Förbud eller möjlighet? Nya nikotinprodukter en knäckfråga för Tobakskonventionen

E-cigaretter, men även andra rökfria nikotinprodukter, får fokus under det tionde mötet om tobakskonventionen. Och bland de 183 länder som deltar i mötet råder väldigt delade meningar kring hur man bör gå tillväga för att hantera den framväxande marknaden av konkurerande nikotinprodukter.

Både Nya Zeeland och Storbritannien rekommenderar i dagsläget e-cigeratter, vejps, för att hjälpa rökare sluta. Nya Zeeländska myndigheter driver kampanjer för att uppmuntra rökare att testa e-cigaretter och Storbritannien kommer från och med 2024 att dela ut e-cigaretter till en miljon rökare i landet för att hjälpa dem sluta.

Redan hårt reglerade

Samtidigt som produkterna är hårt reglerade i Storbritannien, får e-cigaretter säljas i vanliga butiker med åldergräns och krav på produktregistrering. Möjligheterna till marknadsföring är dock begränsade.

“Varken barn eller icke-rökare ska använda e-cigaretter. Vi har nyligen introducerat ett förbud mot engångsmodeller och satt in andra åtgärder för att minska upptaget bland unga” sade Rosanna O’Connor som leder den brittiska delegationen under sitt öppningsanförande vid COP10.

Vejpning minskade rökningen

Enligt den Nya Zeeländska delegationen har landet lyckats minska andelen rökare dramatiskt sedan senaste mötet 2021. Som Vejpkollen tidigare rapporterat har den kraftiga minskningen stark koppling till upptaget av e-cigaretter i landet.

“Vi har kommit så långt, att vi måste gå längre. Vi har gjort så mycket att vi måste göra mer” sade Jane Chambers, som leder den Nya Zeeländska delegationen i Panama.

Kombinerar åtgärderna

Den dagliga rökningen är nere på 6.8 procent, en minskning från 16 procent 2012, konstaterade Jane Chambers i sitt anförande.

“Och det fortsätter att minska.” konstaterade Jane Chambers “Vi har åstadkommit detta genom en kombination av åtgärder inom tobkaskonventionen och evidensbaserade insatser för skademinimering. Det inkluderar åtgärder för att göra en rad ersättningsprodukter tillgängliga för de som röker. E-cigaretter är reglerade och inte tillåtna att sälja till de som är under arton år, samt att butiken som säljer dem har licens för att göra det”

Reglerade e-cigg – trots WHOs motstånd

Även Filippinerna framhöll vikten av att reglera e-cigaretter och andra nya nikotinprodukter. Nyligen valde regeringen i Filippinerna att, mot WHO:s rekommendationer, inte förbjuda e-cigaretter utan istället reglera dem enligt en ny lagstiftning. En oreglerad marknad ökar risken för ungdomsbruk, enligt den Filippinska delegationen.

”Lagstiftningen i Filippinerna syftar till att minska skadorna orsakade av rökningen, genom upprätta ett omfattande och differentierat regelverk för import, tillverkning, försäljning, förpackning, distribution, användning och marknadsföringen av e-cigaretter med eller utan nikotin. Detsamma gäller för andra nya tobaksprodukter. Den nya lagen förhindrar att unga inte får tag på produkterna” sade Hubert Guevara, ledare för den Filippinska delegationen under COP10.

I dagsläget röker 19 procent av den vuxna befolkningen i Filippinerna. Två procent vejpar (motsvarande 1.6 miljoner människor)

Nederländerna yrkar på förbud

En helt annan inställning till skademinimering och vejpning framfördes av den Nederländska delegationen, där budskapet handlade mer om förbud och begränsingar än om vanlig reglering.

”Nya nikotinprodukter blir allt mer populära. Det är tänkt att de ska hjälpa männiksor att sluta röka. Men det blir i verkligheten något annat. De lockar unga och nikotin är farligt för unga” tyckte vice hälsominister Marjolijn Sonnema och menade att den nederlänska inställningen, som lett till både smakförbud för e-cigaretter och ett eventuellt totalförbud för nikotinpåsar, är nödvändig för att nå WHO:s mål för rökfrihet.

Fortfarande inget svenskt ställningstagande

Varken Sverige eller någon av de andra nordiska länderna valde att uttala sig under det inledande seminariet. Däremot framförde EU ett gemensamt uttalande där man framhöll vikten av mer omfattande åtgärder för att minska rökningen i EU.

”I Europeiska unionen har vi etablerat en ambitiös lagstiftning och politik för tobakskontroll, och ändå är antalet rökare fortfarande högt. Vi är fast beslutna att leverera på Europas plan för att minska cancer och skapa en tobaksfri generation till 2040. För att göra det håller vi för närvarande på att utvärdera den rättsliga ramen för tobakskontroll och kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra den” sade Kris Boers, via den Beligiska delegationen, utan att gå in på detaljer.

Oro för nikotinpåsar

Även om det i dagsläget inte finns några officiella uppgifter kring hur EU ska behandla produkter som nikotinpåsar under revisionen av tobaksdirektivet så har läckta uppgifter väck oro bland svenska nikotinbrukare och företag som tillverkar nikotinpåsar. Kris Boers valde att inte tala om specifika produkter utan framhäll ett mer generell ton.

”För att effektivt stävja den växande användningen av ungdomar måste vi gå vidare med vårt arbete med gränsöverskridande tobaksreklam, marknadsföring och sponsring i alla typer av medier, särskilt digitala och mediakommunikationsplattformar.” sade Kris Boers.

COP10 äger rum i Panama mellan 5 och 10 februari. Endast den första sessionen av mötet var öppen för allmänheten. Resten av mötet reserverades för delegaterna, utvalda lobbygrupper och journalister.

Se hela första sessionen här (via Regulator Watch)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *