Stor studie utforskar långtidseffekter av vejpning

En internationell forskningsstudie modell större har sjösatts för att kolla hälsoeffekter av vejpning – och bara vejpning. Rökare och tidigare rökare får stå åt sidan när eventuella hälsoeffekter från e-cigaretter ska jämföras med att inte använda nikotin eller tobak alls.  

”The Veritas Cohort studie” heter forskningsprojeketet som lanserats av Coehar (Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction) i Italien. Studien leds av luftvägsläkaren och professorn i invärtes medicin Riccardo Polosa. Han räknas som världens ledande forskare inom området elektroniska cigaretter och sedan 2009 har hans forskningsteam riktat in sig på vejpning och påverkan av e-cigarretter. Nyligen uppmärksammade gruppen e-cigarrettbruk hos KOL-patienter.

Fokus på icke-rökare

I The Veritas Cohort studie ska man rikta in sig på effekterna av vejpning över tid, och det blir Coehars mest ambitiösa projekt hittills. Man har redan fått in över 400 deltagaransökningar från 27 olika länder, och bland dem finns inte en enda före detta rökare. Om de finns det så sållas de bort. Det är nämligen poängen: att närmare studera effekterna av vejpånga i sig självt. Det är relativt okänd mark för forskningen, då många vejpare är just tidigare rökare vars hälsa sannolikt blivit påverkad av kronisk rökning. Därför kommer personer som nyttjat e-cigaretter i minst tre månader ställas mot en kontrollgrupp av personer som inte nyttjat nikotin eller tobak alls. 

– Det primära målet med Veritas är att bedöma den långsiktiga hälsoeffekten av vejpning genom att jämföra data som samlats in från vejpare, rökare och icke-vejpare. På bara några månader har projektet fått hundratals förfrågningar och vi samlar in och analyserar data aktivt, säger professor Riccardo Polosa i ett pressmeddelande. 

Kollar på hälsoeffekter

Deltagarna, som måste vara över 18 år gamla, kommer att få besvara frågor om sina vejpvanor, vilka produkter man använder och särskilt kring upplevda hälsoeffekter – primärt gällande andningssymptom. Ansökningarna pågår för full och man söker deltagare inom två huvudgrupper.

* Individer som har använt e-cigaretter i minst tre månader och aldrig har rökt, eller har rökt färre än 100 cigaretter under sin livstid.

* Personer som aldrig har använt e-cigaretter, rökt eller använt några andra tobaksprodukter alls.

Källor till den här artikeln:
Länk till “Veritas Cohort Study”

”The Veritas Cohort studie”

  • Huvudmålet med studien är att ta reda på hur vaping påverkar hälsa över tid, genom att ställa frågor om hälsa.
  • Studien kommer att fokusera på saker som hur ofta deltagarna hostar, hur mycket slem de har, hur lätt de blir andfådda och hur deras bröstkorg låter när de andas
  • Studien kommer också att titta på andra aspekter av hälsa och beteende, och kontrollera om det finns några problem eller risker relaterade till vejping eller inte vejping.
  • Studien kommer också att fråga om detaljer kring vejpvanor, som när deltageren började, hur ofta de vejpar, vilken typ av vapes de använder, vilka smaker de gillar, varför de vejpar och om de använder olika typer av vapes.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *