Regeringen: ”Oroväckande för handelsfriheten när länder förbjuder nikotinpåsar”

Att olika EU länder inför totalförbud att sälja nikotinpåsar oroar den svenska regeringen. Enligt bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell handlar det lika mycket om principen om varors fria rörlighet på marknaden, som att vissa produkter har skademinimerande effekter på nikotinmarknaden.

“Den fria marknadens principer om fri rörlighet för produkter är ett kärnvärde för den svenska regeringen. Totalförbud för försäljning av vissa varor inskränker den fria rörligheten. Regeringen ser också med oro på att den fria rörligheten påverkas negativt när enskilda medlemsländer inför totalförbud.“ skriver Johan Forssell (m) som svar på en fråga från näringsutskottets ordförande Tobias Andersson (sd).

”Värna skademinimerande produkter”

Vejpkollen har tidigare vid flera tillfällen uppmärksammat oron från svenska politiker kring det vita snusets framtid inom EU. Ämnet har blivit aktuellt sedan både WHO och EU-kommissionen flaggat för att produkterna bör regleras enligt samma principer som röktobak. Detta skulle innebära smakförbud och höga skatter – eller i värsta fall – att produkterna förbjuds helt (enligt samma princip som traditionellt svenskt snus).

Liknande resonemang för EU-kommissionen om elektroniska cigaretter – alternativ till röktobak där smaksättningen och priset har spelat en central roll för att öka attraktionsvärdet i förhållande till cigaretter. Enligt Tobias Andersson (sd) är det viktigt att den svenska regeringen sätter ner foten när det gäller nikotinpåsarna och skademinimering överlag. 

“Sverigedemokraterna har länge insett att svenskt snus bidragit till vår folkhälsa och föranlett att Sverige har lägst tobaksrelaterade dödlighet i hela EU. Idag finns det betydligt fler nikotinprodukter som saknar cigaretters hälsoskadliga effekter varför principen om ”harm reduction” bör värnas i högre utsträckning av regeringen.” säger Tobias Andersson till Vejpkollen.

”Bevakar frågan aktivt”

Utrikeshandelsminister Johan Forssell menar att frågan även är viktig för regeringen.

“Regeringen följer och bevakar aktivt förslag och förhandlingar på internationell och EU-nivå som påverkar den fria rörligheten för det vita snuset och förutsättningarna för global handel med vitt snus.” skriver näringsminister Johan Forsell i svaret till Tobias Andersson och riksdagen.

Viktigt med självbestämmande

Han tillägger dock att alla EU-länder i stor utsträckning själva bestämmer över sin lagstiftning kring nikotinprodukter.

“Enskilda medlemsländer ska ha stora möjligheter att själva utforma sin folkhälsopolitik i enlighet med sina egna prioriteringar och preferenser. Det är särskilt angeläget att vidta åtgärder för att skydda barn och unga från nikotinets beroendeframkallande effekter. Regeringens utgångspunkt är att de åtgärder som vidtas bör vara proportionerliga och syfta till att skydda känsliga grupper som barn och unga.”

Cigaretter större hälsofara

Samtidigt menar Johan Forssell att skademinimerande åtgärder inom tobakspolitiken bör värnas och hänvisar till den kommande skattesänkningen på snus, en åtgärd som ska finansieras med en höjning av skatten på cigaretter.

“Cigaretter och röktobak utgör en relativt större hälsofara i förhållande till snus. Detta synsätt återspeglas i beskattningen av dessa produkter i Sverige, en diversifiering som regeringen har förstärkt ytterligare.” skriver Johan Forssell.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *