Nytt lagförslag: Smakförbud för upphettad tobak

Heets och Terea – de tobaksfyllda hylsorna som används vid förångning av tobak i sytemet IQOS – ska inte längre få inte smaka eller dofta annat än tobak. Det föreslår nu regeringen i en lagrådsremiss, efter påtryckningar från EU.

Regeringen föreslår smakförbud för upphettad tobak. Om förslaget går igenom betyder det att tobak, som används i bland annat IQOS, endast ska få smaksättas med ämnen “som ger en smak och doft av tobak”. Samtidigt ska paket som innehåller heets och terea förses med varningar som liknar de på cigarettpaketen.

Smakförbud för e-cigretter röstades ner

Senast förra året röstade en majoritet i riksdagen emot ett liknande förslag om att förbjuda smaksättning i e-vätska och e-cigaretter. Samma majoritet ville även undersöka möjligheten att införa ett skademinimering som en del av tobaks- och nikotinpolitiken. Ett smakförbud ansågs då gå stick i stäv med det målet. Uupphettad tobak räknas också som en skadereducerande nikotinprodukt. Men enligt regeringen är smakförbudet för HNB-produkter och den föreslagna lagändringen en anpassning till EU-lagstiftningen.

“Regeringen konstaterar att det måste det föras in ett förbud mot upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak i svensk rätt för att genomföra det delegerade direktivet. Direktivet lämnar inget utrymme för medlemsstaterna att avstå från att införa smakbegränsningar för upphettade tobaksvaror.” skriver man i lagförslaget

Saknar tydliga definitioner

Flera remissinstanser önskade sig en tydlig definition av vad som ska räknas som röktobak respektive rökfri tobak och vad som inte gör det. Enligt flera svenska kommuner, som har tillsynsansvar, är det viktigt att kunna skilja produkterna åt vid en kontroll. Japan Tobacco International och Philip Morris International ville å sin sida att tobaken i heat-not-burn-produkter ska definieras som “rökfri”. Den grundläggande tekniken för heat-not-burn kräver att tobaken förångas, utan förbränning, för att fungera korrekt.

Överlåter allt till myndigheterna

Men någon definition kring vilka produkter de nya kraven i slutändan ska gälla vill regeringen inte skriva in i lagen. Detta överlåter man hellre till kommunerna själva, Folkhälsomyndigheten eller i sista fall en domstol.

“Definitionen av tobak och olika tobaksprodukter är begrepp som är väl inarbetade i svensk rätt, skriver regeringen i sitt förslag. “Det får därför överlåtas till Folkhälsomyndigheten och kommunerna i egenskap av tillsynsmyndigheter och domstolar att utveckla praxis kring vilka egenskaper som avgör om en upphettad tobaksvara ska anses vara rökfri eller en tobaksvara för rökning.

Oklart om hälsovarningar

Samtidigt som smakförbudet träder i kraft ska även paketen som innehåller heatsticks bli försedda med varningstexter. Det råder dock oklarheter om uphettad tobak ska räknas som röktobak eller rökfri tobak, något som avgör för vilka varningar som ska sitta på paketen. Regeringen föreslår även här att Folkhälsomyndigheten tar fram riktlinjer för praxis.

Om den nya lagen röstas fram och bli godkänd i riksdagen kommer den att börja gälla från och med 1 maj 2024.


Fakta: Heat-Not-Burn

  • PMI:s vejpprodukt IQOS, men även BAT:s GLO, är en kombination av en cigarett (tobak) och en e-cigarett (förångning via upphettning).
  • I vissa länder, som Japan, är IQOS en framgångshistoria, där över en fjärdedel av PMI:s kunder föredrar IQOS framför traditionella cigaretter. I resten av världen, exempelvis Europa, är IQOS något mindre populär även om den finns till försäljning i de flesta EU länderna. Störst upptag har produkterna i östra Europa och Baltikum.
  • I Sverige säljer några större kedjor som (exempelvis Pressbyrån) IQOS. Heat-not-burn systemet finns även i vissa närbutiker.

Få oberoende studier om HNB

  • Heat-not-burn (HNB) produkter har funnits på marknaden sedan 2014. Tekniken bygger på upphettning av tobak: en hylsa som innehåller en tobaksblandning hettas upp på samma sätt som e-vätska hettas upp i en e-cigarett. På det sättet bildas en ånga vid lägre temperatur och utan förbränning.
  • Hälsoriskerna med HNB produkter är sannolikt mindre än med tobaksrökning. Men brittiska folkhälsomyndigheten, som är världsledande inom tobaksskadereducering, konstaterar samtidigt att underlaget för att bedöma hälsoriskerna med HNB, är tunt i dagsläget.
    “Sannolikt avger HNB-produkter färre giftiga kemikalier än cigaretter, men samtidigt fler skadliga ämnen än vanliga e-cigaretter” skriver Brittiska hälsomyndigheten, i sin årliga rapport om risker med e-cigaretter och liknande produkter, 2018
  • Av de 20 studier myndigheten har granskat härstammar 12 från tobaksbolagen själva, konstaterar Brittiska folkhälsomyndigheten
  • “Studierna tyder på en skadereducerande effekt för rökare, men vi behöver fler oberoende studier för att dra säkra slutsatser” skriver Brittiska myndigheten.

1 Kommentar till "Nytt lagförslag: Smakförbud för upphettad tobak"

  1. Smaksätta Heets själv är väldigt lätt, det finns redan många produkter, som papper och sprejer som kom när EU förbjöd metholcigaretter. Ännu ett dumt och onödigt förslag som kan medföra att färre kanske väljer något annat än cigaretter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *