Cochrane: 'Vaping effective for smoking cessation'

”Det råder vetenskapligt konsensus om att e-cigaretter är mindre skadliga för rökare och deras omgivning än traditionella cigaretter. Det finns även högt säkrade bevis på att ecigg hjälper rökare sluta, mer effektivt än nikotinläkemedel.”
Det säger Jamie Hartmann-Boyce från Cohcrane Tobacco Addiction Group.

(Uppdaterad artikel februari 2023)

WHO förespråkar förbud mot e-cigaretter. Svenska regeringen ville banning virtually all flavourings in the e-liquid, something that Denmark och Finland redan har gjort. Lobbyarbetet för att begränsa tillgängligheten till vejpprodukter är intensivt och ofta framgångsrikt. But in United Kingdom, där myndigheter och en rad hälsororganisationer satsar miljarder på forskning om e-cigaretter, är förbud och hårdare restriktioner fel väg att gå. Det menar Jamie Hartrman-Boyce, doctor and head of research at the Department of Health Behaviours at the University of Oxford.

“Rökning är unikt när det gäller dödliga konsekvenser och för vissa är det väldigt svårt att sluta röka. E-cigaretter är inte riskfria, och tidigare icke-rökare bör inte börja använda dem. Men från folkhälsomyndigheterna måste budskapet till rökare vara glasklart. Nikotin är beroendeframkallande men inte orsaken till skadorna som rökning för med sig” säger Jamie Hartmann-Boyce

Evidence suggests that e-cigs work

Jamie Hartmann-Boyce, is responsible for Cochrane Tobacco Addiction Group – en del av Cochrane Library som utvärderar vårdmetoder utifrån evidens- och kvalitetsstudier från hela världen. Gruppen publicerade nyligen en uppdaterad sammanställning av randomiserade kontrollstudier där e-cigaretter som metod att sluta röka stod i fokus. Totalt sammanställde forskarna 78 studier, varav 40 randomiserade kontrollstudier, med sammanlagt 22 000 deltagare. I studierna jämfördes e-cigaretter med andra nikotinläkemedel under en period på minst 6 månader.

“Evidensen är tydlig och vi kan nu med hög säkerhet säga att e-cigaretter med nikotin verkligen kan hjälpa rökare att sluta röka. Bevisen pekar även tydligt på att de är mer effektiva än nikotnläkemel. Vår sammanställning visar också att vejpning är betydligt mindre skadligt än rökning, åtminstone på kort och medellång sikt.” säger Jamie Hartmann-Boyce.

Getting side effects with e-cigarettes

According to the report (which began in 2014), e-cigarettes are associated with twice as many successful quit attempts compared to traditional nicotine medicines. E-cigarette users also report few problems associated with quitting smoking. Cough, headache, dry mouth and dizziness are common but transient side effects. 

"We couldn't find many reports that showed harm from e-cigarette use, but the studies that did follow up on this only went back two years. It is important that we monitor this continuously," writes Mr J.friend Hartmann-Boyce and her colleagues in the report.

Critical of the WHO

Jamie Hartmann-Boyce however, reacts strongly to WHO:s inställning till e-cigaretter. Organisationen föreslår kraftiga begränsningar eller rent utav förbud mot elektroniska cigaretter. Motiveringen är av produkterna ska klassas som skadliga och inte kan anses säkra, en inställning som även svenska folkhälsomyndigheten delar. Istället rekommenderar man traditionella nikotinläkemedel som säljs via olika läkemedelsbolag.

”Att WHO väljer att stämpla e-cigaretter som ”uppenbart skadliga” riskerar att skrämma tveksamma rökare från att testa. Men det sår även tvivel hos de som vejpar för att hålla sig rökfria. Det råder i verkligheten vetenskaplig konsensus om att vejpning är betydligt mindre skadligt än rökning, både för rökare och personer i deras omgivning” säger Jamie Hartmann-Boyce.

"As safe as nicotine medicines - but better"

She is joined by John Britton, Emeritus Professor of Epidemiology at the University of Nottingham and Advisor on Tobacco Issues at the European Commission. British Medical Association (He said it is clear that the WHO has not understood what the research really shows: that e-cigarettes are an important tool to tackle smoking worldwide and that the technology outperforms previous methods.

“WHO och många andra fortsätter att förespråka metoder som bygger på nikotinläkemedel. Det är rent hyckleri, när de samtidigt föreslår förbud mot konsumtionsprodukter som är lika säkra, fungerar på samma sätt, fast mycket bättre” säger John Britton to Science Media Centre.

Skademinimering del av svensk strategi

Sedan 2021 har svenska riksdagen har beslutat att harm minimisation ska bli en del av det svenska ramverket för att motverka rökningens skadeverkningar. 2022 tillsatte den socialdemokratiska regeringen därför en utredning för att bedöma skadlighet och skillnader mellan olika nikotinprodukter. 2022 röstade svenska riksdagen ner ett förslag om smakförbud i e-cigaretter och e-vätska.

Sources:

Electronic cigarettes for smoking cessation


Do you like Vejpkollen? Then you can support the work of the magazine!

SWISH: 1231093830

Or support continuously. Become a Patreon (i.e.: support subscription to Vejpkollen). Link to the PATREON VEHICLE CHECK on PATREONLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *