Aktivister mobiliserar inför WHO:s tobaksmöte i Panama

Smakförbud, högre skatter, förbud mot öppna system och engångsmodeller. Samt kraftiga åtgärder för att begränsa av tillgången till nikotinpåsar och snus. Det är några av de åtgärder som WHO:s sekretariat för tobakskontroll vill ska ingå i nästa version av internationella tobakskonventionen, FCTC.
”WHO fokuserar mer på e-cigaretter och nikotinpåsar än på att motverka bruket av cigaretter. De bryr sig inte om att värna alternativen som kan förbättra rökarnas hälsa” säger Lindsay Stroud, Tax Payers Alliance.

WHO:s tionde möte om tobakskonventionen, COP10, äger rum 5 till 10 Februari 2024. Konferensen, som från början skulle hållas i november 2023, fick ställas in på grund av komplikationer i värdlandet Panama. De 1500 delegaterna från de 190 länder som skrivit under konventionen fick snällt anpassa sig och åka till Panama City i Februari istället.

Aktivister och organisationer från hela världen kommer samtidigt att arrangera en alternativ konferens i anslutning till COP10. Syftet är att uppmärksamma skademinimerande produkter och alternativa verktyg för att minska rökningen i världen.

“Vi vill lyfta en annan bild än den WHO målar upp. Det är till syvende och sist konsumenter som har förändrat marknaden för nikotinprodukter i världen, inte de åtgärder som WHO förespråkat. Tobaksbolagen har mer eller mindre blivit tvungna att ändra sitt utbud. Från att endast sälja enbart cigaretter till att lansera mindre skadliga produkter som e-cigaretter och andra rökfria alternativ. Det är så en fri marknad fungerar. Myndigheter med stöd av WHO har försökt göra samma sak i evigheter utan att lyckas”. Säger Lindsay Stroud, aktiv i organisationen Tax Payers Alliance, en fristående tankesmedja som arrangerar den alternativa konferensen.

Hårdare tag mot skademinimering

Enligt de dokument som WHO:s sekretariat för tobakskontroll kommer att presentera vid konferensen framgår det att man i framtiden vill att fler produkter ska ingå i direktiven som tobakskonventionen bygger på. WHO:s officiella hållning har länge varit att e-cigaretter och heat-not-burn-produkter, men även moderna nikotinpåsar och svenskt snus, helst ska förbjudas eller klassas som läkemedel. I flera uttalanden, bland annat via X (fd Twitter) kallar man bruket kort och gott för “skadligt” och uppmanar de länder som inte redan förbjudit produkterna, att reglera dem på samma sätt som cigaretter.

Konflikt om nikotin och läkemedel

Detta har lett till en konflikt med några av de länder som skrivit under tobakskonventionen. Flera större hälsoorganisationer, som Amerikanska FDA och Brittiska folkhälsomyndigheten, betonar att vejpning med nikotin betydligt mindre farligt än att röka. WHO å sin sida menar att allt nikotinbruk per definition är skadligt och av princip bör regleras bort. I dagsläget använder närmare 100 miljoner människor e-cigaretter, snus eller nikotinpåsar världen över.

“I de länder där upptaget är som störst minskar bruket av cigaretter snabbare än i länder där produkterna antingen är förbjudna eller kraftigt begränsade.” konstaterade nyligen beroendeforskaren Lion Shahab som lett den hittils största studien över hur alternativa nikotinprodukter förhåller sig till rökningen i världen.

Skademinimering eller läkemedel

Den ideologiska konflikten om nikotin har skapat en djup konflikt mellan å ena sidan WHO:s sektretariat för tobakskontroll, som menar att endast läkemedel och olika former av terapi ska användas vid rökavvänjning. På motsatt sida står användarorganisationer tillsammans med företag och beroendeforskare som menar att en reglerad marknad för skademinimerande produkter är ett mer humant och effektivt sätt att minska skadeverkningarna av rökningen.

”Vägrar se vetenskapligt på frågan”

Lindsay Stroud menar att WHO: experter har tappat, eller kanske snarare ignorerat, det vetenskapliga perspektivet på tobaksfrågan. 

“WHO har konsekvent vägrat att erkänna att olika nikotinprodukter medför olika risker för befolkningen. Amerikanska FDA satsar nu, enligt vad själva säger, på att få ut mer kokrrekt information till allmänheten om just de relativa riskerna med olika former av nikotinbruk. Missförstånden bland rökare kring skllnaderna i risker mellan att vejpa och att röka, är alarmerande. Enligt den risktrappa som FDA arbetar med innebär cigarettrökning det i särklass mest riskfyllda bruket, medan riskerna med nikotinläkemedel är nästintill obefintliga. E-cigaretter ligger strax över nikotinläkemedel vad gäller risker. Men det vägrar WHO att ens förhålla sig till. Det är som om det vetenskapliga perspektivet gått helt förlorat” säger Lindsay Stroud till mediakanalen Regelator Watch.

”En revolution driven av konsumenter”

E-cigaretter var länge en produkt som levde sitt eget liv, via små oberoende företag och konsumentdrivna trender. Tekniken härstammar från Kina och marknaden har växt explosionsartat de senaste 20 åren. Det var först när e-cigaretterna på allvar började konkurrera med cigarettförsäljningen som tobaksbolagen gav sig in på marknaden. Lindsay Stroud, som arbetar med konsumentfrågor men även statistik inom Tax Payers Alliance, menar att utvecklingen är bland det mest häpnadsväckande hon någonsin upplevt.

“Vejpning är en konsumentdriven revolution, som egentligen inte har haft något med tobaksbolagen att göra. Det har varit väldigt spännande att följa utvecklingen under de senaste åren. WHO menar att det är tobaksbolagen som “vill locka en ny generation till beroende”. men det handlar snarare om att de som av olika skäl använder nikotin började ställa nya krav. De tvingade till slut tobaksbolagen till förändring.” säger Lindsay Stroud.

Skatter gör stater beroende av cigaretter

Problemet, ebligt Lindsay Stroud, ligger i att WHO har en fullkomligt oresonlig hållning gentemot allt som har med tobakbolag att göra. Enligt tobakskonventionen finns det en automatistsk en “oöverkomlig konflikt” mellan tobaksbolagens intressen och folkhälsan, konstaterar hon. 

“Många tobaksbolag vill minska riskerna med de produkter de säljer, något som verkligen ligger i användarnas intresse. Men det bryr sig WHO inte om. Istället vill man begränsa möjligheterna till förändring. Ironiskt nog pläderar man för beskattning som ett effektivt verktyg för att stävja både cigarettförsäljningen och andra nikotinpårodukter. I många länder har höga skatter bara lett till att staten blir beroende av de enorma skatteintäkterna som försäljningen ger. De är sannolikt inte särskilt intresserade av att få bort cigaretterna från marknaden, det skulle bli för dyrt. ” säger Linsdsay Stroud.

Industrin får inte ha inflytande

Varken tobaksbolag, konsumentorganisationer eller enskilda aktivister som pläderar för ett skademinimeringsperspektiv i tobakspolitiken är välkomna att vara med under möten om tobakskonventionen. Detsamma gäller givetvis för cop10. Enligt WHO beror detta på en artikel i konventionen som ska “förhindra inflytande” från industrin. Lindsay Stroud tycker att resonemanget är felaktigt från början.

“Det är som om vi skulle diskutera lösningar på klimatfrågan utan att bjuda in energibolagen eller biltilverkarna i samtalet. Är miljövänligare bilar från Toyota meningslösa, bara för att Toyota har “ett intresse” av att sälja bilar?” säger Lindsay Stroud.

En annan bild av verkligeheten

Vid den alternativa konferensen kommer allt ifrån aktivister till forskare och läkare att lyfta skademinimering som ett komplement till tobakskonventionens förbudsåtgärder. Allt för att minska skadorna av rökningen. 

”Vi hade bra uppslutning inför mötet i november och hoppas att intresset är lika stort nu i februari” säger Lindsay Stroud. ”Vi har med oss experter och aktivister från 16 länder som kan bemöta det som kommer fram på COP10, direkt på plats. Det är viktig att komma ihåg att varken konsumenter eller de forskare som har en annan bild av verkligheten än WHO:s sekretariat för tobakskontroll får vara med inne på konferensen. Inte ens som åhörare. Det här är TPA:s sätt att lyfta ett annat narrativ, och något vi sett fram emot att göra i flera år” säger Lindsay Stroud.

Källa till den här artikeln:
Intervju: ”BAD COP | Global Tobacco Control Conference in Disarray | RegWatch (Live)

2 Kommentarer om "Aktivister mobiliserar inför WHO:s tobaksmöte i Panama"

  1. Idiotiskt cigaretter är mycket farligare än snus o e cig men det törs dom inte ta upp . Helt vansinnigt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *