Forskning: E-cigaretter säkrare än cigg vid graviditet

Vejpning påverkar inte barnets födelsevikt, visar större studie.

Barn till mödrar som använt e-cigaretter under sin graviditet har samma födelsevikt som barn till icke-rökare. Det visar en studie som genomförts vid Infants University Hospital i Dublin, Irland.

Studien jämförde fyra grupper: rökare, icke-rökare, e-cigarettanvändare samt rökare som även använde e-cigaretter. Totalt 8000 kvinnor födde barn under de månader som studien pågick. I gruppen som använde e-cigaretter ingick 254 kvinnor som uteslutande vejpade. Dessa födde barn med en födelsevikt på samma nivå som de icke-rökande kvinnorna. De som däremot rökte eller använde e-cigaretter parallellt med analoga cigaretter, födde barn med en betydligt lägre vikt.
Låg födelsevikt kan öka risken för komplikationer under spädbarnstiden, som plötslig spädbarnsdöd.

Endast e-cigaretter under graviditet

Studien är den första av sitt slag i och med att den tydligt skiljer kvinnor som enbart vejpar från kvinnor som både använder e-cigg och röker. Enligt forskarna visar studien tydligt att kvinnor som slutar röka med e-cigaretter inte påverkar barnets födelsevikt. Samtidigt visar studien att rökning, oavsett om antalet cigaretter trappas ner med hjälp av e-cigg, fortfarande påverkar barnet i stor utsträckning.

Forskarna påpekar att även om nivåerna av aldehyder och andra skadliga ämnen är betydligt lägre i ångan från e-cigaretter än i röken från cigaretter, så vet de ännu inte hur dessa lägre nivåer kan påverka fostret. De påpekar att det i dagsläget finns studier på djur som antyder att nikotin kan påverka barnets utveckling.

Gamla metoder fungerar dåligt

Samtidigt har andra nikotinprodukter (plåster, tuggummi och sprayer) i tidigare studier inte visat sig påverka fostret. Och enligt forskarna är alltid avhållsamhet från nikotin att föredra.

“Men forskningen visar att traditionella sluta-röka-metoder har en begränsad effektivitet bland gravida. Betydligt fler kvinnor använder däremot e-cigaretter som en skadereducerande strategi under graviditeten. Och vår studie visar åtminstone att endast användande av e-cigaretter inte verkar påverka fostrets födelsevikt” skriver forskarna.

Olika mellan länder

I Sverige rekommenderar barnmorskor gravida att inte använda e-cigaretter under graviditeten. Detta till skillnad från Storbritannien, där myndigheter och hälsoorganisationer aktivt uppmuntrar vårdpersonal att rekommendera olika varianter av nikotin, inklusive e-cigaretter, som en metod att förmå gravida att inte röka.

Källor:
International Journal of of Obstetricians and Gynaecology


Vill du bidra till bättre nyhetsrapprtering om e-cigaretter? Stöd Vejpkollen på Patreon!
KLICKA HÄR! 🙂

Och följ Vejpkollen på Facebook för snabba uppdateringar!


One thought on “Forskning: E-cigaretter säkrare än cigg vid graviditet

  1. Alla dessa studier som visar så olikt, konstigt att det som är genuint å äkta inte kan vinna över det felaktiga som stöds av cigarrett bolag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *