Rökare fimpar lättare med hjälp av e-cigaretter

Allt fler studier visar att e-cigaretter är effektiva hjälpmedel för att sluta röka. Detta enligt en ny rapport från Cochrane, om rökare som testat olika metoder.
”Vi ser tydliga bevis på att e-cigaretter är dubbelt så effektiva jämfört med nikotintuggummin och plåster” säger Jamie Hartmann-Boyce från Cochrane Tobacco Addiction group till Reuters.

Vejpning, det vill säga e-cigaretter, ökar chanserna för rökare som vill sluta röka. Enligt en uppdaterad rapport i ansedda Chochrane Library är metoden närmast dubbelt så effektiv jämfört med traditionella nikotinläkemedel. 

”Till skillnad från tuggummi och plåster ger e-cigaretten rökare en upplevelse som liknar den de får av en cigarett. De får i sig nikotin, och samtidigt känslan av att röka, utan att utsätta sig själva eller omgivningen för cigarettrök” skriver forskarna bakom rapporten.

Cochrane är ett globalt nätverk av forskare, vårdpersonal och patienter som sammanställer vetenskapliga översikter. Organisationen summerar tillgänglig evidens av forskning inom medicin och omvårdnad. Översikterna är en grund för kliniska riktlinjer för läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

Hög kvalitet på studierna

Cochrane har tidigare granskat e-cigaretter i en rapport från 2014. Den nya uppdaterade rapporten innefattar ytterligare 35 studier från USA, Storbritannien, Italien, Grekland, Australien och Nya Zealand. Av totalt 50 studier var en betydande del så kallade randomiserade studier. Deltagarna i dessa studier valdes slumpmässigt till en grupp som fick den behandling som skulle studeras eller till en kontrollgrupp. 

”Randomiserade studier utgör basen i alla våra rapporter. Ytterligare ett krav är att studierna följer upp resulteten mist sex månader senare” säger Jamie Hartmann-Boyce som ansvarat för sammaställningen.

E-cigaretter hjälper fler rökare

Resultaten visade att i snitt 10 av 100 rökare var rökfria efter sex månader med hjälp av e-cigaretter. Motsvarande siffra för nikotinläkemedel var 6 av 100. De övriga studierna i rapporten, mestadels baserade på statistiskt underlag, bekräftar resultaten, enligt forskarna. För ett land med en miljon rökare betyder det att e-cigaretter skulle kunna hjälpa tiotusentals fler att sluta, än de nikotinpreparat som ofta rekommenderas idag.

“Under de senaste fyra åren har antalet kvalitetsstudier om e-cigaretter ökat markant. Samtidigt har e-cigaretterna utvecklats kontinuerligt. Moderna e-cigaretter levererar nikotinet bättre än tidigare, och det är viktigt att vi följer utveckligen på det här området” säger Jamie Hartmann-Boyce

Få bieffekter kända

Forskarna tittade även närmare på bieffekter och hälsopåverkan som deltagarna rapporterade i de olika studierna. Här konstaterar forskarna att det fortfarande saknas djupare studier om hälsoeffekter av e-cigaretter, åtminstone utöver två års användande. Övergående irritation i munhålan, huvudvärk, hosta och yrsel var vanligast bland biverkningarna.

“Även om e-cigaretter inte är riskfria, så finns ett vetenskapligt konsensus kring att de är betydligt mindre skadliga än cigaretter. Vi hoppas att den här rapporten bidrar till att utbilda personer inom sjukvården och lagstiftare i hur de kan hantera rökare i relation till e-cigaretter.” säger Jamie Hartmann-Boyce.

Källor:
Electronic cigarettes for smoking cessation

Reuters: Vapes more effective to quit smoking than gum or patch, review finds

Cochrane Tobacco Addiction Group


Gillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREON
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *