E-cigg och påsar tar plats när cigarettförsäljningen minskar

Allt färre svenska köper cigaretter. Men desto fler köper nikotinpåsar och vejps. Det konstarerar CAN i din senaste rapport om nikotinförsäljningen i Sverige.
“Cigaretterna kommer att försvinna. Politiker och myndigheter kan antingen skynda på utvecklingen eller försöka försena den. Men det spelar i slutändan inte så stor roll. Nya nikotinprodukter tar över nu, oavsett vad de gör.” säger Karl-Åke Johansson, talesperson för Föreningen Svenska Vejpare.

Rökningen i Sverige fortsätter att minska och i takt med det minskar även cigarettförsäljningen. Samtidigt ökar både försäljningen och bruket av alternativ till cigaretterna på nikotinmarknaden. Det visar två rapporter från nyligen publicerades av Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, CAN.

”Fortsätter dagligrökandet att minska i samma takt som det gjort de senaste åren är målet att färre än 5 procent ska röka dagligen år 2025 möjligt att uppnå.” konstaterar CAN

Snus och e-cigg tar över

År 2022 rökte omkring 7 procent av den svenska befolkningen cigaretter dagligen och 6 procent var sporadiska rökare. Snusandet har ökat dramatiskt och andelen vejpare har ökat från 2 procent till 4 procent.

“Det här bekräftar något som vi användare har sagt länge. Cigaretterna är verkligen på väg bort. Äldre svenskar verkar föredra snus och yngre ger sig på nya rökfria produkter som e-cigaretter och nikotinpåsar.” säger Karl-Åke Johansson, talesperson för Föreningen Svenska Vejpare, en del av New Nicotine Alliance Sweden.

Färre cigaretter i omlopp

Förutom att andelen som röker har minskat, så har även mängden cigaretter som dagligrökarna uppger att de rökt minskat. En dagligrökare idag röker i genomsnitt cirka 15 cigaretter färre per vecka jämfört med en dagligrökare för 20 år sedan.

Mats Ramstedt, forskningsanvarig på CAN, har jämfört försäljningssiffror med det årligen rapporterade bruket av nikotinprodukter i Sverige.

“Bruket av tobakscigaretter har minskat kraftigt de senaste 20 åren, med 40 procent. Samtidigt har bruket av tobakssnus ökat kraftigt, med 65 procent. Sen har vi det här med nya niktonprodukter som vi för första gången har mätt utifrån försäljningsdata, där vi nu kan bekräfta att det är stora ökningar i försäljningen mella åren 2021 och 2022” säger Mats Ramstedt till TV4 Nyheterna.

E-cigaretter säljer betydligt bättre

Det är främst bland de yngre och i synnerhet bland yngre kvinnor som bruket av e-cigaretter har ökat markant. Enligt rapporten har mängden e-vätska som säljs i Sverige ökat från 4000 liter till 14 000 liter under de senaste två åren. Detta är något som sammanfaller med introduktionen av engångsmodeller i conveniencehandeln. Men Mats Ramstedt menar att det ännu inte går att koppla utvecklingen till den fortsatta minskningen av tobaksrökning. 

Märks i småbutikerna

Inte desto mindre fångades de här trenderna upp redan under våren, i branschorganisationen Convenience Store Swedens senaste rapport om kundernas köpvanor och attityder i medlemmarnas butiker. 

“E-cigaretter och nikotinpåsar har etablerat sig på hyllorna. Samtidigt säger en stor del av de som vanligtvis köper nikotinprodukter att de kan tänka sig att testa rökfria produkter istället för att röka. Det är ett tydligt tecken på en attitydförändring som påverkar försäljningen” konstaterar Convenience Stores Sweden i Vejpkollen.

Frontar med e-cigg, inte cigaretter

Enligt Karl-Åke Johansson räcker det med att kika in i vilken närbutik eller bensinmack för att koppla ihop statistiken med utvecklingen på marknaden. 

“Engångsmodellerna har etablerat e-ciggen på ett sätt som de traditionella vejpprodukterna aldrigt kunnat göra. Butikerna frontar med dem. De finns överallt, jag kan åka runt i Borås-trakten där jag bor och köpa en e-cigg i vilken butik som helst. Precis som man alltid kunnat göra när det gäller cigaretter.”

Rökfritt nikoitn lockar

Enligt Karl-Åke Johansson är det bara en tidsfråga innan cigaretterna blir en vara som butikerna inte tjänar på att sälja längre. Däremot kommer nikotinpåsar, snus och e-cigaretter locka kunder till butikerna på samma sätt som cigaretterna än gång gjorde det.

“Tycka vad man vill om engångsmodeller men tillsammans med snuset kommer de att ta över mer och mer. Vare sig vi vill eller inte. Kunderna pratar med plånboken. Och med det marginaliseras sannolikt rökningen, eller snarare cigarettförsäljningen, inom 10-15 år. Politiker och anvariga myndigheter kan antingen skjuta upp det oundvikliga eller skynda på processen. Det bästa hade givetvis varit ol msn såg till att så många rökare som möjligt förstod fördelarna med att skifta cigaretterna mot e-cigg eller snus” säger Karl-Åke Johansson.

Positiv utveckling – för folkhälsan

Karl-Åke Johansson menar att utvecklingen inte kan ses på annat sätt än positiv. Åtminstone ur ett skademinimeringsperspektiv. Olika former av nikotinbruk medför olika risker och i dagsläget råder det konsensus bland forskare att bruk av rökfritt nikotin medför små till obefintliga risker för att utveckla flera rökrelaterade hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar som KOL och lungemfysem. och flera sorters cancer. Viss förhöjd risk för diabetes typ 2 misstänks hänga samman med snusande, samt tillfällig stelhet i blodkärlen vid bruk av nikotin via e-cigaretter. Men även här är risknivåerna betydligt högre för rökare.

“Inget nikotinbruk är helt riskfritt. Problemet är väl snarare att många intresseorganisationer läser siffrorna som faan läser bibeln. Vad vi egentligen ser är att de som vill använda nikotin numera helt enkelt väljer bort det mest skadliga sättet att göra det på. Och det är ju faktiskt en riktigt bra utveckling. Sverige sticker ut i det att vi faktiskt använder lika mycket nikotin som i andra länder, främst via snus och nikotinpåsar. Men vi dör inte av rökrelaterade sjukdomar i samma utsträckning som i länder där rökningen fortfarande är väldigt hög.” säger Karl-Åke Johansson.

Fler unga vejpar – färre röker regelbundet

Engångsvapes började säljas i vanliga butiker, det vill säga utanför de mer nischade vejpshopparna, så sent som 2020. Bruket av e-cigaretter bland minderåriga ökade samtidigt kraftigt 2021 – 2022. I år har det minskat igen, även om det sporadiska bruket fortfarande ligger högre än före 2020. Det mer regelbundna bruket av e-cigaretter bland unga är marginellt högre än bruket av cigaretter. Fyra procent i nian och tre procent av eleverna i gymnasiet använde e-cigg regelbundet, medan runt två procent rökte regelbundet. Före 2020 låg andele

“Vi har idag tydliga åldergränser som vi måste se till att butikerna följer. Om ungdomar får tag på e-cigaretter eller snus ändå så beror det antingen på att butikerna inte kollar åldern på de som köper, att de langar till varandra eller att den svarta marknaden finns med i bilden. Just nu måste myndigheterna förstå hur den här marknaden fungerar. E-cigaretter är INTE som vanliga cigaretter. Det dyker upp nya modeller som trendar snabbt, försvinner och ersätts av något annat. De seriösa butikerna som följer lagar och reglementen, hinner inte med och kan inte konkurrera med aktörer på den svarta marknaden, inte med dagens system.” säger Karl-Åke Johansson.

Måste komma åt det olagliga

Han menar att myndigheter som kontrollerar e-cigarettförsäljning måste bli bättre på att upptäcka den olagliga försäljningen. Och det gäller inte bara ålderskontroller, utan även vilka produkter som faktiskt finns på hyllorna.

“All försäljning till minderåriga är ju förbjuden. Men de beslag som polisen gör hos unga vittnar om att det handlar om oregistrerade produkter, ofta med betydligt högre nikotinhalt och kapacitet än de som vanliga butiker får sälja. Dessa produkter är attraktiva för vuxna också och det är den delen som ligorna tjänar mest på. Politiker granska det här mer och hitta lösningar så att den kontrollerade marknaden, där åldersgränser och kontroller faktiskt gäller, åtminstone har en chans att nå de vuxna som annars göder den svarta marknaden. När de lagliga produkter blir mer attraktiva än de olagliga så minskar incitamenten för de organiserade brottslingarna att engagera sig. När det intresset försvinner, minskar även det utbud som riktar sig till ungdomar” säger Karl-Åke Johansson.

Källor i den här artikeln:
CAN:s nationella skolundersökning 2023
Den totala konsumtionen av cigaretter och snus i Sverige 2003–2022Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *