Brottsyndikat styr nikotinhandeln i Panama – ”Folk slutar inte röka på grund av höga skatter”

På kort tid har cigarettförsäljningen i Panama minskat till rekordlåga nivåer. Men det är en sanning med modifikation. Varken efterfrågan eller tillgängligheten har minskat, bara den lagliga handeln.
“Utvecklingen i Panama visar att sådana åtgärder, om än välmenande, leder till enorma svarta marknader som styrs av brottssyndikat” menar Alejo Campos från organisationen Crime Stoppers Bermuda/Latin America.

Den olagliga handeln med cigaretter har ökat dramatiskt i Panama sedan myndigheterna i smabb takt höjt skatterna under en 20 års period. Enligt WHO:s tobakskonvention är skatter en nyckel för att minska bruket av cigaretter och ambitionen i Panama var givetvis att minska rökningen. De officiella siffrorna visar på framgång. Cigarettförsäljningen har minskat och idag köper endast 5.1 procent av befolkningen cigaretter. En minskning från 20 procent sedan Panama skrev under tobakskonventionen 2005. Men enligt organisationen Crime Stoppers regionalchef Alejo Campos är det endast en ytlig chimär.

“I verkligheten har försäljningen givetvis inte minskat i den utsträckningen” säger Alejo Campos. “I dag sker i stället 90 procent av alla köp via den svarta marknaden. Skattefritt och utan att synas i statistiken. Ett paket cigaretter som kommer från den svarta marknaden kostar hälften så mycket för konsumenten jämfört med ett beskattat paket” 

Vejps en ny inkomstkälla

Detsamma gäller för e-cigaretter. Sedan Panama totalföbjöd försäljningen av vejpprodukter i landet 2022 har smugglingen av e-cigaretter, och tillika beslagen, ökat markant. 

“Det är en helt okontrollerad marknad idag. Trots förbudet så kan vem som helst kan få tag på produkterna. Vi vet samtidigt inte vad de innehåller, det kan vara nikotin, cannabis eller andra droger. Ingen kan egentligen kontrollera flödet av de produkter som hamnar på den svarta marknaden. Förbudet mot försäljningen har öppnat upp en ny marknad för gängen, en ny drogmarknad att tjäna pengar på.” säger Alejo Campos.

”Allt hänger ihop”

CBLA, Crime Stoppers Bermuda Latin America är en multinationell organisation som jobbar nära företag som säljer cigaretter, samt myndigheter och polis för att bevaka och analysera hur den illegala handeln ser ut överlag. Det handlar inte bara om cigaretter och droger utan även om trafficking, pengatvätt och korruption. Allt hänger ihop, menar Alejo Campos när han träffar media i samband med en manifestation i Panama City, några kilometer från WHOs tionde möte om Tobakskonventionen, COP10.

“Cigarettsmuggling, men även olaglig e-cigaretthandel, är relativt säkra inkomstkällor, där vinsterna är höga, risken att åka fast är liten och straffen små. Men man använder samma kanaler som för den övriga smugglingen. Gängen utnyttjar rutterna maximalt.” säger Alejo Campos.

Hårdare straff och mildare lagstiftning

Enligt Alejo Campos är det först och främst via genomtänkt lagstiftning som det går att komma åt cigarettsmugglingen.

“Hårdare straff, bättre bevakning, det behövs. Men det är förbud eller liknande åtgärder som leder till svarta marknader. Höga skatter får inte folk att sluta röka, de söker sig istället till billigare cigaretter. Lagstiftningen kring tobak och nikotin ska handla om folkhälsa, men konsekvenserna av en allt för hård lagstiftning påverkar i det här fallet folkhälsan negativt, genom vi skapar riktigt farliga miljöer nära medborgarna.”

Men om det finns så tydliga kopplingar mellan lagstiftningen och uppkomsten av svarta marknader, varför reagerar inte politiker i större utsträckning?

“Nu arbetar inte vi mot politiker, utan försöker bevaka brott och jobba nära myndigheter och tjänstemän. Vi jobbar även mycket med media via kampanjer och annonsering. Målet är att brottsligheten uppmärksammas och att vi får lagar som räddar liv” säger Alejo Campos till Vejpkollen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *