E-cigaretter hjälper oftare rökare med psykiska besvär

Rökare med någon form av psykiska besvär använder ofta e-cigaretter för att sluta röka. Och metoden fungerar bättre än traditionell rökavvänjning. Det visar en ny brittisk studie.

Rökning är närmare dubbelt så vanligt bland de som lider av psykiska besvär. Och en tredjedel av alla rökare i Storbritannien lider av någon form av psykisk ohälsa. Det konstaterar forskarna bakom studien Mental Health and Smoking cessation – A population study in England

“Rökning är en av de stora faktorerna bakom en kortare medellivslängd hos personer med psykisk ohälsa jämfört med andra. Och trots stora insatser för att minska rökningen i samhället så kvarstår den här skillnaden mellan grupperna” skriver forskarna i rapporten.

Söker oftare hjälp

Liksom andra rökare är det oro för hälsan och ekonomin som driver rökare inom gruppen att försöka sluta röka. Forskarna noterade dock vissa skillnader när det gällde metoder för att fimpa.

“Rökare med psykisk ohälsa tenderar att söka professionell hjälp mer än andra. De använder dock mer sällan receptfria läkemedel, som plåster och tuggummin. Däremot använder de e-cigaretter lika ofta som andra rökare som försöker sluta.” skriver forskarna.

E-cigaretter och psykiska problem

För personer med psykisk ohälsa visade sig dock vejpning och e-cigaretter spela en mycket större roll för ett lyckat rökstopp, jämfört med andra rökare. E-cigaretter till bedyligt fler lyckade rökstopp än samtliga receptfria läkemedel. Och det betyder mycket, menar forskarna. Särskilt när det gäller strategier för att förbättra hälsan och minska riskerna som förknippas me psykisk sjukdom.

“Målet med studien var att att identifiera skillnader mellan rökare med och utan psykiska problem, i förhållande till rökstopp. Studien pekar på att vi skulle kunna minska rökningen, och därmed förbättra hälsan, hos rökande personer med psykisk ohälsa, genom att uppmuntra fler att använda e-cigaretter.” skriver forskarna.

Studien bygger på enkäter bland 40 000 britter varav c:a 2000 försökt sluta röka 2016/2017. Bakom studien står Brittiska cancerfonden (Cancer Research UK).

E-cigg lockar fler att sluta i England

E-cigaretter har lett till både fler försök att sluta röka och fler lyckade rökstopp överlag i Storbritannien de senaste åren. Enligt flera studier är metoden mer framgångsrik än receptfria läkemedel, i synnerhet i kombination med professionellt stöd. En annan förklaring till skillnaden är att elektroniska cigaretter är mer populära jämfört med traditionella läkemedel, och därmed lockar fler rökare att försöka sluta. 

Källor:
Mental Health and Smoking cessation – A population study in England


Vill du bidra till bättre nyhetsrapprtering om e-cigaretter? Stöd Vejpkollen på Patreon!
KLICKA HÄR! 🙂

Och följ Vejpkollen på Facebook för snabba uppdateringar!


Vill du bidra till bättre nyhetsrapprtering om vejpning? Stöd Vejpkollen på Patreon! (support for Vejpkollen on Patreon)!


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *