Kehotus toimintaan: "WHO:n on muutettava mieltään tupakasta, nikotiinista ja haittojen vähentämisestä"

"Tee savuttomista nikotiinituotteista osa maailmanlaajuisen terveyden parantamiseen tähtäävää strategiaa". Ja lopettakaa savukekaupan suojelu". Tämä on 100 tutkijan, terveystutkijan ja lääkärin viesti WHO:lle ja marraskuussa pidettävän tupakoinnin torjuntaa käsittelevän huippukokouksen osanottajille lähettämässä avoimessa kirjeessä.

Sota sähkösavukkeista ja haittojen vähentämisestä kiihtyy. Ennen marraskuussa pidettävää WHO:n huippukokousta 100 terveystutkijaa vaatii nyt Maailman terveysjärjestöä muuttamaan lähestymistapaansa vaihtoehtoisiin nikotiininjakelutekniikoihin.

"Nyt on olemassa vakuuttavia todisteita siitä, että savuttomat nikotiinituotteet ovat huomattavasti vähemmän haitallisia kuin savukkeet. On myös selviä merkkejä siitä, että erilaiset teknologiat, joita on kehitetty viimeisten 15 vuoden aikana, voivat lähitulevaisuudessa syrjäyttää savukkeiden käytön paitsi yksilöiden myös väestötasolla." 100 terveystiedemiestä kirjoittavat.

Haittojen vähentäminen muilla aloilla

Ryhmä, joka koostuu tutkijoista, yhteiskuntatieteilijöistä, psykologeista, terveydenhuollon työntekijöistä ja lääkäreistä eri puolilta maailmaa, mainitsee sähkösavukkeiden, ruotsalaisen nuuskan, heat-not-burn-tuotteiden ja nikotiinipussien kaltaiset tuotteet hyviksi esimerkeiksi innovatiivisista teknologioista, joilla tupakointia voidaan hillitä maailmanlaajuisesti.

"Haittojen vähentämistä harjoitetaan monilla kansanterveyden aloilla, kuten laittomien huumausaineiden, seksuaaliterveyden ja HIV:n torjunnassa. Myös tupakoinnin torjuntaa koskevassa puitesopimuksessa tunnustetaan haittojen vähentäminen yhtenä tupakkapolitiikan välineenä. Sadoille miljoonille ihmisille, jotka kamppailevat lopettaakseen tupakoinnin mutta haluavat jatkaa nikotiinin käyttöä, nämä tuotteet ovat toinen väylä pois nikotiinin käytön tappavimmasta muodosta", ryhmä kirjoittaa.

Kohdennettua tietoa tupakoitsijoille

Ne viittaavat useisiin merkittäviin riippumattomiin raportteihin, joissa esitetään yhteenveto haittojen vähentämispolitiikan eduista verrattuna ankariin kieltoihin ja rajoituksiin. Raskaat instituutiot, kuten British Medical Associationyhdessä Ruotsin kansanterveysvirasto Yhdistyneessä kuningaskunnassa on jo pitkään kannustanut tupakoitsijoita siirtymään savuttomiin vaihtoehtoihin, kuten sähkösavukkeisiin. Nyt 100 asiantuntijaa toivoo vastaavaa kehitystä WHO:ssa.

"Vaikka tiede osoittaa jo nyt, että vejpning lisää mahdollisuuksia lopettaa tupakointi, tietoinen politiikka, jossa tupakoitsijoille tiedotetaan vejpningin ja tupakoinnin välisistä suhteellisista haittariskeistä, lisäisi valtavasti sähkösavukkeiden mahdollisuuksia. Tämä on päinvastaista kuin mitä WHO tekee nyt." ryhmä kirjoittaa.

Seuraa tiedettä - älä tupakkayhtiöitä

WHO on aiemmin saanut osakseen ankaria arvosteltu kampanjoistaan kohdistetaan sähkösavukkeet ja muut vaihtoehtoiset nikotiinituotteet samaan tapaan kuin tupakanpoltto. WHO:n mukaan tupakan haittojen vähentäminen on vain tupakkayhtiöiden markkinointitemppu, jota tutkimus ei tue. Kommentoijien mukaan tämä on kaukana tieteellisestä lähestymistavasta asiaan. 

"Meidän on tietysti oltava tietoisia siitä, että myös tupakkayhtiöt ovat mukana uusissa teknologioissa. Ja meidän pitäisi olla varovaisia. Mutta meidän on myös otettava huomioon se laaja tieteellinen näyttö, joka meillä on nykyään. Emme saa antaa liiallisen varovaisuuden tai epävarmuuden kieltää tupakoitsijoilta lupaavia vaihtoehtoja, jotka johtavat pois palavista tuotteista, joiden tiedämme varmasti olevan tappavia." ryhmä kirjoittaa.

WHO suojelee savukekauppaa

He huomauttavat myös, että WHO:n kanta ja politiikka tässä asiassa itse asiassa vahvistaa savukkeiden myyntiä maailmanlaajuisesti. 

"WHO kannattaa rutiininomaisesti savuttomien savukkeiden vaihtoehtojen suoranaista kieltämistä tai savukkeita vastaavien savuttomien tuotteiden sääntelyä ja verotusta. Vaarana on, että näin luodaan savukekaupalle sääntelyn suoja. Se aiheuttaa haittaa lisäämällä tupakointia sen sijaan, että se vähentäisi sitä", ryhmä kirjoittaa.

Vaatii riippumatonta tarkastelua

Ryhmä antaa WHO:lle ja WHO:n tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen (FCTC) sitoutuneille maille kuusi ehdotusta tupakoinnin aiheuttamien haittojen vähentämiseksi maailmanlaajuisesti: 

 • Tupakan haittojen vähentäminen osana strategiaa, jolla pyritään parantamaan maailmanlaajuista terveyttä erityisesti tupakoitsijoiden ja niiden osalta, jotka ovat vaarassa tulla tupakoitsijoiksi.
 • Vaaditaan WHO:ta arvioimaan poliittisessa analyysissaan asianmukaisesti vaihtoehtoisten nikotiinituotteiden hyödyt tupakoitsijoille tai mahdollisille tupakoitsijoille, myös nuorille. Arvioikaa samalla näiden tuotteiden käyttäjille ja muille käyttäjille aiheutuvat riskit.
 • Vaaditaan, että kaikissa poliittisissa ehdotuksissa, erityisesti kielloissa, otetaan huomioon tahattomien seurausten riskit. Tähän sisältyy riski tupakoinnin lisääntymisestä ja muista kielteisistä reaktioista.
 • Sovelletaan FCTC:n 5 artiklan 3 kohtaa tupakkateollisuuden vaikutusvallan käsittelemiseksi. Älkää kuitenkaan antako tämän muodostua esteeksi tuotteille, joiden riskiprofiili on pienempi ja joista on hyötyä kansanterveydelle. Älköön se myöskään estäkö teollisuuden tietojen kriittistä arviointia tiukasti niiden tieteellisten ansioiden perusteella.
 • tehdä FCTC-neuvotteluista avoimempia sidosryhmille, joilla on haittojen vähentämiseen liittyviä näkemyksiä, mukaan lukien kuluttajat, kansanterveyden asiantuntijat ja eräät yritykset, joilla on merkittävää erityisasiantuntemusta, jota ei ole perinteisessä tupakoinnin torjuntatyössä.
 • Laaditaan riippumaton arviointi WHO:n ja FCTC:n tupakkapolitiikkaa koskevasta lähestymistavasta kestävän kehityksen tavoitteiden yhteydessä. Uudelleentarkastelussa olisi tarkasteltava käytettävissä olevan tutkimuksen tulkintaa, WHO:n poliittisen neuvonnan laatua, erityisintressien vaikutusta, vastuuvelvollisuutta ja hallintoa. Pandemiaan varautumista ja reagointia käsittelevä riippumaton paneeli (IPPPR), joka käynnistettiin COVID-19-pandemiaan reagoimisen arvioimiseksi, tarjoaa tällaisen mallin.

Suuri kokous marraskuussa

WHO ei ole vielä kommentoinut vetoomusta. Kirje on lähetetty kaikkien niiden maiden hallituksille ja poliitikoille, jotka osallistuvat WHO:n tulevaan tupakoinnin torjuntaa koskevaa puitesopimusta (FCTC) käsittelevään kokoukseen eli COP9:ään. 100 allekirjoittajan joukossa on pohjoismaisia tutkijoita, kuten ruotsalainen Lars Ramberg ja norjalainen Karl E Lund. Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet myös useat kansainvälisesti tunnetut tupakoinnin torjunnan alan nimet, kuten Clive Bates, Robert West, David Nutt, Ethan Nadelman ja Clifford E. Douglas.

Lähteet:
Sata asiantuntijaa kehottaa WHO:ta muuttamaan vihamielistä suhtautumistaan tupakan haittojen vähentämiseen - uusi kirje FCTC:n edustajille julkaistu


Pidätkö Vejpkollen:stä? Sitten voit tukea lehden työtä!

SWISH: 1231093830

Tai tukea jatkuvasti. Ryhdy Patreon-jäseneksi (toisin sanoen: tue Vejpkollen:n tilausta).. Linkki PATREON TRAILERiin PATREONissa
1 Kommentti artikkeliin "Upprop: ”WHO måste ändra sig om tobak, nikotin och skadereducering”"

 1. Poliitikkojen nössöt eivät ole tajunneet, millaisen mahdollisuuden sähkösavukkeet tarjoavat heille.
  Nyt on itse asiassa olemassa täysin hyvä vaihtoehto, jonka haitat ovat hyvin vähäiset, joten miksi he eivät käytä tilaisuutta hyväkseen ja kiellä tupakanpolttoa ja viittaa tähän vaihtoehtoon?
  Puhutaan kansanterveyden parantamisesta!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *