Anmäler departementet till JO – ”Bristande öppenhet kring nikotinpåsar och EU”

Varför mörkar socialdepartementet om vad man sagt och tyckt om nikotinpåsar, e-cigaretter och snus till EU-komissionen? Det undrar Samuel Lundell och Snusarnas Riskförbund som nu anmält departementet till Justitieombudsmannen, JO.
” Det är en rättighet för oss snusare att få reda på hur socialdepartementet uttalar sig i frågan. Står departementet bakom regeringens nya linje för skademinimering eller fortsätter man häxjakten på snuset?” undrar Samuel Lundell.

Socialdepartementet skulle tycka till om en framtida EU-reglering av nya nikotinprodukter. Det gjorde man också, genom att svara på en enkät från en konsultfirma som jobbade på uppdrag av EU-kommissionen. Det rapporterar Dagens Nyheter.

Men enkätsvaren från Socialdepartementet registrerades aldrig. Och när departementet ombads lämna ut en kopia på enkäten, blev beskedet att den inte ens blivit diarieförd. Enligt uppgifter till Dagens Nyheter har departementet inte heller deltagit på ett uppföljande möte, där konsultfriman velat få mer fördjupande svar om den svenska tobakspolitiken.

Ämnäler departementet

Nu har Samuel Lundell, ordförande i konsumentorganisationen Snusarnas Riksförbud, anmält socialdepartementet till Justitieombudsmannen, JO.

“Det ligger verkligen i allmänhetens intresse att få veta vad socialdepartementet delat för information i den här frågan. I synnerhet som man företräder regeringen. Det är dessutom helt orimligt att man inte ens registrerat vad man svarat.” säger Samuel Lundell till Vejpkollen.

Vill lagstifta efter risk

Samuel Lundell påpekar också att svenska riksdagen tagit tydlig ställning för att den svenska nikotinpolitiken ska innehålla ett skademinimeringsperspektiv. Det innebär att lagstiftningen kring nikotinpåsar, snus och e-cigaretter är tänkt att spegla de relativa riskerna mellan olika former av nikotinbruk.

”Regeringen har varit tydlig med att produkterna ses som några av flera verktyg för att minska skadorna av nikotinbruket i Sverige.” säger Samuel Lundell.

Inget undantag för Sverige

Enligt flera obekräftade uppgifter kommer EU-kommissionen, med stöd av den rapport från samma konsultfirma som kontaktade socialdepartementet, föreslå omfattande åtgärder för att begränsa tillgången till nikotinpåsar och e-cigaretter inom EU. I värsta fall kan det innebära ett förbud för orala nikotinprodukter, enligt samma modell som för det svenska snuset. Skillnaden blir att förbudet även kommer att gälla i Sverige, trots det rådande undantaget för snus.

“Snuset har en avgörande betydelse för att vi i Sverige har så låg andel rökare. Nikotinpåsar och e-cigaretter har blivit populära alternativ till cigaretterna och det betyder i förlängningenn att än färre börjar röka. I synnerhet gäller det här bland yngre och kvinnor. Detta har både den sittande regeringen tillsammans med en majoritet i riksdagen agerat på genom att exempelvis sänka skatten på snus och samtidigt höja den på cigaretter, samt välja att behålla möjligheten till smaksättningar för e-cigaretter” säger Samuel Lundell.

Angår väldigt många svenskar

Han blir nu oroad av att man på Socialdepartementet inte framfört de folkvaldas uppfattning i frågan.

“Det är ju omöjligt att veta, för man ville av någon anledning inte vara öppen med detta. Det är därför jag lämnade in en anmälan. Det här är en fråga som angår en stor del av den svenska befolkningen. Vi har rätt att veta om departementet verkligen följer den linje som riksdagen har beslutat om, eller om det finns en annan uppfattning bland tjänstemännen. Det är ganska enkelt egentligen och är i grunden en demokratifråga” säger Samuel Lundell till Vejpkollen.


Fakta: Debatten om rökfritt nikotin.

  • E-cigaretter har funnits på marknaden i 20 år. Nikotinpåsar med mycket låga nikotinhalter är sedan början av 2000-talet reglerade som läkemedel. Den moderna nikotinpåsen, med högre nikotinhalter lanserades i samband med att EU började reglera e-vätska med nikotin som vanliga konsumtionsprodukter (med en maximal gräns på 20 mg nikotin per milliliter.)
  • E-cigaretter, snus och nikotinpåsar är en laddad fråga inom vetenskapen. Inte desto mindre råder i dagsläget konsensus inom den internationella forskningen, bland annat via sammanställningar från brittiska Royal College of Physicians, att rökfria nikotinprodukter orsakar en bråkdel av de skador som rökningen bevisligen orsakar. Man menar dock att det, med undantag för snusbruket i Sverige, av naturliga skäl, saknas långvariga epidemiologiska studier som styrker detta.
  • Svenska politiker har delade åsikter om snuset (och sedemera nikotinpåsarnas roll) i förhållande till Sveriges låga andel rökare. I dagsläget bejakar en majoritet i riksdagen (inklusive de partier som bildat regering 2022) en princip om skademinimering. Regeringen vill att snus och andra rökfria nikotinprodukter, som e-cigaretter, ska regleras annorlunda än röktobak.
  • Nyligen meddelade regeringen att skatten på snus ska sänkas, och att sänkningen ska finansieras med höjda skatter på cigaretter. Nikotinpåsar regleras på samma sätt som e-cigaretter, med beskattning, åldersgränser och restriktioner av marknadsföring.
  • Svenska folkhälsomyndigheten å sin sida, lierar sig med oppositionen, och tycker att snus och vejpprodukter ska regleras likadant som cigaretter. Folkhälsomyndigheten har bland annat drivit frågan om smakförbud för e-cigaretter, ett förslag som blev presenterat av den tidigare socialdemokratiska regeringen, men som röstades ner i riksdagen. Folkhälsomyndigheten finansierar även flera lobbyorganisationer som i likhet med myndigheten vill se hårdare lagstiftning för nya nikotinprodukter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *