Studie: “E-cigaretter mer effektiva än läkemedel när gravida slutar röka”

I de fall där blivande mammor inte klarar av att sluta med nikotin under graviditet kan vejpning vara ett bättre alternativ än nikotinplåster, visar ny forskning. Studien, som publicerats i ”Health Technology Assessment”, tyder på att gravida kvinnor bör överväga e-cigaretter i de fall de inte klarar att sluta med nikotin.

I forskningen ingick 1 140 gravida kvinnor som försökte sluta röka, och som delades in i två grupper. Hälften av kvinnorna fick e-cigaretter, den andra hälften fick nikotinplåster – som i många länder är norm att erbjuda som substitut. Båda tillvägagångssätten ansågs lika säkra, men den betydande skillnaden forskarna såg var att färre kvinnor i e-cigarettgruppen fick barn med låg födelsevikt. Som låg födelsevikt räknas barn som väger mindre än 2 500 gram. 

Låg födelsevikt kan leda till komplikationer och risker under barnets första levnadsår.

Rökfriheten i sig spelade mest roll

Enligt forskarna beror resultatet med största sannolikhet på att e-cigaretter var effektivare för att minska användningen av konventionella cigaretter.

”E-cigaretter var mer effektiva jämfört med nikotinplåster för att hjälpa gravida kvinnor att sluta röka. Detta i sin tur påverkar utgången av graviditeten positivt”, säger forskaren Peter Hajek, chef för forskningsenheten för hälsa och livsstil vid Queen Mary University i London, i ett pressmeddelande.

Liknande utfall har tidigare publicerats i en studie vid University of Dublin, något som Vejpkollen rapporterade om 2020.

Olika syn på graviditet och nikotin

Huruvida nikotin bör användas vid rökavvänjning vid graviditet är omtvistat. En nyligen publicerad svensk studie pekar på att även nyfödda barn till de som snusar under graviditeten löper större risk att drabbas av plötslig spädbarnsdöd än de som inte gjort det. Enligt forskarna i den svenska studien är det själva nikotinet som kan vara orsaken.

Rökning skadar barnet mer än nikotin

Samtidigt visar den svenska studien, som omfattar statistisk data mellan åren 1999 och 2019, att riskerna är närmare sex gånger så höga om den gravida istället röker mer än 10 cigaretter per dag under graviditeten, jämfört med de som inte använder nikotin över huvud taget. Snusning, och det man kallar mindre omfattande rökning (färre än 10 cigaretter per dag), ökar risken med 3 gånger.  Plötslig spädbarnsdöd är idag väldigt ovanligt och drabbar 1 av 5000 barn per år i Sverige. Det låga antalet beror, enligt socialstyrelsen, i första hand på uppmaningen att lägga spädbarn på rygg när de sover, något som visat sig minska riskerna betydligt.

Lika säkra som nikotinläkemedel

Enligt den brittiska studien ligger riskerna med e-cigaretter vid graviditet på samma nivå som för beprövade nikotinläkemedel. Till skillnad från svenska rekommendationer finns nikotinläkemedel med på listan över behandlingar som kan användas under graviditet. 

“Det är idag inte helt klart om nikotinet är skadligt för fostrets utveckling” skriver de brittiska forskarna i Medical Express. “Men de största skadorna med nikotinbruk kopplas i mycket större utsträckning till andra gifter i cigarettröken än just nikotin. Därför är rekommendationen idag att överväga nikotinersättning i behandlingen när en gravid ska sluta röka. National Institute of Health and Care Excellence (NICE – motsvarande svenska SBU – red. anm.) rekommenderar exempelvis nikotinspray och tuggummi. Trots detta har många gravida svårt att sluta röka” skriver de brittiska forskarna.

Källor till den här artikeln:

Studie: Vaping Might Beat Nicotine Patches in Helping Pregnant Women Quit Smoking

Brittiska myndigheters rekommendation kring nikotin vid graviditet:
Recommendations on treating tobacco dependence in pregnant women

Svenska Socialstyrelsens rekommendation kring nikotin vid graviditet (plötslig spädbarnsdöd) PDF
”Minska risken för plötslig spädbarnsdöd”

Svensk studie om rökning och snus under graviditet:
Association of maternal snuff use and smoking with Sudden Infant Death Syndrome: a national register study

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *