Rapport: Skatter och förbud hindrar rökare från att vejpa

Höga priser, smakförbud och svårigheter att hitta produkterna. Det är orsaken till att rökare, som även använder e-cigaretter, inte slutar röka helt. Det visar en ny stor undersökning bland e-cigarettanvändare i Europa.

Under 2020 genomförde organisationen ETHRA, European Tobacco Harm Reduction Advocates, den hittills största undersökningen bland e-cigarettanvändare inom EU. 35 000 vejpare svarade på frågor om hur deras vanor påverkas av lagstiftning, restriktioner och tillgänglighet.

“Undersökningen var tillgänglig på 16 språk och bygger på frivilligt deltagande från användare i länder där det Europeiska tobaksdirektivet, TPD är implementerat”. Skriver ETHRA i rapporten ”The EU Nicotine User Survey 2020”

Hårda regleringar hindrar rökare att sluta

Enligt ETHRAs rapport har 83 procent av de 35 000 deltagarna slutat röka helt med hjälp av vejpning. 17 procent (5939 personer) uppgav dock att de fortfarande röker vid sidan om. Av dessa ville 70 procent helst sluta röka helt.

“Vi frågade även vilka faktorer som påverkar beslutet att gå över helt till e-cigaretter. Det visar sig att hårda regleringar och skatter är några de största anledningarna till att rökare inte byter.” skriver ETHRA.

Höga skatter gör e-cigaretter för dyra

Totalt 24 procent nämner kostnaden för att vejpa som en huvudorsak till att de inte byter ut cigaretterna helt. 12 procent svarade att det är tillgängligheten till produkterna som påverkar. Men enligt ETHRA är det stor skillnad mellan länderna, både när det gäller priser och tillgänglighet. Och det påverkar tydligt antalet rökare som inte tar steget fullt ut till att fimpa.

“I Tyskland, som vid tillfället inte hade någon skatt på e-vätska, svarade bara en liten del, 11 procent av rökarna, att priset var en orsak till att byta helt. I Finland däremot, där både smakförbud och en skatt på 30 kronor per 10 ml är på plats, svarade närmare hälften, 43 procent, att priset och tillgängligheten förhindrade dem från att byta helt till e-cigaretter” skriver ETHRA i sin analys.

Liknande siffror visar sig i Italien, Portugal och Estland. Enligt ETHRA visar undersökningen tydligt att höga kostnader blir avgörande för hur många rökare som byter till e-cigaretter.

Minskar skador för rökare som slutar helt

Enligt Brittiska läkarsällskapet, Royal College of Physicians är det sannolikt att rökare som byter till vejpning minskar riskerna för rökrelaterade sjukdomar med närmare 95 procent eller mer. Men det kräver att rökarna byter helt till e-cigaretter. Riskerna med rökning kvarstår i stor utsträckning även vid minskat bruk, menar Brittiska cancerfonden som tillsammans med RCOF och Brittiska hälsomyndigheten vill använda e-cigaretter för att minska rökningen i England.

“Det betyder att politiker i länder som använder skatter och andra typer av restriktioner, som smakförbud för att kontrollera vejpprodukter, i praktiken hindrar rökare från att sluta röka med hjälp av e-cigaretter. Lagstiftningen blir ett hinder mot bättre hälsa” skriver ETHRA i sin analys.

Källor till den här artikeln:
EU nicotine users survey 2020 (pdf)
EU nicotine users report 2020 (pressrelease)

Smoking and Health 2021: a coming of age for tobacco control – Royal College of Physicians
Nicotine without smoke – Royal College of Physiscians

E-cigarette safety – Cancer research UKGillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREON
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *