Regeringens tobakspolitik föll i riksdagen – ”Gör om, gör rätt!”

Regeringens planerade tobakspolitik fick sig en rejäl törn sedan 6 av 8 partier i riksdagen röstat nej till den nya ANDTS-strategin. I fokus stod frågan om snus, e-cigaretter och andra nikotinprodukter, men även de höga dödstalen bland narkotikamissbrukare.

Efter en debatt i riksdagen föll regeringens strategi för att motverka alkohol, narkotika, tobak dopning och spel (ANDTS) de närmaste fem åren. Sex av åtta partier röstade ner förslaget. De bad istället regeringen återkomma med en ny strategi, som bland annat gör skillnad när det gäller skadlighet mellan olika nikotinprodukter. “Gör om – gör rätt!” var riksdagens besked till regeringen.

Vill göra skillnad mellan rök och rökfritt

Som Vejpkollen tidigare rapporterat, var det redan klart att regeringens ANDTS strategi inte skulle röstas fram av riksdagen. Redan veckan före meddelade riksdagens beredande organ, socialutskottet, att strategin inte höll måttet. Utskottet lade fram flera förslag på förändringar. Bland annat att regeringen ska tillsätta en utredning för att klargöra skillnader mellan röktobak och andra nikotinprodukter. 

“Tobaksrökningen är absolut ett av världens allra allvarligaste folkhälsoproblem. Den beskrivs av WHO som en global epidemi. Vi är kritiska till att regeringen fortfarande inte gör en tydlig åtskillnad när det gäller tobaksrökningens skadeverkningar kontra bruk av snus och andra rökfria nikotinprodukter” sade Per Ramhorn (sd).

Alla nikotinprodukter över samma kam

Enligt regeringen ska den svenska strategin mot tobak inte göra skillnad mellan olika produkter som innehåller nikotin. Oavsett vilka skadeverkningar produkterna för med sig.  Och det skulle få stora konsekvenser för snusare och e-cigarettanvändare i landet. Centerpartiets Anders W Jonsson var tydlig i sin kritik.

“Vi är missnöjda med formuleringarna vad gäller tobak” sade Anders W Jonsson. “Låt mig vara den första att snus definitivt inte är någon hälsoprodukt, utan det är befäst med ett antal allvarliga konsekvenser. Och det är klart vi ska göra allt vi kan för att undvika att ungdomar börja snusa. Men att jämföra snus med cigarettrökningen, som är ett av de största folkhälsohoten som vi har, som orsakar sjukdom och död som få andra saker gör, det leder tanken helt fel. Därför är det inte så konstigt att 6 av 8 partier röstar nej”

Vill se en utredning av skadorna

Enligt de borgerliga partierna, förutom Liberalerna, ska en ANDTS-strategi i första hand motverka de skador som cigarettrökning leder till, inte tobak eller nikotin. Regeringen, å sin sida, vill motverka all form av tobaks- och nikotinanvändning.

“Även om alla produkterna inom ANDTS strategins område är skadliga för hälsan, så är det viktigt att ändå att klargöra vetenskapligt påvisade skillnader i dessa produkters skadeverkningar.” sade Per Ramhorn (sd) “Det är därför glädjande att socialutskottet nu lagt fram ett förslag för tillkännagivande om ett nytt övergripande mål. Som tar hänsyn till de olika skadeverkningar som olika tobak och nikotinprodukter kan orsaka. Och förhoppningsvis kan det här leda till att vi får en mer seriös politik på området. Som utgår ifrån evidens där olika skedeverkningar från ANDTS produkter beaktas och likaså baseras på vetenskapliga riskbedömningar.”

Allvarliga konsekvenser att motverka allt nikotin

Johan Hultberg (m) menade att en hård linje mot alla nikotinprodukter kan få allvarliga konsekvenser för folkhälsan.

“Även om det är så att även nikotin är skadligt för hälsan går det inte bortse ifrån att det är en stor skillnad på skadeeffekterna från röktobak och exempelvis snus eller nikotinprillor. Om en etablerad rökare lyckas fimpa med hjälp av exempelvis snus innebär det trots allt stora hälsovinster. Därför är det orimligt att reglera alla produkter likadant och därför bör det övergripande målet för tobakspolitiken vara att minska skadorna” sade Johan Hultberg.

Miljöpartiets Nicklas Attefjord ställde sig däremot bakom regeringens förslag.

“Jag tror att de flesta som vill sluta röka inte vill byta ett beroende mot ett annat” sade han i ett replikskifte med Johan Hultberg.

L betonar beroende men röstar nej

Regeringen fick även stöd av Liberalerna när det gäller tobakspolitiken. I synnerhet angående nikotinprodukter.

“Vi vill att man ska byta ordet “tobak” mot “nikotin” i strategin. Visst det är en skillnad mellan produkterna när det gäller lungcancer. Men den som blir beroende är aldrig fri. Snus ger dessutom kärlförändringar och är inte ofarligt. Vi vet inte vad som händer med barn till gravida kvinnor som snusar, exempelvis, sade Barbro Westerholm (L) som samtidigt avslog regeringens förslag på grund av otydliga mål för narkotikapolitiken.

Narkotikapolitiken får hård kritik

Förutom frågan om tobak och nikotin var det regeringens ovilja att utreda den svenska narkotikapolitiken som stod i fokus. Flera instanser, bland annat Folkhälsomyndigheten och Socialutskottet, har efterlyst en ordentlig genomlysning av hur den svenska modellen fungerar i praktiken. Här var samtliga partier utom socialdemokraterna överens. Karin Rågsjö (v) menar att regeringen måste utreda konsekvenserna av narkotikapolitiken, bland annat kriminaliseringen av narkotikabruk. Något som inte gjorts på över 30 år.

“Fler människor dör av narkotika i Sverige än i andra länder, även om bruket är litet. Det är inte ok. Vi tycker att en ANDTS strategi måste bygga på evidens och moderna metoder för att motverka narkotikadödlighet. Vi kräver en utredning först. Därför säger vi nej.” sade Karin Rågsjö.

Smakförbud ute på remiss

Regeringen nya ANDTS strategi ska nu omarbetas innan den tas upp i riksdagen igen. När detta blir är än så länge oklart. Regeringens ursprungliga förslag innehöll även formuleringar om smakförbud i e-vätska. Enligt en statlig utreding bör alla smaker i e-cigaretter, förutom tobakssmak, bli förbjudna att sälja i Sverige 2022. Men frågan om smakförbud i e-vätska är separat från ANDTS strategin och är fortfarande ute på remiss. Det kan bli ett konkret förslag för riksdagen först under hösten. Som Vejpkollen tidigare rapporterat ställer sig flera av riksdagens partier positiva till ett smakförbud

Källor:

Se hela debatten om nya ANDTS-strategin här!Gillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREON
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *