Ny smaklag kräver: ”En tydlig doft och smak av TOBAK”

Åldersgränser för nikotinpåsar men smakförbud för e-cigaretter. Det är innehållet i regeringens nya lagförslag som ska minska användningen av nikotin i Sverige. Regeringen väljer dock att fortfarande tillåta försäljning av vanliga cigaretter.

Det står nu klart att svenska regeringen vill förbjuda i princip alla smaker i e-cigaretter och e-vätska. Från 1 januari 2023 måste all smaksatt e-vätska, även den nikotinfria, ha en tydlig doft och smak av tobak. Om riksdagen säger ja till den nya lagen.

“Vätskor som är avsedda att konsumeras genom elektroniska cigaretter ska inte få tillhandahållas konsumenter på marknaden om vätskorna innehåller tillsatser som leder till en tydligt märkbar doft eller smak av något annat än tobak.” skriver regeringen i sitt lagförslag ”Hårdare regler för nya nikotinprodukter, som nu är lämnat till lagrådet.

“Tobaksmak uppfattas som farligare”

Som Vejpkollen avslöjade redan hösten 2020 anser den Socialdemokratiska regeringen tillsammans med flera intresseorganisationer att all smaksättning i e-vätska i e-cigaretter bör bli förbjuden. I mars 2021 kom så utredningen som föreslog att samtliga smaksättningar som inte ger ”en tydlig doft och smak av tobak” inte ska vara tillåtna att säljas i Sverige. 

”Bland tonåringar är smaken en av de viktigaste faktorerna till att de provar och fortsätter att använda e-cigaretter. E-cigaretter som smakar tobak uppfattas bland ungdomar som farligare än e-cigaretter med fruktsmaker eller söta smaker.” skriver regeringen

85 procent föredrar andra smaker än tobak

Hälften av alla remissinstanser har på olika sätt kritiserat utredningens slutsatser. Många menar att ett smakförbud blir svårt att genomföra och att ett sådant ingrepp skulle få allt för stora konsekvenser i förhållande till vad regeringen vill uppnå. Dessutom menar många att begränsningen kommer att gynna den traditionella cigaretthandeln.

”85 procent av vuxna användare köper andra smaker än tobakssmaker. Risken är stor att dessa går tillbaka till rökning om smakförbudet träder i kraft” skriver exempelvis branschföreningen för elektroniska cigaretter, BELC i sitt remissvar.

Riskerar att öka cigarettförsäljningen

Enligt en undersökning bland e-cigarettanvändare i Europa skulle drygt en tredjedel av dessa återgå till rökning om endast tobakssmak fanns tillräcklig. Flera remissinstanser hänvisar även till en nyligen publicerad studie där rökningen bland unga ökade kraftigt, jämfört med andra, när staden San Fransisco förbjöd smaksatta e-cigaretter, med undantaget för tobakssmaker.

Lagen drabbar småföretagare hårt, enligt regeringen

Konsekvenserna för småföretagare inom branschen för e-cigaretter blir särskilt svåra, i synnerhet för företag som endast säljer vejpprodukter. Det är något som regeringen är medveten om.

”Förslaget om att begränsa smaksättningen av vätskor som är avsedda att konsumera genom e-cigaretter leder till en negativ påverkan på marknaden för sådana vätskor. Det gäller både vätskor som innehåller nikotin och vätskor som inte gör det. Troligen är förslagen särskilt negativa för mindre näringsidkare som har svårare att bära de kostnader som förslagen innebär. Regeringen bedömer dock att dessa effekter mer än väl kan motiveras genom att förslagen skyddar människor från nikotinets skadliga och beroendeframkallande egenskaper, skyddar folkhälsan samt gör produkterna, oavsett om de innehåller nikotin eller inte, mindre attraktiva för barn och unga” skriver regeringen.

Större företag eller återförsäljare som även säljer cigaretter kommer enligt regeringens bedömning att bli mindre drabbade av den nya lagen. Och enligt flera remissinstanser kommer lagen snarast att leda till ökad cigarettförsäljning för dessa företag, när e-cigaretter blir mindre attraktiva.

Allt färre ungdomar testar e-cigg

Syftet med smakförbudet är att stävja ett experimenterande med e-cigaretter bland mindreåriga, de under 18 år. Men enligt både utredningen och Centralupplysningen för alkohol och narkotika, CAN, har andelen ungdomar som testar e-cigg (någon gång de senaste 30 dagarna) minskat sedan toppen 2019. 

”År 2019 uppgav 33 procent av eleverna i årskurs nio att de någon gång provat ecigaretter. När det gäller elever i årskurs två i gymnasiet var det 37 procent som hade provat e-cigaretter samma år. År 2021 hade det minskat till 24 procent av niondeklassarna och 35 procent av gymnasieeleverna som någon gång använt e-cigaretter” konstaterar regeringen med hänvisning till CAN.

17 procent röker då och då

Andelen gymnasieelever som röker cigaretter, lika sporadiskt som e-cigg, ligger på 17 procent. Flera remissinstanser påpekar att e-cigaretter inte verkar öka rökningen bland unga i någon mätbar utsträckning.

E-cigg hotar regeringens planer

Enligt Centralupplysningen för alkohol och narkotika, CAN, är det främst unga som tidigare experimenterat med, eller använder cigaretter, som testar e-cigg. Huvudorsaken är nyfikenhet (80) procent, men även olika smaksättningar som frukt- och godissmaker. 

4 procent av dessa uppger att de använder e-cigg för att sluta röka. Det är för få för att hindra begränsande lagstiftning, menar regeringen. Dessutom hotar e-cigaretter att motverka de insatser som regeringen tycker är viktiga för folkhälsan.

“E-cigaretternas attraktionskraft hos unga gör att det finns en risk för att de fungerar som en inkörsport till ett nikotinberoende. Det riskerar i sin tur att motverka de ansträngningar som har gjorts på folkhälsoområdet” skriver regeringen.

Majoritet vill se licenser istället för förbud

En majoritet av alla remissinstanser menar att regeringen, istället för smakförbud, bör införa tillståndsplikt för handel med e-cigaretter. Det skulle betyda att företag som säljer e-cigaretter måste ha en särskild licens för att få göra detta. Enligt flera remissinstanser skulle detta stärka skyddet för unga genom att minska tillgången.

“Inte tillräkligt många användare”

Men enligt regeringen saknas det skäl för en särskild licens. Orsaken är att regeringen tycker att det blir för dyrt i förhållande till hur få som använder e-cigaretter. Regeringen vet inte heller om ungdomarnas tillgång till e-cigaretter beror på bristande ålderskontroll eller langning mellan privatpersoner.

“E-cigaretter är än så länge är produkter som används av förhållandevis få personer. Med hänsyn till att marknaden för e-cigaretter och påfyllningsbehållare är förhållandevis liten, och att det är osäkert hur stort behov det finns av en ökad kontroll av försäljningen, anser regeringen att det i dagsläget saknas tillräckliga skäl för att införa en tillståndsplikt. Det är dock av stor betydelse att skydda barn och unga från att utveckla ett nikotinberoende” skriver regeringen

Ytterst få unga vejpar regelbundet

Enligt CAN var det färre än 1 procent av eleverna i gymnasiet åk 2 som använder ecigg regelbundet (2019). Majoriteten av dessa hade tidigare rökvanor, konstaterar CAN.

För rökning var motsvarande siffra 6 procent. Användandet bland vuxna följer ett liknande mönster som bland unga. Åtminstone när det gäller regelbundet användande. Cirka 2 procent av vuxna använder e-cigaretter – en tredjedel av dessa dagligen.

Kommer att gå över till tobaksmaker eller importera

Bland vuxna e-cigarettanvändare inom EU visar undersökningar att närmare 85 procent av de som använder e-cigaretter dagligen har slutat röka helt och ersatt cigaretterna med e-cigaretter.

Regeringen medger att även vuxna användare föredrar andra smaksättningar än tobak, men att förbudet kommer att gynna barnen mer än vuxna vejpare, och därför är acceptabelt. 

“En del konsumenter kommer troligen att gå över till tillåtna vätskor eller till tobaksfria nikotinprodukter som fortfarande är smaksatta med andra smaker än tobak. Ytterligare några kommer troligen att sluta att använda produkter med nikotin. Det finns också en risk att det kommer att ske ett inflöde av vätskor med otillåtna dofter och smaker från andra EU-länder som har mer generösa regler” skriver regeringen.

Vet inte hur det ska fungera

Regeringen medger att att de inte vet hur förbudet ska fungera i praktiken.

“Det kommer att behöva göras bedömningar av vilka tillsatser som avger alternativt leder till att e-vätskor får en doft eller smak av annat än tobak. Såsom flera remissinstanser som är emot förslaget framför är regeringen medveten om att sådana bedömningar kan vara komplicerade. Det kan betonas att det endast är sådana tillsatser som krävs för e-cigarettens funktion eller som ger vätskan en tobakssmak som ska vara tillåtna”

Regeringen överlåter åt kommunerna, som vanligtvis utför kontroller av e-cigaretter, att även kontrollera om en e-vätska “doftar och smakar tobak”.

Lagförslaget är nu lämnat på remiss till lagrådet. Därefter ska riksdagen rösta om den nya lagen. Detta sker den 22 mars 2022. Om lagen går igenom måste alla smaker som inte ”har en tydlig doft och smak av tobak försvinna ur alla butiker 1 januari 2023.

Orolig för framtiden som vejpare? Vill du engagera dig i frågan? Gå med i Föreningen Svenska Vejpare/NNA Sweden

Källor:
Lagrådsremiss: Hårdare regler för nya nikotinprodukter
CAN – Vad är e-cigaretter och hur vanligt är det?Gillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREON1 Kommentar on “Ny smaklag kräver: ”En tydlig doft och smak av TOBAK”

  1. Ingen e-juice med ”tobakssmak” ”smakar eller doftar” tobak och definitivt inte cigarettrök. Det är det som också är poängen, att dem flesta vill komma bort från det som eventuellt skulle påminna om cigaretter. Min erfarenhet är att ingen ”tobakssmak” smakar tobak, däremot smakar få bra. Sluta att skohorna in vejpning i regleringen av cigaretter! Det blir löjigare och löjligare. Som när politiker skohornar in vejpning i rökförbud. Jag har alltid kunnat vejpat på uteserveringar utan några problem eftersom det inte luktar och stör någon, till exempel. Smakessenser kan man köpa från Frankrike, Storbritannien eller Tyskland. Varför motarbeta något som ersätter cigarettrökning? Mycket verkar komma från det puritanska USA liksom det tidigare ”War on drugs” och annan dålig politik. Stanton Glantz producerar skräpforskning och Mike Bloomberg finansierar, eftersom en miljardär som han vet bäst hur vanliga pjebejer ska leva sina liv.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *