Upprop: ”WHO måste ändra sig om tobak, nikotin och skadereducering”

“Gör rökfria nikotinprodukter till en del av strategin för att förbättra hälsan i världen. Och sluta skydda cigaretthandeln”. Det är budskapet, från 100 forskare, hälsovetare och läkare, i ett öppet brev till WHO och deltagarna i det kommande toppmötet om tobakskontroll i November.

Kriget om e-cigaretter och skadereducering trappas upp. Inför WHO:s toppmöte i november uppmanar 100 hälsoforskare nu världshälsoorganisationen att ändra sin inställning till alternativa tekniker för att använda nikotin.

“Det finns idag övertygande bevis för att rökfria nikotinprodukter är betydligt mindre skadliga än cigaretter. Det finns även tydliga tecken på att olika tekniker, som vuxit fram under de senaste 15 åren, kan tränga undan cigarettbruket, inte bara för individer, utan även på befolkningsnivå, inom en snar framtid” skriver de 100 hälsovetarna.

Hänvisar till skadereducering inom andra fält

Gruppen, som består av forskare, socionomer, psykologer, hälsoarbetare och läkare från hela världen, nämner produkter som e-cigaretter, svenskt snus, heat-not-burn och nikotinpåsar som bra exempel på innovativa tekniker som kan stävja rökningen i världen.

“Skadereducering utövas på många områden inom folkhälsan, i arbetet mot olagliga droger, sexuell hälsa och hiv. Ramkonventionen om tobakskontroll erkänner också skademinskning som ett verktyg inom tobakspolicy. För hundratals miljoner människor som kämpar för att sluta röka, men vill fortsätta att använda nikotin, representerar dessa produkter ytterligare en väg bort från det dödligaste sättet att använda nikotin” skriver gruppen.

Riktad information till rökare

De hänvisar till en rad större oberoende rapporter som sammanfattar fördelarna med en skadereducerande policy, jämfört med hårda förbud och restriktioner. Tunga institutioner som Brittiska läkarsällskapet, tillsammans med Folkhälsomyndigheten i Storbritannien har under lång tid uppmanat rökare att byta röktobak mot rökfria alternativ, som e-cigaretter. Nu vill de 100 experterna se en liknande utveckling inom WHO.

“Även om vetenskapen redan visar att vejpning ökar chanserna för att sluta röka, så skulle en medveten policy för information, riktad till rökare, om relativa skaderisker mellan vejpning och rökning öka potentialen med e-cigaretter enormt. Det är motsatsen till vad WHO gör idag.” skriver gruppen.

Följ vetenskapen – inte tobaksbolagen

WHO har tidigare fått hård kritik för sina kampanjer för att angripa e-cigaretter och andra alternativa nikotinprodukter på samma sätt som röktobak. Enligt WHO:s bedömning är tobaksskadereducering bara ett led i tobaksbolagens marknadsföring, utan stöd i forskningen. Enligt debattörerna är det långt ifrån en vetenskaplig hållning i frågan. 

“Vi måste givetvis vara medvetna om att även tobaksbolag är inblandade i de nya teknikerna. Och vi ska vara försiktiga. Men vi måste också ta hänsyn till de omfattande vetenskapliga bevis vi har idag. Vi får inte låta överdriven försiktighet eller osäkerhet neka rökare lovande alternativ som leder bort från de brännbara produkter som vi med säkerhet vet är dödliga.” skriver gruppen.

WHO skyddar cigaretthandeln

De påpekar också att WHO:s inställning och policy i frågan i praktiken stärker cigarettförsäljningen i världen. 

“WHO förespråkar rutinmässigt för direkta förbud mot rökfria alternativ till cigaretter eller reglering och beskattning av rökfria produkter motsvarande cigaretter. Faran med detta tär att det skapar ett reglerande skydd för cigaretthandeln. Det orsakar skada genom att rökningen ökar, snarare än minskar” skriver gruppen.

Vill se en oberoende granskning

Gruppen ger WHO, men även de länder som lovat att införa WHO:s ramverk för tobakskontroll (FCTC), sex förslag för att minska skadorna av tobaksrökning i världen: 

 • Implementera tobaksskadereducering till en del av strategin för att förbättra hälsan i världen, i synnerhet för rökare och de som befinner sig i riskzonen för att bli rökare.
 • Kräv att WHO i sin policyanalys gör en korrekt bedömning av fördelarna med alternativa nikotinprodukter för rökare eller blivande rökare, inklusive ungdomar. Utvärdera samtidigt risker för användare och icke-användare av dessa produkter.
 • Kräv att alla politiska förslag, särskilt förbud, tar hänsyn till riskerna för oavsiktliga konsekvenser. Detta inkluderar risker för ökad rökning och andra negativa reaktioner.
 • Tillämpa artikel 5.3 i FCTC  för att hantera tobaksindustrins inflytande. Men låt inte detta bli ett hinder för produkter med reducerad riskprofil, som innebär fördelar för folkhälsan. Låt det inte heller förhindra kritisk bedömning av branschdata strikt på dess vetenskapliga meriter.
 • Gör FCTC-förhandlingarna mer öppna för intressenter med perspektiv för skadereducering, inklusive konsumenter, folkhälsoexperter och vissa företag med betydande specialkunskaper som inte finns inom det traditionella arbetet för tobakskontroll.
 • Tillsätt en oberoende granskning av WHO:s och FCTC: s strategi för tobakspolitiken inom ramen för målen för hållbar utveckling. En sådan översyn bör granska: tolkningen av tillgänglig forskning, kvaliteten på WHO:s policyråd, särintressens inflytande, ansvar och styrning. Den oberoende panelen för pandemisk beredskap och respons (IPPPR), initierad för att utvärdera svaret på COVID-19-pandemin, erbjuder en sådan modell.

Stort möte i November

WHO har ännu inte kommenterat uppropet. Brevet har gått ut till regeringar och politiker i samtliga länder som deltar i WHO:s kommande möte om FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) även kallat COP9. Bland de 100 som undertecknat brevet finns några nordiska forskare som svenska Lars Ramberg och och norske Karl E Lund. Även flera internationellt kända namn inom tobakskontrollsfären, som Clive Bates, Robert West, David Nutt, Ethan Nadelman och Clifford E. Douglas, har skrivit under uppropet.

Källor:
One hundred specialists call for WHO to change its hostile stance on tobacco harm reduction – new letter to FCTC delegates published


Gillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREON
1 Kommentar till "Upprop: ”WHO måste ändra sig om tobak, nikotin och skadereducering”"

 1. Våra wimps till politiker har inte fattat vilken möjlighet e-cigg erbjuder dom.
  Nu finns faktiskt ett fullgott alternativ, med väldigt låga skadenivåer, så varför tar dom inte chansen och förbjuder röktobak och hänvisar till alternativet?
  Snacka om förbättrad folkhälsa!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *