Studie: E-cigg öppnar för enorma besparingar i sjukvården

Över en halv miljard brittiska pund. Så mycket skulle sjukvården spara årligen om hälften av alla rökare i Storbritannien bytte till e-cigaretter. Det visar en ny ekonomisk studie från Brunel University London.

De brittiska forskarna använde sig av officiell data över antalet rökare i olika regioner och räknade på kostnader från fem sjukdomar med tydliga kopplingar till rökningen. I dagsläget röker mellan 12 och 15 procent av den vuxna befolkningen, beroende på region. Förutom dödsfall var det kostnader för sjukdomar som cancer, olika hjärtsjukdomar, stroke, kronisk bronkit och emfysem som stod i fokus. Forskarna beräknade hälsoutgifterna för varje sjukdom i förhållande till vad en sjuksäng kostar per dag i Storbritannien. 

“De här sjukdomarna är en stor belastning för sjukvården, som redan är hårt pressad” säger Professor Francesco Moscone, Brunel University London till the Independent.

Lägre kostnader

I dagsläget beräknas kostnaderna för rökningen belasta sjukvården med närmare 2 miljarder brittiska pund. Enligt studien skulle en halvering av rökningen, det vill säga även om rökare byter från rökning till vejpning, minska kostnaderna för sjukhusen med 13 procent. I reda pengar handlar det om över 500 miljoner brittiska pund årligen (motsvarande närmare 7 miljarder svenska kronor).

“Rökare utsätter sig för mindre risker, närmare 90 procent färre giftiga kemikalier, om de byter till e-cigaretter” konstaterar Francesco Moscone.

Okända risker sannolikt mindre

Långtidseffekterna av vejpning är inte helt klarlagda, menar forskarna. Men enligt brittiska myndigheter kan ett byte från cigaretter till e-cigaretter, för en individ, minska riskerna för framtida sjukdomar rejält. Forskarna menar att studien tydligt visar att det skulle påverka sjukvården också.

”Att uppmuntra bytet från cigaretter till e-cigaretter kan bli avgörande för att minska kostnaderna från rökningen” säger Francesco Moscone till The Independent.

Program för e-cigaretter

Studien publicerades i British Journal of Healthcare Management och enligt forskarna bakom studien är det viktigt att den brittiska regeringen fullföljer sitt program för att få ner rökningen till under fem procent 2030. En av åtgärderna som lanserades under våren var att erbjuda en miljon rökare möjligheten att testa e-cigaretter gratis via ett så kallat ”Swap-to-stop” program.

Källor till den här artikeln:

Switching to vapes ‘could save NHS more than half a billion a year’, study says

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *