Forskning: E-cigaretter säkrare än cigaretter vid graviditet

Vejpning påverkar inte barnets födelsevikt, visar större studie.

Barn till mödrar som använt e-cigaretter under sin graviditet har samma födelsevikt som barn till icke-rökare. Det visar en studie som genomförts vid Infants University Hospital i Dublin, Irland.

Studien jämförde fyra grupper: rökare, icke-rökare, e-cigarettanvändare samt rökare som även använde e-cigaretter. Totalt 8000 kvinnor födde barn under de månader som studien pågick. I gruppen som använde e-cigaretter ingick 254 kvinnor som uteslutande vejpade. Dessa födde barn med en födelsevikt på samma nivå som de icke-rökande kvinnorna. De som däremot rökte eller använde e-cigaretter parallellt med analoga cigaretter, födde barn med en betydligt lägre vikt.
Låg födelsevikt kan öka risken för komplikationer under spädbarnstiden, som plötslig spädbarnsdöd.

Endast e-cigaretter under graviditet

Studien är den första av sitt slag i och med att den tydligt skiljer kvinnor som enbart vejpar från kvinnor som både använder e-cigg och röker. Enligt forskarna visar studien tydligt att kvinnor som slutar röka med e-cigaretter inte påverkar barnets födelsevikt. Samtidigt visar studien att rökning, oavsett om antalet cigaretter trappas ner med hjälp av e-cigg, fortfarande påverkar barnet i stor utsträckning.

Forskarna påpekar att även om nivåerna av aldehyder och andra skadliga ämnen är betydligt lägre i ångan från e-cigaretter än i röken från cigaretter, så vet de ännu inte hur dessa lägre nivåer kan påverka fostret. I dagsläget finns det studier på djur som antyder att nikotin kan påverka barnets utveckling.

Gamla metoder fungerar dåligt

Samtidigt har andra nikotinprodukter, som plåster, tuggummi och sprayer, inte visat sig påverka fosterutvecklingen. Och enligt forskarna är alltid avhållsamhet från nikotin att föredra.

”Men forskningen visar även att traditionella sluta-röka-metoder har en begränsad effektivitet bland gravida. Betydligt fler kvinnor använder däremot e-cigaretter som en skadereducerande strategi under graviditeten. Vår studie visar åtminstone att endast användande av e-cigaretter inte verkar påverka fostrets födelsevikt” skriver forskarna.

Olika mellan länder

I Sverige rekommenderar barnmorskor gravida att inte använda e-cigaretter eller andra nikotinprodukter under graviditeten. Detta till skillnad från Storbritannien, där myndigheter och hälsoorganisationer aktivt uppmuntrar vårdpersonal att rekommendera olika varianter av nikotin, inklusive e-cigaretter, som en metod att förmå gravida att inte röka.

Källor till den här artikeln:
International Journal of of Obstetricians and Gynaecology


Gillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREON
1 Kommentar till "Forskning: E-cigaretter säkrare än cigaretter vid graviditet"

  1. Alla dessa studier som visar så olikt, konstigt att det som är genuint å äkta inte kan vinna över det felaktiga som stöds av cigarrett bolag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *