Sveriges agenda inför WHO-möte om snus, nikotinpåsar och e-cigg hålls hemlig

Hemlighetsmakeriet kring det kommande mötet om tobakskonventionen, COP10 väcker oro hos många svenskar. Inte minst bland de som använder eller arbetar med rökfria nikotinprodukter som snus och e-cigaretter.
”Alla dokument är sekretessbelagda. Men om regeringen inte står upp för skademinimering så har man en del att förklara för Sveriges 1,4 miljoner snusare och vejpare” säger Bengt Wiberg, aktivist och grundare av nätverket ”#EU4Snus”

Världshälsoorganisationen WHO har under det senaste åren inte gjort någon hemlighet vad man tycker om e-cigaretter och andra nikotinprodukter som konkurrerar med cigaretterna på marknaden för nikotin. WHO har vid flera tillfällen, via kampanjer och uttalanden sagt att rökfria nikotinprodukter bör förbjudas eller åtminstone regleras lika hårt som cigaretter. Samtidigt har det globala ramverk som är satt att hantera rökningen och dess skadeverkningar, Tobakskonventionen, aldrig innefattat just rökfria nikotinprodukter. Även om både e-cigaretter och snus är hårt reglerade i vissa länder så har det varit upp till det enskilda landets regeringar att hantera produkterna utan att vara bundna av konventionen. Svenskar kan exempelvis köpa snus i vanliga butiker, trots att det är förbjudet i resten av EU.

Men det kan bli ändring på det. Det fruktar åtminstone många som jobbar inom fältet som kallas tobacco harm reduction – skademinimering för rökare.

Många förbud på listan

Enligt de offentliga dokument som WHO:s sekretariat för tobakskontroll presenterat inför det tionde mötet om tobakskonventionen, COP10, kommer delegaterna nu att behöva ta ställning till frågor som rör rökfria nikotinprodukter. Det handlar främst om så kallade heat-not-burn-produkter och e-cigaretter. Här föreslår sekretariatet allt från smakförbud till att klassa förångad nikotin som rök. Syftet är att inrymma alla inhalerade nikotinprodukter under tobakskonventionens ramverk, utan att behöva skriva om hela konventionen. Men även snus och nikotinpåsar ligger under lupp. Även här finns förslag om förbud eller åtminstone kraftiga begränsningar av tillgången.

Mer ”anti-industri” än hälsofråga

Det framgår samtidigt att anledningen till de föreslagna åtgärderna egentligen inte inte har så mycket med hälsa att göra. Nikotinpåsar (vitt snus) har en liknande skadeprofil som nikotinläkemedel, produkten är från början framtaget för läkemedelsindustrin. Detsamma gäller för e-cigaretter, som uppfanns av en apotekare för närmare 20 år sedan. Den springande punkten är snarare att produkterna i fråga numera är starkt kopplade till tobaksindustrin – något som ses med väldigt oblida ögon av den etablerade anti-tobaksrörelsen som en gång i tiden lade grunderna för Tobakskonventionen.

Tobakskonventionen har skrivits under av närmare 200 länder, även Sverige, och är vägledande för tobakslagstiftning världen över.

Bengt Wiberg är snusare, vejpare och aktivist för skademinimering sedan flera år tillbaka. Han är kontaktperson och grundare av nätverket ”EU4Snus” – en löst sammanhållen plattform som organiserar snusanvändare från närmare 100 länder. Och han är orolig för utvecklingen.

“Sammantaget ser det inte ljust ut för produkter som många tycker är viktiga för att ersätta cigaretterna”, säger han till Vejpkollen.

”Tycker Sverige som EU om snuset?”

Sverige kommer att stå bakom en EU-gemensam linje vad gäller rökfria nikotinprodukter under COPO10. Vad det betyder är oklart, då samtliga dokument är belagda med sekretess. Bengt Wiberg menar att den svenska regeringen spelar ett högt spel.

“Om regeringen inte står upp för skademinimering i from av snus och andra rökfria nikotinprodukter så har man en del att förklara sig för Sveriges 1,4 miljoner snusare och även de som snusar eller vill sluta röka i resten av Europa” säger Bengt Wiberg.

Inga klara besked under hösten

Tidigare i vinter ställde riksdagsledamoten Isak From en liknande fråga till hälsominister Jacob Forssmed. Den gången svarade ministern att Sverige inte antagit någon klar position i frågan om skademinimering och snusets vara eller icke vara. Strax därefter presenterade däremot Socialdepartementet en lista över de delegater som ska representera Sverige under COP10.

“Har regeringen sett till att Sveriges delegation står upp för tobaksskademinimering och förklarat att snus och tobaksfria nikotinprodukter som vitt snus och vejpning är viktiga nycklar till varför Sverige i princip har slutat röka?” säger Bengt Wiberg.

Hög sekretess på departementet

Paula Ericsson, sakkunnig vid Socialdepartementet är den svenska delegationens chefsföreträdare vid COP10. Och hon är väldigt tystlåten om vilket uppdrag delegationen egentligen fått av regeringen.

“Vi kommer att ha en gemensam hållning tillsammans med de andra EU-länderna. Det är egentligen det enda jag kan säga om saken ” säger Paula Ericsson till Vejpkollen.

Hög sekretess – en säkerhetsfråga

När Vejpkollen ber Socialdepartementet om att få se protokoll från de vägledande mötena inför ett gemensamt ställningstagande, visar det sig att i princip alla avgörande texter är sekretessmarkerade. Enligt Paula Ericsson beror sekretessen på att innehållet berör andra länders säkerhet.

“Skälet för att utelämna uppgifter är att dessa uppgifter rör Sveriges förbindelser med en annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös. Det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om vissa uppgifter röjs. Därför gäller sekretess för dessa uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen.” säger Paula Ericsson till Vejpkollen.

”Följer tobakskonventionen”

Paula Ericsson konstaterar att intresset för COP10 och den svenska delegationens uppdrag har varit förhållandevis stort. Inte minst från företag som verkar på nikotinmarknaden, i vissa fall tobaksbolag. Få journalister har hört av sig.

“Det har varit ett visst tryck från de som vill ha ut uppgifter och dokument. Men eftersom Sverige har skrivit under tobakskonventionen, som tydligt anger riktlinjer för interaktioner med tobaksindustrin, så är det viktigt att vi hanterar företrädare från industrin med försiktighet.” säger hon till Vejpkollen

Som att exempelvis berätta vilka ståndpunkter Sverige kommer att stå bakom under COP10 när det gäller snus och nikotinpåsar?

“Inte nödvändigtvis. Men i det här fallet handlar det som sagt om en annan sekretess som rör internationella relationer. Vi kommer däremot att följa tobakskonventionen när det gäller kontakten med tobaksindustrin” säger Paula Ericsson.

Påverkar en och en halv miljon svenskar

Men enligt Bengt Wiberg är det helt orimligt att uppgifter som påverkar så många svenskar i princip är sekretessbelagda.

“Vi är en och en halv miljon svenskar som snusar och vejpar, de flesta för att hålla sig rökfria. Vår regering har dessutom beslutat att svensk tobakspolitik ska ha starka inslag av skademinimering. Det betyder att snuset och andra mindre skadliga nikotinprodukter har en viktig roll att fylla och att de ska vara tillåtna” säger Bengt Wiberg till Vejpkollen.

Vejpkollen på plats i Panama

COP10 äger rum i Panama City mellan den 5 och 10 februari. Vejpkollen kommer att rapportera från mötet och de kringliggande konferenser som arrangeras av aktivister och andra intressegrupper.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *