiker är oroliga för kommande internationella restriktioner mot nikotinpåsar och andra rökfria nikotinprodukter. Anledningen är det uppkommande mötet om WHOs tobakskonvention, COP10, där upphettad tobak, e-cigaretter men även vitt snus pekas ut som hot mot folkhälsan. 
”Vi måste försvara våra svenska skadereducerande produkter” skriver Tobias Andersson, ordförande i Näringsutskottet.

WHO förväntas föreslå kraftåtgärder för att förhindra spridningen av e-cigaretter, heat-not-burn-produkter och nikotinpåsar. Det står klart sedan organisationen publicerat en serie rapporter som ska vara underlag för diskussionerna om en revidering av den globala tobakskonventionen. Den 20 november möts parterna i Panama för att komma överens om vilka riktlinjer som ska gälla för de länder som skrivit under konventionen. Sverige skrev under redan 2005 och har åtagit sig att implementera riktinjerna i lagstiftningen.

“Givet att Sverige har EU:s lägsta rökartal och står på tröskeln till att uppnå WHO:s ambition om en ”smoke-free-generation” där 5 procent eller färre av befolkningen är rökare, det vill säga att dagligrökningen i Sverige uppgår till 6 procent, enligt Folkhälsomyndigheten, kan Sverige vara en viktig röst för att uppnå minskad rökning i världen, om vi vill. Men då behöver Sverige en tydlig linje och position som också försvarar våra svenska, skadereducerande tobaks- och nikotinprodukter.” skriver Tobias Andersson (sd), ordförande i Näringsutskottet, i en uppmaning till Socialminister Jakob Forssmed.

”Stor betydelse för folkhälsan”

Tobias Andersson får medhåll av av riksdagsledamoten Isak From (s) som menar att den svenska snustraditionen har lett till färre rökare och att detta påverkar folkhälsan på ett positivt sätt.

“Jämfört med andra länder är det synnerligen få svenskar som drabbas av lungcancer. Svenskarna kan därmed leva längre, bidra till samhällsbygget och bespara oss skattebetalare kostsam vård. Sverige har kommit längre än alla andra länder i Europa på vägen mot att bli rökfritt. Det har mycket stor betydelse för folkhälsan och för samhället i stort.” skriver Isak From, även detta i en skriftlig fråga till socialminister Jakob Forssmed.

Skillnad i risk mellan olika nikotinbruk

Bruket av alternativa niktonprodukter har ökat i Sverige. Samtidigt har rökningen minskat i snabb takt. Enligt en nyligen publicerad rapport från CAN ligger antalet dagligrökare på mellan 5 och 6 procent – en siffra som organisationen förutspår kommer att minska ytterligare om utvecklingen håller i sig.

Enligt Isak From är förvisso nikotin beroendeframkallande, men han hänvisar till Folkhälsomyndighetens nyligen publicerade rapport om nikotinprodukters olika skadeverkningar, där de relativa riskerna mellan rökning och rökfritt nikotinbruk granskades.

“Det finns idag inte några studier som visar att det ”vita snuset” har några allvarliga bieffekter, även om ”risker inte kan uteslutas”. Jämfört med den dokumenterat farliga cigaretten måste detta ses som en stor folkhälsopolitisk framgång” skriver Isak From.

Inga ”positioner” ännu

Både Tobias Andersson och Isak From har bett socialminister Jakob Forssmed återkomma med besked om hur regereingen och socialdepartementet ska agera under WHO-möte i Panama. Enligt Jakob Forssmed finns i dagsläget ingen tydlig plan för den svenska delegationen i Panama. Förutom att man ämnar närvara på mötet.

“Det är positivt att tobaksrökningen successivt har minskat och att Sverige har en jämförelsevis låg andel rökare. Samhällets kostnader för rökning är stora och prevention och förebyggande insatser är viktiga. Med förebyggande arbete kan det även skapas förutsättningar för jämlik hälsa.” skriver Jakob Forssmed i sitt svar men medger att ”de svenska positionerna inför partsmötena har ännu inte tagits fram.”

3 Kommentarer om "Svensk oro inför WHO-möte -“Viktigt att försvara skadereducerande produkter”"

  1. Dear Sweden, Being representatives of a elected government participating in the world technology development which might continue the coming years, the G20 meeting in New Delhi the last Sunday with representatives of 125 countries worldwide participating serve as guidelines for coming WHO meeting needs clear Swedish guidelines.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *