Ledare: ”Business as usual” i dödsfabriken

Fler förbud, förvirrande forskning, obotlig läkemedelshets och ett dödligt budskap till rökare. Tobaksfaktas första nyhetsbrev för säsongen tillför inget nytt. Men vad spelar väl det för roll? Skrämmande rubriker är att vänta.

Detta är en opinionsartikel. Tycker du annorlunda? Kommentera gärna nedan.

Sommaren är över.
Nej, det handlar inte om vädret, eller att skolorna dragit igång, eller att bilköerna och trängseln börjar tätna på väg till jobbet.
Det handlar om nyhetsflödet. Nu har nämligen personalen på lobbyorganisationerna dragit igång sina kampanjer. Så här några veckor innan riksdagen öppnat, börjar rubrikerna hagla i mejlen. 

Det tydligaste exemplet på detta är säsongens första nyhetsbrev från tankesmedjan Tobaksfakta.

Skattefinansierad organisation

Tobaksfakta är en lobbyorganisation som är finansierad av Folkhälsomyndigheten. Uppdraget är att påverka lagstiftning och ramverk kring nikotin, något som i sin tur styr nämnda myndighets verksamhet och slutligen avgör hur mycket pengar som ska gå till ”tobaksprevention”, det vill säga till Tobaksfaktas verksamhet. Fantastiskt upplägg. Tobaksfakta får, tillsammans med det gäng yrkes- och intresseföreningar som kontrollerar verksamheten,  6 miljoner kronor varje år av Folkhälsomyndigheten, direkt, utan några politiska mellanhänder, för att göra jobbet.

Förutom att det rör sig om skattepengar så bör journalister dra öronen åt sig; det här ligger nära det som många skulle kalla propaganda. Inte desto mindre är det en del av debatten kring nikotin och rökning, och nyhetsvärdet ligger snarare i det underliggande budskapet än i artiklarnas direkta innehåll. 

Gravida möss som vejpar

Tobaksfaktas första nyhetsbrev för säsongen är, inte helt oväntat, en fröjd för alla som genuint ogillar utvecklingen på nikotinmarknaden. Budskapet är att e-cigaretter, snus, nikotinpåsar är farliga och helt onödiga produkter som inte tjänar något som helst praktiskt syfte. 

Man inleder starkt, med en artikel om en studie som antyder att e-cigarettbruk under graviditeten påverkar fostrets utveckling negativt.
Intressant? Självklart. Det låter ju oroväckande, då de flesta vet att det är svårt att sluta röka och att många faktiskt använder nikotin som hjälpmedel för att klara det. Det gäller givetvis även gravida. Men är studien värd att skriva om?

Nja.

Det visar sig att studien är gjord på möss.

Musstudier är väldigt otillförlitliga när det gäller att utröna riskerna för människor. De kan, och bör på sin höjd, ge en indikation för vad vi bör forska mer på. Hypotesen är huruvida e-cigaretter påverkar det ofödda barnet och om detta medför fara för barnets hälsa. Den informationen är väldigt viktig i en tid när många använder e-cigaretter (eller snus) för att hålla sig rökfria. 

Riskerna är inte ens mätbara

I det här fallet har faktiskt hypotesen blivit prövad mer än en gång. Och det har skett via randomiserade kontrollstudier med människor. I två av varandra oberoende studier lyder slutsatsen som följer: När e-cigaretter används som rökavvänjning vid graviditet så skiljer sig inte forstrets utveckling från foster till icke-rökare (till skillnad från rökningen där risken för skador är överhängande). Vejpning med nikotin är däremot väldigt effektivt för att hålla den gravida rökfri, långt mer effektivt än nikotinläkemedel.

Rökning är väldigt skadligt för banets utveckling. Forskarna konstaterar därför att kombinationen av effektivitet vid rökavvänjning och låg risk för barnet gör att vinsterna långt överskrider eventuella risker. Vejpkollen skrev om en sådan studie för bara en vecka sedan. Ytterligare en studie om detta publicreades för några år sedan. 

Det farliga ligger i budskapet

Den något elaka kommentaren är väl att det enda vi lär oss av den studien i Tobaksfaktas nyhetsbrev är att möss inte bör vejpa när de är gravida. Och att rökare bör överväga både nikotinläkemedel eller e-cigaretter om inget annat fungerar för att hålla sig rökfri.

Men att journalister kommer att förhålla sig kritiska till den här typen av forskning är långt ifrån självklart, och det vet lobbyisterna på Tobaksfakta. Jag gissar att andra medier kommer att hugga som hungriga abborrar på den här studien. Några nyanser lär vi inte se röken av. Varför skulle Tobaksfakta lyfta något som motverkar deras agenda?

Frågan är väl vilket budskap Tobaksfakta egentligen vill sända till gravida rökare? Eller till de som nätt och jämnt håller rökfria med hjälp av snus, e-cigaretter eller nikotinpåsar under graviditeten? Risken att de faller tillbaka till rökning är faktiskt överhängande. Men brukarperspektiv saknas helt i Tobaksfaktas stenhårda krigföring mot det icke medikaliserade nikotinet.

”Onödiga produkter” och förbud

Mycket av nyhetsflödet kring nikotin i Sverige har sedan en tid tillbaka en direkt koppling till Tobaksfakta. De förmedlar inte bara ”nyheter” utan även lämpliga intervjupersoner till medierna. Det är väldigt ofta samma personer som uttalar sig i artiklar kring ämnet runt om i landet. Det är allt som ofta läkare och tjänstemän, som står nära organisationen, agerar ”experter” när det behövs. De säger slående ofta precis samma saker om vilka ”problem” som finns med nikotin i dag och vilka åtrgärder som bör sättas i verket.

Tobaksfaktas lösning på nikotinfrågan? Förbud och hårdare reglering. Allt nikotin ska bort, eller åtminstone medikaliseras (via nikotinläkemedel och behandling). Det blir tydligt i nyhetsbrevet också.

Med en snoffsig pr-bild på folkhälsomyndighetens generalsekreterare Karin Tegmark Wisell, föreslår Tobaksfakta att alla nikotinprodukter (förutom läkemdel) bör behandlas som cigaretter –  med skatter, smakförbud och hela fadderutten. Det handlar ju om ”onödiga produkter”som dessutom är livsfarliga för spädbarn”. För rökare som vill sluta röka finns det ju redan beprövade läkemedel att tillgå.

Nu är detta inte en nyhet direkt. Vejpkollen har rapporterat om Folkhälsomyndighetens inställning i nikotinfrågan vid flera tillfällen. Men det är slående hur envist organisationer som Tobaksfakta fortsätter att driva frågan – i synnerhet som det inte handlar om rökning längre utan om allt nikotin. Det förefaller än mer konstigt när svenska politiker dessutom redan tagit tydlig ställning åt andra hållet: de vill se skademinimering istället för fler restriktioner. En majoritet i riksdagen vill att produkter som snus och e-cigaretter ska minska skadorna av nikotinbruket – i egenskap av substitut för cigaretter och rökning.

Någon borde kanske reagera på att Tobaksfakta faktiskt spenderar miljontals skattekronor för att motverka den utvecklingen?

Studier med 10 år på nacken

Tobaksfakta låter slutligen en kröniserande läkare berätta för läsaren att snus minsann inte fungerar för rökavvänjning. Hon baserar sin analys på en Norsk studie, där statistisk data visade att snusbruk (mest bland kvinnor – som utgjorde över 70 procent av testgruppen) inte associerades med rökstopp. Å faan, säger nyhetsnäsan. Värt en artikel?

Nja.

Det visar sig att tudien bygger på statistisk data från 2010 – 2012. alltså över tio år gammal information. Någonstans där försvinner nyhetsvärdet.

Läkaren har (medvetet eller omedvetet) valt att inte notera att det faktiskt hänt en del på nikotinmarknaden i Norge (och resten av världen) sedan 2010. Som att nya hallonsmakande nikotinpåsar etablerat sig på marknaden, att dessa produkter blivit väldigt populära och att rökningen i Norge minskat drastiskt de senaste fem åren, i synnerhet bland unga snusande kvinnor?

Studien är i grunden så irrelevant att det borde anstå varje anständigt tänkande läkare att lägga pannan i avgrundsdjupa veck.

Det blir spännande att se om någon journalist bryr sig om, eller tar sig tid, att granska det egentliga innehållet i studien, bortom det hetsiga pressmeddelandet?

Snuset och lobbyismen

Apropå snuset i Norge.

Vejpkollen, och för all del flera Norska medier, har under de senaste åren rapporterat om flera studier som visar att snus är den mest framgångsrika metoden för att sluta röka i landet. Detta i konkurrens med cold turkey metoden (som de flesta rökare ger sig på, åtminstone en gång i livet – ibland flera…). Från Norska myndigheters sida råder det få tvivel om att de senaste årens utveckling av nya nikotinprodukter påverkar bruket av cigaretter. Rökningen har minskat i takt med att snusandet har ökat, i synnerhet bland unga, men även bland norska vuxna.

Man kan tycka vad man vill om det här. Men det går att rapportera om utan falla in i ett svart/vitt mönster, där bruket av nikotin bara handlar om profit för tobaksbolagen och barn som lockas av söta smaker. Man kunde önska att fler medier tog sig tid att titta skrapa på ytan och titta in i verkligheten därunder.

Vad är syftet egentligen?

Tobaksfakta är en paraplyorganisation. Under paraplyet står läkare, psykologer, sjuksköterskor, lärare och tomtar mot tobak, samt andra yrkesrelaterade föreningar. De har alla en gemensam agenda: att minska tillgången till nikotin och verkar, mer eller mindre medvetet, för att den här marknaden ska lyda under läkemedelslagen. Förbud mot de produkter som rökare envisas med att tycka mer om än nikotintuggummi, sprayer, tabletter och plåster. är medel som helgar ändamålen. Är det så att läkemedlsbolagen sponsrar Tobaksfakta och deras budsförvanter? Sannolikt. Men det är svårt att spåra donationer eller att mäta värdet av konferenser, karriärsmöjligheter och nätverk med inflytelserika affärskontakter. Sant är i alla fall att Tobaksfaktas budskap ligger i linje med starka affärsintressen. Det borde kanske uppmärksammas mer.

Business as usual

Rökningen skördar liv dagligen. Om rökare, eller blivande rökare, kan lära sig att använda mindre farliga sätt att bruka nikotin kan det rädda liv. Men budskapet från Tobaksfakta är tydligt:
”Det spelar ingen roll hur du använder nikotin. Nikotinet är också farligt och du byter bara ett farligt beroende mot ett annat. Det vill du väl inte?” Det här är ett resonemang som sipprat ner via läkare och vårdpersonal till rökare. Det har blivit som ett mantra, frekvent återkommande i kommentarsfält på Facebook, både under Vejpkollens inlägg och i sluta-röka-grupper. Det kommer slående ofta från rökare, som av olika skäl inte klarar av att sluta röka. Skademinimering (e-cigg, snus, nikotinpåsar) står inte högt i kurs. Okunskapen är legio. Jag kan inte annat än konstatera att den attityden inte spridit sig av sig själv.  Med Tobaksfaktas goda minne är det ”Business as ususal” i dödsfabriken. 

En höst full av kontroll

Tobaksfaktas första nyhetsvrev är startskottet på en händelserik höst. Inte bara i Sverige. WHO håller ett stort möte i november (COP10) för att utveckla framtidens tobakskonvention – en global överenskommelse som påverkar lagstiftningen världen över. Det är det tionde mötet i ordningen sedan 2004. Användarföreningar och företagsrepresentanter är portade från mötet, men organisationer som Tobaksfakta välkomnas med öppna armar. Vilka andra kommer att vara där som representanter för Sverige? Sannolikt folk från samma avdelning på Folkhälsomyndigheten som glatt finansierar Tobaksfakta. Många befarar att WHO kommer att gå hårdare åt både e-cigg och nikotinpåsar än man gör mot röktobak och läkemedel i kommande konventionstexter.

Vidare planerar EU övergripande reglering av nikotinpåsar – något som inte bådar gott för varken priser eller smaksättningar. Även här är inflytandet från Sveriges mest statliga lobbyorganisation starkt. Men vem bryr sig om det?

Vejpkollen kommer givetvis att hålla ett öga på COP10, EU och Tobaksfakta – som vanligt ur ett användarperspektiv – och alltid med ett kritiskt öga.

Trevlig höst!

Stefan Mathisson
Chefredaktör och ansvarig utgivare
Vejkollen.se

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *