Forskning: Stor studie jämförde olika verktyg för att sluta röka

E-cigaretter är lika effektiva vid rökavvänjning som medicinerna Vareniklin och Cytisine. Det visar en omfattande sammanställning publicerad i Cochrane Journal.
“Vi fann bevis med hög säkerhet att dessa är de tre mest effektiva verktygen för rökavvänjning vi har idag.” skriver forskarna i sin analys.

Hur står sig mediciner som Champix (vareniklin) och liknande preparat jämfört med e-cigaretter och andra nikotinläkemedel vid olika försök att sluta röka? Det ville forskare vid universiten i Oxford och Leshister ta reda på.

Totalt ingick över 150 000 personer i de 300 studier som analyserades. Studierna var av modellen ”randomiserade konstrollstudier” och följde de som försökte sluta röka i minst sex, men upp till 12, månader.

”E-cigaretter visade sig hjälpa omkring 14 av 100 som slutade röka. Detta jämfört med 6 av 100 som inte använde något av de studerade hjälpmedlen” skriver forskarna i University of Oxford News.

Läkemedel effektiva – men inte tillgängliga

Läkemedlen vareniklin (champix i Sverige) och cytisin var lika effektiva. Samtidigt konstaterar forskarna att vareniklin, ett läkemedel står på WHOs lista över essentiella mediciner, för närvarande (2023) inte är tillgängligt i varken Europa, Sydamerika, Japan eller delar av Nordamerika på grund av ett tillverkningsproblem.

”Cytisine är för närvarande inte heller licensierat eller marknadsfört i länder utanför central- och Östeuropa, vilket innebär att det de fakto inte är tillgängligt i stora delar av världen, inte ens i Storbritannien och USA.” skriver forskarna.

Svagare bevis för kominationsterapi

Forskarna fann även bevis för att kombinationer av olika andra läkemedelsklassade preparat var effektiva vid rökavvänjning. Det gäller främst olika behandlingar med nikotinplåster. Men här var evidensen något svajjig.

”Vi bygger slutsatsen på studier som utvärderade ett läkemedel i taget och inte samtidigt i en och samma intervention. Men mycket tyder ändå på att exempelvis nikotinspray och tabletter i kombination med starka nikotinplåster ger fördelar jämfört med att endast använda ett av dessa verktyg i taget” skriver forskarna.

Studerat e-cigaretter sedan 2014

Studien publicerades Cochrane Database of Systematic Reviews och läggs till raden av studier om rökavvänjning som Cochrane regelbundet publicerar om ämnet. Målet är att ge underlag för vårdinstanser som fattar beslut om olika behandlingsmetoder. Sedan 2014 har e-cigaretter ingått i jämförelserna med mediciner och nikotinprodukter avsedda för att hjälpa rökare att sluta. Senast 2022 konstaterade Cochrane att e-cigaretter med nikotin är dubbelt så effektiva vid rökavvänjning som traditionella nikotinläkemedel.

I den aktuella analysen ingick, förutom vejpprodukter, Vareniklin och Cytisine och klassiska NRT även Bupropion.

Cochrane reviews analyserar även eventuella bieffekter av olika preparat och har på kort och medellång sikt inte noterat några allvarliga, bestående bieffekter av varken e-cigaretter eller andra nikotinersättningsprodukter, när de används vid rökavvänjning.

Saknar evidens i Sverige

Enligt svenska Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen saknas i dagsläget evidens om e-cigaretternas effektivitet vi rökavvänjning. Trots att Cochranes databaserade analyser ofta används vid utvärderingar även i Sverige, rekommenderas inte e-cigaretter vid rökavvänjning i Sverige. Samtidigt går varken Vareniklin eller Cytisine att få tag på i Sverige, något som uppmärksammats i olika medier.

Läs mer:
Pharmacological and electronic cigarette interventions for smoking cessation in adults: component network meta‐analyses

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *