Rykten om förbud mot engångsmodeller skakar Storbritannien

E-cigaretter för engångsbruk fortsätter att ska debatt runt om i världen. Vissa länder, som Frankrike, förbereder eventuella förbud mot produkterna. Motiveringarna varierar men handlar i första hand om ungdomsbruk och miljöaspekter. Nu har en liknande debatt blossat upp i Storbritannien, e-cigaretternas förlovade land.

Diskussioner om ett förbud mot engångsvapes har sedan några månader cirkulerat i brittiska medier. Oppositionen i parlamentet har redan föreslagit ett direkt förbud, ett förslag som sannolikt inte får majoriteten med sig. Samtidigt rapporterar onlinetidningen the Telegraph ett rykte om att även majoriteten, det vill säga den konservativa regeringen jobbar på ett liknande förslag. 

Hälsovetare ger sig in i debatten

Debatten har lett till att flera hälsovetare inom forskar- och myndighetssfären nu gått ut i medierna för att varna beslutsfattarna om konsekvenserna av ett förbud mot engångsvapes.

“E-cigaretter som kategori är det mest effektiva verktyget för att sluta röka idag. De är dubbelt så effektiva som andra nikotinersättningsprodukter. Vi har inga direkta studier för hur just engångsmodeller spelar in vid ett rökstopp, men om vi förbjuder dem så får vi aldrig veta” säger Sharon Cox, forskningsledare i tobaks- och beroendestudier vid University Collage London till The Telegraph.

E-cigg driver ner rökningen

Påståendet att Storbritannien profilerat sig som ett e-ciggvänligt land är inte taget ur luften. Främjandet av e-cigaretter har sedan 2015 varit en del av brittiska myndigheters åtgärder för att minska rökningen i landet. Och enligt flera rapporter har det varit ett framgångsrikt koncept. Rökningen minskar i allt snabbare takt sedan 2010 när produkterna introducerades, på marknaden, och en medvetet mild men strikt lagstiftning har skyndat på utvecklingen.

”Ingen påstår att e-cigg är riskfria”

Hälsomyndigheten har årligen publicerat en uppdaterad rapport om relativa och absoluta risker med e-cigaretter i syfte att informera rökare om skillnaderna mellan att vejpa och att röka. Budskapet är att vejpning är ett betydligt mindre skadligt sätt att bruka nikotin jämfört med att röka.

“Ingen har någonsin påstått att vejpning är helt riskfritt. Men om du är rökare så är ett byte från cigaretter till e-cigaretter bland det bästa du kan göra för din hälsa” säger Sharon Cox, som vid flera tillfällen bidragit till forskningen på området.

Delar ut gratis e-cigaretter

I samband med att den brittiska regeringen presenterade en rad omfattande åtgärder för att minska rökningen i landet, inledde man även ett program för att dela ut e-cigaretter gratis till en miljon rökare i landet. Ett förbud mot de populära engångsmodellerna skulle sannolikt påverka den effektiva utgången av det projektet, menar Sharon Cox. Trots det tydliga budskapet från hälsomyndigheterna tror en växande andel av rökarna att e-cigaretter är lika farliga som cigaretter. Något som går stick i stäv med den evidens som finns tillgänglig, enligt Sharon Cox.

“Om vi förbjuder en hel kategori produkter inom segmentet, så spär det sannolikt på de här felaktiga uppfattningarna. Hur ska vi ställa oss till det?” säger Sharon Cox till The Telegraph.

Rökningen kostar vården enorma summor

Rökningen kostar det brittiska samhället väldigt mycket i form av sjukvård för rökrelaterade sjukdomar, påpekar Sharon Cox. En ekonomiskt rapport visade nyligen att ett ökat skifte bland rökare, från cigaretter till e-cigaretter, vars hälsoeffekter bedöms vara betydligt mindre än de för rökningen, skulle bespara vården en halv miljard brittiska pund (motsvarande motsvarande över 5 miljarder svenska kronor). Årligen.

”Problemen som orsakas av rökning är långt ifrån lösta. Närmare 13 miljoner britter röker fortfarande. Det innebär stora kostnader för sjukvården” konstaterar Sharon Cox.

Vill ha rökfritt 2030

Liknande oro finns hos brittiska regeringen, åtminstone inom hälsodepartementet.
“Vi vill att fler britter slutar röka. Det är ett viktigt steg mot att få ett rökfritt samhälle 2030. Det är också anled ningen till att vi informerar om vejpning och ser till att en miljon rökare ska få möjligheten att testa e-cigaretter för att sluta röka, utan kostnad för dem” säger en anonym representant från Brittiska hälsodepartementet till the Telegraph.

“Samtidigt är vi oroade för det ökade upptaget av vejpning bland minderåriga. Även miljöaspekterna är oroväckande, då engångsmodeller som hamnar i naturen är ett akut problem.”

Tar in åsikter före beslut

Talespersonen vill dock tona ner ryktena om ett förbud. Och att fler åtgärder kommer att presenteras inom kort.

“Vi har utlyst en öppen konsultation för att ta in åsikter och idéer kring hur vi bäst hanterar ungdomsbruket och de miljömässiga riskerna med e-cigaretter. Detta kommer att ge värdefulla råd kring hur vi som regering kan gå vidare i frågan” säger hen till The Telegraph.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *