Dyrare e-vätska och cigaretter men billigare snus – nya skatter 2025

Regeringen föreslår att skatten på nikotinhaltig e-vätska ska höjas. Anledningen är att skattesatserna i framtiden ska följa konsumentprisindex. Detsamma ska gälla för andra nikotinprodukter som cigaretter, snus och nikotinpåsar. 

Skatterna på flera nikotinprodukter ska ändras från 2025. Det föreslår nu regeringen i en propoisition till riksdagen. Skatten på tobakssnus sänks med 20 procent, medan skatten på cigaretter och röktobak går upp med nio procent. Skatten på e-vätska höjs även första gången enligt konsumentprisindex. Literskatten på en e-vätska med upp till 14.5 mg nikotin per milliliter, höjs från 2020 kr till 2104 kronor och literskatten på så kallade högkoncentrerade e-vätskor (över 14,5 mg/ml) höjs från 4020 kronor per liter till 4208 kronor. 

En krona per flaska – ören per engångare

I praktiken innebär det att skatten på en 10 ml flaska med nikotinhaltig e-juice, oavsett den är smaksatt eller inte, höjs med cirka en krona (om nikotinhalten är över 14.5 mg/ml). Till detta läggs även moms på 25 procent.

För engångsmodeller, där den maximala juicemängden är 2 milliliter och nikotinkoncentrationen oftast ligger på 20 mg/ml, höjs skatten från 8 kronor till 8,2 kronor.

Höjer kraftigt för cigg – sänker på snus

Samtidigt som regeringen beslutar om en indexhöjning på e-vätskeskatten föreslår man en kraftig höjning av skatten på cigagretter, 9 procent, samt en 20 procentig sänkning av skatten på snus. Nikotinpåsar, även kallat tobaksfritt eller vitt snus, kommer att beskattas med 210 kronor kilot.

Den nya skatten på e-vätska och nikotinportioner föreslås börja gälla den 1 januari 2025. Den nya skatten på snus ska börja gälla i november 2024.

Nikotinskatten höjdes kraftigt 2021

Nikotinskatten för e-vätska höjdes kraftigt 2021, samtidigt som den dåvarande regeringen beslutade att införa två olika skattekategorier för e-vätska. Vätskor med en nikotinkoncentartion på 1 – 14,5 mg/ml beskattas sedan dess med 2000 kr/ml. E-vätska med högre nikotinhalt fick benämningen högkoncentrerade nikotinvätskor och belades med en skatt på 4000 kr/ml.

Källor:
Regeringens proposition: Justerad skatt på tobak och nikotin

I Vejpkollen:
Ny skatt på nikotin slår hårt mot vejpningen
Ny nikotinskatt på e-juice kan tredubbla priset
Ny skatt på e-vätska med nikotin – så dyr blir e-juicen

Så påverkar skatter på nikotin bruket:
Studie: Fler unga röker när skatten höjs på e-cigaretter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *