Studie: ”Vejps och nikotinplåster säkra att använda vid rökstopp under graviditet”

Bruk av e-cigaretter eller nikotinplåster under graviditeten verkar inte påverka fostret negativt. Det visar en större brittisk studie där över 1100 gravida deltog.
”Barnets födelsevikt var densamma som för icke-rökare, men betydligt högre än för de som fortsatte röka under graviditeten” konstarerar de brittiska forskarna.

Varken bruk av e-cigaretter eller nikotinplåster påverkar fostret när produkterna används för rökavvänjning vid graviditet. Det visar en randomiserad kontrollstudie studie som jämförde olika former av nikotinbruk under graviditeten med att inte använda nikotin alls. Studien finansierades av statliga NHS.

Saknade verklighetsstudier

E-cigaretter och andra rökfria nikotinprodukter används ofta som hjälpmedel för att sluta röka. Inte minst bland gravida kvinnor. Även om bruket av rökfritt nikotin anses vara mindre skadligt än att röka så saknas verklighetsbaserade studier som visar hur bruket påverkar fostret i magen och den blivande mamman. Det ville forskare vid Queen Mary University London ta reda på.

1100 gravida rökare deltog

1100 gravida rökare inskrivna vid sjukhus i 23 städer i England och Skottland deltog i studien. Forskarna gav kvinnorna möjlighet att använda olika verktyg för att hålla sig rökfria, e-cigaretter eller nikotinplåster. De delade sedan in kvinnorna i tre grupper. En grupp som bytte cigaretterna helt mot e-cigaretter, en grupp som höll sig rökfria med hjälp av nikotinplåster och en grupp som fortsatte att röka i någon utsträckning under graviditeten. 

“Det visade sig att 47 procent av kvinnorna valde e-cigaretter och 21 procent valde nikotinplåster. En del kombinerade produkterna och andra fortsatte delvis röka samtidigt som de använde någon av nikotinprodukterna ibland” skriver forskarna.

Ingen skillnad mellan icke-rökare och vejpare

Studien började i närheten av 12:e graviditetsveckan. För att kontrollera provresultaten mätte forskarna nivåerna av cotinine – en biomarkör för att mäta högre halter nikotin i blodet. Proven togs i början och slutet av studien samt vid en uppföljning tre månader efter förlossningen.

Rökning under graviditeten är sedan tidigare kopplat till lägre födelsevikt och flera andra komplikarioner i samband med födseln. Resultatet i studien visade att barnen till de som använt e-cigaretter och nikotinplåster som ersättning för cigaretter hade en födelsevikt motsvarande den för barn till icke-rökande mammor. Det visade sig även att de som använde alternativ till cigaretterna hade 45 procent lägre nivåer av cotinine i blodet jämfört med början av studien.

Rökning orskade komplikationer

Nyfödda till en rökande mamma hade lika höga eller högre halter av cotinine i blodet som i början av studien. Detta oavsett om de vejpade eller använde plåster parallellt för att minska intaget av cigaretter. Barnen till kvinnorna i den här gruppen hade även betydligt lägre födelsevikt än barn i de andra grupperna. Snittvikten låg på 3.1 kilo jämfört med 3.3 kilo.

Forskarna jämförde även förekomsten av andra komplikationer kopplade till rökning och nyfödda. De som vejpade eller använde nikotinläkemedel skiljde sig, som grupp, inte från icke-rökare. Det gick däremot att se vissa skillnader jämfört med rökare, även om komplikationerna var få även i den gruppen.

“E-cigaretter hjälper gravida rökare att sluta röka, utan att utgöra några påvisbara risker för graviditeten. Det gäller även jämfört med att sluta röka utan nikotinanvändning.” säger Peter Hajek, beroendeforkare och en av forskarna som ledde studien. “Att använda nikotinhaltiga hjälpmedel för att sluta röka under graviditeten verkar således vara en säker metod. Skadorna på grund sv rökning under graviditeten, åtminstone i den senare delen, verkar i första hand bero på andra kemikalier i tobaksröken, snarare än nikotin.” konstaterar Peter Hajek.

Samma risknivå som nikotinläkemedel

Till skillnad från Svenska myndigheter rekommenderar Brittiska vårdinstanser i dagsläget gravida rökare att använda rökfritt nikotin. Åtminstone i den mån de inte klarar att sluta röka på annat sätt under graviditeten. Det har dock visat sig att många barnmorskor och läkare inte velat rekommendera e-cigaretter till gravida. Detta trots riskerna, enligt Brittiska folkhälsomyndigheten, ligger på samma nivå som andra rökfria, läkemedelsklassade nikotinprodukter.

“Kvinnor som fortsätter att röka under graviditeten gör det för att de har väldigt svårt att sluta. Därför är det viktigt att läkare, gravida och deras familjer är informerade om att det verkligen är säkert att använda nikotinersättningsprodukter eller e-cigaretter under graviditeten” säger Linda Bauld, medförfattare till studien och professor i folkhälsovetenskap vid universitetet i Edinburgh.

Studien finansierades av statliga National Health Service och publicerades nyligen i tidskriften Addiction.

Källor till den här artikeln:
Addiction: Safety of e-cigarettes and nicotine patches as stop-smoking aids in pregnancy: Secondary analysis of the Pregnancy Trial of E-cigarettes and Patches (PREP) randomized controlled trial

Queen Mary University of London: Nicotine replacement products offer safe quit option for pregnant smokers


Fakta om studien:

De deltagare som valde e-cigaretter i studien fick ett påfyllningsbart startkit (ett enklare mun-till-lunga-system av märket One by UK E-cig Store, med en effekt på 14 watt) och två 10 ml flaskor med smaksatt e-vätska (18 mg/ml nikotin). Ytterligare leveranser av e-vätska skickades på begäran i upp till 8 veckor. Deltagarna fick dock att köpa och betala för eventuella reservdelar efter 8 veckor.

Deltagre som valde nikotinplåster fick en första 2-veckors leverans av Nicorette Invisi 15 mg/16-timmars nikotinplåster. Ytterligare förnödenheter fanns på begäran i upp till 8 veckor. Deltagarna uppmuntrades att få tillgång till ytterligare leveranser av plåster och/eller andra NRT-produkter via sin allmänläkare eller lokala sluta röka. I Storbritannien får gravida rökare NRT gratis.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *