Inbitna rökare föredrar e-cigg framför snus och läkemedel

Snus må vara den mest använda produkten med nikotin i Norge, motsvarande 50 procent av allt bruk. Men bland de som fortfarande röker är det sannolikt e-cigaretter som har störst potential att minska rökningen. Traditionella nikotinläkemedel står däremot lågt kurs. Det visar en ny studie från Norska folkhälsoinstitutet.

Närmare en tredjedel av alla rökare i Norge uppger att e-cigaretter skulle vara deras förstaval som hjälpmedel vid ett sluta-röka-försök. Det populära snuset, som visat sig vara det mest effektiva verktyget för att sluta röka i Norge, hamnade näst på listan, med 22 procent av rösterna. Endast en av fem skulle välja nikotinläkemedel som tuggummi och plåster.

Rökare som gillar inte snus

Forskarna bakom den Norska folkhälsoinstitutets studie ville ta reda på hur rökare i ett land, där bruket av snus är väldigt utbrett, ser på e-cigaretter, snus och nikotinläkemedel som alternativ till cigaretter. Frågorna kretsade kring rökavvänjning och i vilken utsträckning rökarna, i dag runt 15 procent av den vuxna befolkningen, kunde tänka sig att använda de olika produkterna för att sluta röka.

“Vi misstänker att snuset lockar de kvarvarande rökarna mindre än tidigare. Mest på grund av en stor andel av de som idag snusar redan valt bort cigaretterna. De som fortfarande röker är de som inte fastnat för snus och de är ofta storrökare.” säger Karl-Erik Lund, som lett studien tillsammans med kollegan Tord Finne Vedøj, till tidningen Forskning.no.

Rökare oroar sig för riskerna

Bruket av e-cigaretter har länge varit tämligen lågt i Norge. Utvecklingen beroe sannolikt på det rådande förbudet att sälja nikotinhaltig e-vätska i Norge, konstaterar forkskarna. Samtidigt visar studien att många rökare anser att skadereducerande nikotinprodukter är mer skadliga än de sannolikt är.

“Rökare uppfattar riskerna med e-cigaretter som närmare 60 procent av riskerna med att röka. Detsamma gäller för snus, trots att vi vet att riskerna är betydligt lägre i jämförelse. Sannolikt beror detta på otydlig information från myndigheter och en mediarapportering som fokuserar på misstänkta, men inte bekräftade, risker.” skriver forskarna i sin analys.

Nikotinläkemedel lockar inte

Detsamma gäller för olika nikotinläkemedel, trots att dessa marknadsförs och rekomenderas aktivt av myndigheter vid rökavvänjning.

“Skillnaden mellan NRT och e-cigaretter är att de inte fyller ett rekreationellt syfte. De anses vara en terapeutisk produkt som inte är tänkt för njutning. Till skillnad från e-cigaretter och snus fyller de inte någon funktion i sociala sammanhang, varken för att bygga identitet eller skapa samhörighet. Det har lett till att de inte är så populära” skriver forskarna.

Smakförbud oroar forskarna

I dagsläget lutar den norska regeringen att driva igenom ett omfattande förbud mot smaksättningar i e-vätska, i samband med att nikotinhaltiga e-juicer blir tillåtna att sälja i Norge. Endast så kallade tobakssmaker ska bli tillgängliga för försäljning, samtidigt som all onlinehandel blir förbjuden. Det oroar forskarna bakom studien.

“En majoritet av de rökare som bytt till e-cigaretter i Norge använder frukt- och bärsmaker. Att förbjuda dem riskerar att kraftigt försämra möjligheterna för fler rökare att sluta röka” säger Karl-Erik Lund till tidningen Forskning.no. 

Källor till den här artikeln:
How do Smokers in a Snus-Prevalent Society Consider E-cigarettes, Snus, and Nicotine Replacement Therapy Products as Relevant Replacements for Cigarettes in the Event They Should Stop Smoking?

E-sigaretter danker ut snus som hjelpemiddel: – Forbud kan hindre røykeslutt, frykter forskere

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *