Regeringen utreder fler förbud kring nikotinprodukter

Regeringen utreder möjligheten att förbjuda viss förvaring av tobak och andra nikotinprodukter. Anledningen är att nikotinförsäljning har blivit en betydelsefull del av inkomsten för kriminella organisationer.

Regeringen utreder möjligheterna att reglera förvaring av olika nikotinprodukter på samma som sätt som med alkhol. Detta som ett led i att komma åt den olagliga försäljningen av nikotinprodukter.

“Tobak och nikotinprodukter säljs både i fysiska butiker och genom e-handel. För att få sälja tobaksvaror krävs att tillstånd har beviljats. Försäljning av övriga nikotinprodukter ska anmälas. I fråga om tobaksvaror och nikotinprodukter finns det inget motsvarande förbud mot förvaring som det som finns i alkohollagen. Detta försvårar tillsynen av att bestämmelserna om försäljning av tobaksvaror och nikotinprodukter följs.”skriver regeringen i sitt direktiv till utredningen.

Saknas regler om förvaring

Socialminister Jacob Forssmed (kd) betonar att anledningen till beslutet är det i dag finns tydliga brister i gällande lagstiftningen.

”Det saknas i dag reglering kring förvaring av tobak och nikotinprodukter i de fall en närings­idkare inte uppfyller kraven för försäljning av sådana produkter. Det finns ett förvaringsförbud i alkohollagen. Men det har framkommit att det finns problem att tillämpa det i vissa fall” säger Jacob Forssmed i ett pressmeddelande.

Komma åt illegal handel

Han betonar också vikten av att komma åt den svarta marknaden för nikotin och tobak.

“Illegal handel med alkohol och tobak är en viktig inkomstkälla för den organiserade brottslig­heten. För att vi ska kunna motverka detta och säkerställa ett högt skydd för både enskilda personer och folkhälsan måste vi ha en effektiv lagstiftning på alkohol- och tobaksområdet som är anpassad till dagens förutsättningar.” Säger socialminister Jakob Forssmed.

En redan hårt reglerad marknad

Intresset för illegal försäljning av e-cigaretter, i synnerhet engångsmodeller, har ökat kraftigt de senaste åren. Engångsvapes är lagliga att sälja i Sverige, förutsatt att produkterna är registrerade och godkända enligt ”Lagen om tobak och liknande produkter.” En engångsvape inte får innehålla mer än 2 ml vätska och att nikotinkoncentrationen inte får överstigea 20 mg/ml. En återförsäljare måste, förutom att registrera sig som nikotinförsäljare i hemkommunen, även ha ett särskilt tillstånd enligt kemikalielagen. Tillståndet täcker hantering av toxiska produkter, i synnerhet nikotinsalt som finns i majoriteten av alla engångsmodeller.

Anmäler olaglig försäljning löpande

Branschföreninngen för elektroniska cigaretter, BELC, har under våren systematiskt anmält sidor på nätet som säljer olagliga produkter.

“Om en engångsmodell marknadsförs som att räcka över 1000 bloss så är det ett tydligt tecken på att tanken rymmer mer än 2 ml. Dessutom är det vanligt att nikotinstyrkan ligger på väldigt höga nivåer jämfört med det tillåtna. De som säljer såna produkter ägnar sig per definition åt svarthandel. Jag tvekar på att de har koll på, eller bryr sig om, några tillsånd heller” säger Niklas Linder, aktiv i BELC.

”Ett steg i rätt riktning”

Flera organisationer inom området för skademinimering i Sverige har tidigare ställt krav på åtgärder för att komma åt den olagliga försäljningen.

“Vi har varnat för det här länge. Det är via den svarta marknaden som ungdomar får tag på sina engångsecigg. Det är en relativt riskfri försäljning som pågår, där myndigheterna inte hänger med. Att göra langning olaglig är en bra början. Att komma åt lagerhållningen är ytterligare ett steg i rätt riktning” säger Karl-Åke Johansson, talesperson för konsumentorganisationen NNA Sweden  till Vejpkollen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *