Ny forskning granskade skaderisker med Heat-not-burn-produkter

Rökare kan räkna med att minska riskerna med sitt nikotinbruk genom att byta från cigaretter till uppvärmd tobak, så kallad heat-not-burn. I en ny studie, med 224 deltagare, kunde forskare mäta betydligt lägre nivåer av flera cancerframkallande ämnen i ångan från heat-not-burn produkter jämfört med cigarettrök.

Tobaksprodukter som värmer tobak istället för bränna den är omstritt och fortfarande en förhållandevis outforskad form av vejpning. Åtminstone när det gäller oberoende studier. Men en studie från ett fristående forskningsinstitut i Kina bekräftar nu att heat-not-burn-tekniken sannolikt innebär betydligt färre hälsorisker med jämfört med att röka traditionella cigaretter. 

Biomarkörer avgörande

Studien, gjord vid Shanghai New Tobacco Product Research Institute Co i Kina, omfattade 224 deltagare från fyra kinesiska städer. Deltagarna var rökare som delades upp i två grupper, där en grupp fortsatte röka och en grupp använde endast en heat-not-burn-produkt. Resultaten visade på betydande minskningar av vissa biomarkörsnivåer för exponering och bekräftar det som tidigare forskning från industrin har visat. Enligt forskarna bör därför upphettad tobak ses som ett potentiellt mindre skadligt alternativ för rökare som har svårt att sluta med nikotin.

Tobak i en e-cigarett

HTP är tobaksprodukter som använder värme, upphettning till runt 350 grader, istället för förbränning (närmare 1000 grader) för att generera en aerosol (i form av ånga) innehållande nikotin. Företag som Philip Morris, men även British American Tobacco,  marknadsför HTP vid sidan av vanliga cigaretter, som ett skadereducerande alternativ till rökning. PMI släppte sin första variant av märket IQOS 2015.

Ont om oberoende studier

Tidigare forskning indikerar dock en komplex bild av HTP:s effekter på hälsan. Enligt en rapport från 2018, via Brittiska folkhälsomyndigheten ”kan” HTPs: vara säkrare än traditionella cigaretter, men samtidigt mindre säkra än traditionella e-cigaretter. Andra studier har samtidigt pekat på liknande nivåer av cancerframkallande ämnen som traditionella cigaretter.

Trots den ökade uppmärksamheten finns fortfarande brister i forskningen kring HTP:s, menar bland andra Världshälsoorganisationen (WHO). Både kortsiktiga och långsiktiga effekter på hälsan är fortfarande relativt okända.

Ofta industrifinansierad forskning 

Enligt WHO är påståenden om minskad risk för HTP:s ofta baserade på industrifinansierad forskning, och sådan kan såklart ha en egen agenda. Hälsoorganisationer har därför uppmanat till oberoende studier för att få en korrekt bild av produkternas hälsokonsekvenser.

Betydligt lägre risker

Shanghai New Tobacco Product Research Institute jämförde nivåerna av nio så kallade biomarkörer som är kända för att öka risken för olika rökrelaterade sjukdomar, inklusive tobaksspecifika nitrosaminer och flyktiga organiska föreningar. Deltagarna var rökare som övergick från konventionella cigaretter till HTP. Resultaten visade att nivåerna av dessa biomarkörer var 5,4 och 5,2 gånger högre i konventionella cigaretter jämfört med HTP.

Forskarna i teamet konstaterade också att förändringarna i biomarkörnivåer var likvärdiga för både män och kvinnor.

Krävs ytterligare studier 

Studien lyfter, precis som WHO, fram vikten av ytterligare forskning och diskussion om alternativa tobaksprodukter, särskilt med tanke på det ökande intresset för HTP i just Kina. Fler studier behövs för att helt utvärdera den långsiktiga påverkan. Vidare poängtera forskarna vikten av att fortsätta övervaka och reglera tobaksprodukter för att säkerställa att de presenterar en verklig hälsofördel för rökar. Man menar också att fördelarna bör vägas mot riskerna för en ny generation nikotinbrukare som använder nya nikotinprodukter.

Forskarna bakom studien redovisar inga kopplingar till tobaksindustrin. Shanghai New Tobacco Product Research Institute är däremot en fristående organisation som har specialiserat sig på att testa nya nikotinprodukter.

Vid nästa beslutande möte om Tobakskonventionen (cop10) i februari 2024 förväntas WHO:s parter ta ställning om Heat-not-Burn produkter, tillsammans med e-cigaretter och snus/nikotinpåsar ska regleras lika hårt som traditionella cigaretter.

Källor till den här artikeln:

Comparison of Biomarkers of Exposure in a Controlled Study of Smokers Switched from Conventional Cigarettes to Heated Tobacco Products

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *