Nikotinbruket i Sverige varken ökar eller minskar – men allt färre röker

6 procent av den svenska befolkningen röker dagligen. Ytterligare 6 procent röker sporadiskt. Samtidigt snusar 17 procent traditionellt snus dagligen, 7 procent använder vitt snus och 2 procent vejpar.  Det visar den senaste rapporten från Svenska CAN.

Den årliga sammanställningen från organisationen CAN visar att cigarettrökningen fortsätter att minska i Sverige. Bruket av nikotin har fö all del ökat de senaste 20 åren. Men ökningen har stannat av.
”Under 2023 hade 30 procent av befolkningen rökt, snusat, vejpat eller använt heat-not-burn produkter vid minste ett tillfälle under den senaste månaden. Det är en ökning jämfört med 2010, men har legat på samma nivå sedan 2019” skriver CAN i sin senaste rapport ”Självrapporterade rök- och snusvanor 2003–2023”

Nikotinpåsar ökar snusandet

Bruket av det vita snuset, nikotinpåsar är lika stort bland både män och kvinnor i Sverige. 2023 använde 7 procent vitt snus dagligen. Däremot visar siffrorna att bruket av snus överlag har ökat kraftigt bland kvinnor de senaste 10 åren från 4 procent 2011 till 13 procent 2023.

Unga väljer att vejpa

Det är även vanligare att kvinnor använder e-cigaretter, jämfört med männen. 6 procent av kvinnorna använder e-cigaretter dagligen eller sporadiskt jämfört med 4 procent av männen. Det dagliga bruket av e-cigaretter sett över hela befolkningen är dock lågt – CAN räknar med att 2 procent befolkningen vejpar dagligen. Samtidigt är intresset för vejpning betydligt större i den yngre generationen, 17-29 år, där 16 procent uppger att de använt e-cigaretter den senaste månaden. Majoriteten, 12 procent, var dock sporadiska användare.

E-cigg ökar bland äldre

Men även äldre använder e-cigaretter i större utsräckning jämfört med tidigare år. I åldersgruppen 30 till 49 år uppger 5 procent att de vejpat de senaste 30 dagarna – en ökning från 2 procent 2021. I åldrarna 50 till 64 år ökar bruket från 1 till drygt 2 procent under samma tidsperiod.

Lågt bruk av Heat-not-burn

Bruket av upphettad tobak är alltjämt lågt i Sverige. I dfag finns endast en produkt på marknaden och bruket av Heat-not-burn ligger på 0,3 procent av befolkningen.

Vill minska bruket

CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, är en intresseorganisation med uppdrag att övervaka bruket av tobak och alkohol i Sverige. CAN utgår ifrån ett beslut fattat av den tidigare regeringen om att minska bruket av alla tobaksprodukter, inklusive nya nikotinprodukter, i Sverige.

1 Kommentar till "Nikotinbruket i Sverige varken ökar eller minskar – men allt färre röker"

  1. Har aldrig varit ngn storrökare: förr när man fick röka inne var det många som rökte 2 paket/dag, jag rökte som mest 15 ciggar. Dom sista åren rökte jag 5-6 cigaretter/dag men det påverkade tillslut stämbanden ändå. Började då med e-cigg istället och sedan blev jag sopran igen. Kom på att man får inte i sig lika mkt skit. bränt papper, bränd tobak….

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *