Projekt ska validera tobaksbolagens forskning om vejpning

E-cigaretter är betydligt mindre skadliga än traditionella cigaretter.
Det visar många oberoende studier. Men även tobaksbolagen har finansierat en stor rad studier som visar samma sak, även om dessa ofta betraktas med skepsis.
Replica-projektet kom till för att replikera och validera tidigare studier på rök, ånga och dess fysiska påverkan. Man fokuserar på att återskapa studier som tidigare gjorts av tobaksbolag.

Replica-projektet fungerar som ett nätverk av forskningslaboratorier över hela världen – både inom akademin och i samband med olika institutioner. Sedan 2019 har teamet genomfört tvärvetenskapliga studier som jämför den senaste generationens alternativa produkter, som e-cigaretter och upphettningssystem för tobak, med traditionella tobakscigaretter. Målet är att replikera och validera resultat från tidigare utförda studier fast i andra, oberoende laboratorier. 

Anledning att ifrågasätta resultaten

Forskarna bakom Replica-projektet menar att studierna är särskilt relevanta i ljuset av det som inom vetenskapen heter ’reproducibility crisis’. Vissa forskningsresultat kan helt enkelt inte återskapas eller reproduceras av andra forskare, vilket ifrågasätter trovärdigheten av de resultat som presenteras. 

“Då många studier dessutom kommer till på beställning av stora företag finns fog att ifrågasätta både objektivitet och resultat.” Konstaterar forskarna bakom projektet.

Evidens inför reglering

Inom Replica-projektet samarbetar forskare från sju olika länder och laboratorier för att göra om och utvärdera resultaten från tidigare studier. Det gäller särskilt studier från tobaksföretagens forsknings- och utvecklingsavdelningar. Syftet är att säkerställa om resultaten är pålitliga och om de går att använda som grund för evidensbaserad diskussion och eventuell reglering av tobaksprodukter och det de lite omständigt kallar ”elektroniska nikotinleveranssystem”; helt enkelt e-cigaretter.

Forskning från enskilda tobaksbolag

I en rad olika projekt har Replica-teamet vidimerat tidigare forskning. I en nyligen publicerad studie gjorde projektet om en studie från tobaksbolaget Imperial Brands. Studien från 2020 visade att aerosol från e-cigaretter, det vill säga små partiklar som är finfördelade i en gas, har minimala eller inga cytotoxiska, mutagena och genotoxiska effekter jämfört med cigarettrök. Precis som i de ursprungliga resultaten visade det sig att cigarettrök orsakade stor skada på cellerna, medan e-cigarettaerosoler hade små eller inga skadliga effekter. 

Färre eller inga skador på lungceller

Även om de två studierna hade några skillnader i hur de utfördes så stödde resultaten de som Imperial brands presenterat tidigare. Bland annat använde Replica-projektet medvetet andra cigarettmärken och olika apparater för att generera rök och aerosoler, för att se om man fick samma resultat. 

Teamet använde tre standardtester för att bedöma produktens farlighet: NRU-testet för att se hur giftig röken var, Ames-testet för att kolla om den påverkade cellernas genetik, och in vitro-micronucleus-testet för att mäta eventuell genetisk skada. Resultaten visade tydligt att E-cigarettaerosolen var mindre farlig för cellerna, medan cigarettröken hade hög cytotoxicitet, mutagenicitet och genotoxicitet.

Vill kontrollera fler studier

Replica-teamet och Coehar-institutet hoppas att de nya rönen ska få betydande påverkan på regleringen och informationen kring E-cigaretter. Man menar att resultaten stärker tesen att vejpning är ett mindre farlig alternativ för tobaksbrukare. ”

Fortsatt forskning och oberoende replikering av studier som denna är avgörande för att göra välgrundade beslut om regleringar och främja folkhälsan.” Skriver man i publiceringen.

Får pengar från tobaksbolag

Replica-projektet en del av institutet Coehar (”The Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction”) vid Catania-universitetet i Italien. Institutet får en del av sin finansiering via ”Foundation for a Smoke-Free World” (FSFW). FSFW är en till synes oberoende vetenskaplig organisation med syfte att ”accelerera slutet på rökning”. Samtidigt är stiftelsen i sig helt finansierad av Philip Morris International (PMI). 


Reds anm: Forskning som i grunden bekostas av ett beställande företag, behöver inte likställas med att studierna skulle vara mindre robusta, eller verksamma forskare mindre seriösa. Vejpkollen anser dock att all rapportering om forskning ska vila på transparens kring finansieringen av forskningen och avsändarens eventuella förutsättningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *