Uudessa makulaissa edellytetään: "Selvä tupakan haju ja maku".

Ikärajat nikotiinipusseille, mutta makukiellot sähkösavukkeille. Tämä on hallituksen uuden lakiesityksen sisältö nikotiinin käytön vähentämiseksi Ruotsissa. Hallitus päättää kuitenkin edelleen sallia tavallisten savukkeiden myynnin.

Nyt on selvää, että Ruotsin hallitus haluaa kieltää lähes kaikki makuaineet sähkösavukkeissa ja e-nesteissä. Tammikuun 1. päivästä 2023 alkaen kaikissa maustetuissa e-nesteissä, myös nikotiinittomissa e-nesteissä, on oltava selvä tupakan haju ja maku. Jos parlamentti hyväksyy uuden lain.

"Sähkösavukkeissa käytettäväksi tarkoitettuja nesteitä ei saa asettaa kuluttajien saataville markkinoilla, jos nesteet sisältävät lisäaineita, jotka aiheuttavat selvästi havaittavan muun kuin tupakan hajun tai maun." kirjoittaa hallitukset lainsäädäntöehdotuksessaan "Tiukemmat säännöt uusille nikotiinituotteille, jotka on nyt toimitettu lakiasäätävälle neuvostolle.

"Tupakan maku koetaan vaarallisemmaksi"

Kuten Vejpkollen paljasti jo syksyllä 2020, sosiaalidemokraattinen hallitus uskoo yhdessä useiden eturyhmien kanssa, että kaikki makuaineet sähkösavukkeiden e-nesteissä tulisi kieltää.. Maaliskuussa 2021 kysely, jossa ehdotettiin kaikkia aromiaineita, jotka eivät anna "selvää tupakan tuoksua ja makua", ei pitäisi sallia myydä Ruotsissa. 

"Teini-ikäisten keskuudessa maku on yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat sähkösavukkeiden kokeilemiseen ja käytön jatkamiseen. Nuoret pitävät tupakanmakuisia sähkösavukkeita vaarallisempina kuin hedelmän- tai makeanmakuisia sähkösavukkeita." kirjoittaa hallitukset

85 % suosii muita makuja kuin tupakkaa

Puolet kaikista vastaajista kritisoi raportin päätelmiä eri tavoin. Monet väittävät, että makukieltoa on vaikea toteuttaa ja että tällaisella toimenpiteellä olisi aivan liian suuret seuraukset siihen nähden, mitä hallitus haluaa saavuttaa. Lisäksi monet uskovat, että rajoitus suosii perinteistä savukekauppaa.

"85 prosenttia aikuisista käyttäjistä ostaa muita kuin tupakan makuja. On suuri riski, että he palaavat tupakointiin, jos aromikielto tulee voimaan", esim. sähkösavuketeollisuuden järjestö BELC kuulemisvastauksessaan.

Riskit savukkeiden myynnin lisääntymiselle

Erään kyselytutkimus sähkösavukkeiden käyttäjien keskuudessa Euroopassa yli kolmannes heistä palaisi tupakoinnin pariin, jos pelkkä tupakan maku riittäisi. Useat vastaajat viittaavat myös hiljattain julkaistuun tutkimukseen, jossa nuorten tupakointi oli kasvoi jyrkästi verrattuna muihin, kun kaupunki San Francisco kielletään maustetut sähkösavukkeet tupakan makuja lukuun ottamatta.

Hallituksen mukaan laki on kova isku pienille yrityksille

Vaikutukset sähkösavukkeiden alalla toimiviin pienyrittäjiin ovat erityisen vakavia, erityisesti yrityksille, jotka myyvät ainoastaan vejp-tuotteita. Hallitus myöntää tämän.

"Ehdotus rajoittaa sähkösavukkeilla käytettäväksi tarkoitettujen nesteiden maustamista johtaa kielteisiin vaikutuksiin kyseisten nesteiden markkinoilla. Tämä koskee sekä nikotiinia sisältäviä että muita kuin nikotiinia sisältäviä nesteitä. Ehdotukset ovat todennäköisesti erityisen kielteisiä pienille kauppiaille, joiden on vaikeampi vastata ehdotuksista aiheutuvista kustannuksista. Hallitus uskoo kuitenkin, että nämä vaikutukset ovat enemmän kuin perusteltuja, koska ehdotukset suojaavat ihmisiä nikotiinin haitallisilta ja riippuvuutta aiheuttavilta ominaisuuksilta, suojelevat kansanterveyttä ja vähentävät nikotiinia sisältävien ja sisältämättömien tuotteiden houkuttelevuutta lasten ja nuorten keskuudessa.". Hallitus.

Hallituksen mukaan uusi laki vaikuttaa vähemmän suuriin yrityksiin tai vähittäiskauppiaisiin, jotka myyvät myös savukkeita. Useiden kommentoijien mukaan laki johtaa pian näiden yritysten savukemyynnin kasvuun, kun sähkösavukkeiden houkuttelevuus vähenee.

Vähemmän nuoria kokeilee sähköisiä savukkeita

Makukiellon tavoitteena on hillitä sähkösavukkeiden kokeilua alaikäisten eli alle 18-vuotiaiden keskuudessa. Mutta sekä raportin että Alkoholi- ja huumetietokeskus, CAN, e-savukkeita (jossain vaiheessa viimeisten 30 päivän aikana) kokeilleiden nuorten osuus on laskenut vuoden 2019 huippulukemista. 

"Vuonna 2019 33 prosenttia yhdeksännen luokan oppilaista ilmoitti kokeilleensa sähkösavukkeita jossain vaiheessa. Toisen lukiovuoden opiskelijoista 37 prosenttia oli kokeillut sähkösavukkeita samana vuonna. Vuoteen 2021 mennessä osuus oli laskenut 24 prosenttiin yhdeksäsluokkalaisista ja 35 prosenttiin lukiolaisista, jotka olivat joskus käyttäneet sähkösavukkeita." hallitus viitaten CAN:iin.

17 prosenttia tupakoi satunnaisesti

Savukkeita sekä satunnaisesti että sähkösavukkeita polttavien yläkoululaisten osuus on 17 prosenttia. Useat kommentoijat huomauttavat, että sähkösavukkeet eivät näytä lisäävän nuorten tupakointia mitattavissa määrin.

E-sikit uhkaavat hallituksen suunnitelmia

Mukaan Alkoholi- ja huumetietokeskus, CAN, sähkösavukkeita kokeilevat pääasiassa nuoret, jotka ovat aiemmin kokeilleet tai käyttäneet savukkeita. Tärkein syy on uteliaisuus (80 %), mutta myös erilaiset maut, kuten hedelmä- ja karkkimaut. 

Näistä ihmisistä 4 % sanoo käyttävänsä sähkösavukkeita lopettaakseen tupakoinnin. Hallituksen mukaan tämä on liian pieni määrä rajoittavan lainsäädännön estämiseksi. Lisäksi sähkösavukkeet uhkaavat tehdä tyhjäksi ne toimet, joita hallitus pitää kansanterveyden kannalta tärkeinä.

"E-savukkeiden houkuttelevuus nuorten keskuudessa merkitsee sitä, että ne saattavat toimia porttina nikotiiniriippuvuuteen. Tämä puolestaan uhkaa tehdä tyhjäksi kansanterveyden alalla tehdyt ponnistelut", hallitus kirjoittaa.

Enemmistö haluaa lupia kieltojen sijaan

Enemmistö kaikista vastaajista on sitä mieltä, että maistamiskiellon sijasta hallituksen pitäisi ottaa käyttöön lupavaatimus sähkösavukkeiden myynnille. Tämä tarkoittaisi sitä, että sähkösavukkeita myyvillä yrityksillä olisi oltava siihen erityinen lupa. Useiden vastaajien mukaan tämä vahvistaisi nuorten suojelua vähentämällä saatavuutta.

"Ei tarpeeksi käyttäjiä"

Hallituksen mukaan ei kuitenkaan ole mitään syytä erityislupaan. Syynä on se, että hallituksen mielestä se tulee liian kalliiksi siihen nähden, miten harva käyttää sähkösavukkeita. Hallitus ei myöskään tiedä, johtuuko nuorten pääsy sähkösavukkeisiin ikävalvonnan puutteesta vai yksityishenkilöiden välisestä kaupankäynnistä.

"Sähkösavukkeet ovat edelleen tuotteita, joita käyttävät suhteellisen harvat ihmiset. Koska sähkösavukkeiden ja täyttöastioiden markkinat ovat suhteellisen pienet ja koska on epävarmaa, kuinka suuri tarve on lisätä myynnin valvontaa, hallitus katsoo, että tällä hetkellä ei ole riittäviä syitä ottaa käyttöön lupavaatimusta.". On kuitenkin erittäin tärkeää suojella lapsia ja nuoria nikotiiniriippuvuuden kehittymiseltä", hallitus kirjoittaa.

Hyvin harvat nuoret 1TP8Käyvät säännöllisesti

CAN:n mukaan alle 1 prosentti lukion toisen vuosikurssin opiskelijoista käyttää säännöllisesti e-savukkeita (2019). Suurimmalla osalla heistä oli aiemmat tupakointitottumukset, CAN toteaa.

Vastaava luku tupakoinnin osalta oli 6 prosenttia. Aikuisten käyttö noudattaa samanlaista mallia kuin nuortenkin. Ainakin säännöllisen käytön osalta. Noin 2 prosenttia aikuisista käyttää sähkösavukkeita - kolmannes heistä päivittäin.

Siirtyy tupakan makuun tai tuo maahan

EU:n aikuisten sähkösavukkeiden käyttäjien keskuudessa tehdyt tutkimukset osoittavat, että lähes 85 prosenttia päivittäin sähkösavukkeita käyttävistä henkilöistä on lopettanut tupakoinnin kokonaan ja korvannut savukkeet sähkösavukkeilla.

Hallitus myöntää, että aikuiset käyttäjät suosivat myös muita makuja kuin tupakkaa, mutta kielto hyödyttää lapsia enemmän kuin aikuisia käyttäjiä ja on siksi hyväksyttävä. 

"Osa kuluttajista siirtyy todennäköisesti käyttämään sallittuja nesteitä tai tupakoimattomia nikotiinituotteita, joissa on edelleen muita makuja kuin tupakkaa. Muutamat muut lopettavat todennäköisesti nikotiinia sisältävien tuotteiden käytön. On myös olemassa vaara, että muista EU-maista, joissa on väljemmät säännöt, virtaa markkinoille nesteitä, joissa on luvattomia tuoksuja ja makuja", kirjoittaa Hallitus.

En ole varma, miten se toimii

Hallitus myöntää, ettei se tiedä, miten kielto käytännössä toimii.

"On arvioitava, mitkä lisäaineet aiheuttavat tai johtavat siihen, että e-nesteet tuoksuvat tai maistuvat muulta kuin tupakalta." "On arvioitava, mitkä lisäaineet aiheuttavat tai johtavat siihen, että e-nesteet tuoksuvat tai maistuvat muulta kuin tupakalta. Kuten useat ehdotusta vastustaneet kommentoijat toteavat, hallitus myöntää, että tällaiset arvioinnit voivat olla monimutkaisia. Voidaan korostaa, että vain sellaiset lisäaineet, jotka ovat välttämättömiä sähkösavukkeen toiminnalle tai jotka antavat nesteelle tupakan makua, tulisi sallia."

Hallitus jättää kuntien tehtäväksi, jotka yleensä tekevät tarkastuksia sähkösavukkeille, myös sen tarkastamisen, haiseeko ja maistuuko sähköinen neste "tupakalta".

Lakiehdotus on nyt toimitettu lakiasäätävän neuvoston lausuntokierrokselle. Tämän jälkeen parlamentti äänestää uudesta laista. Äänestys tapahtuu 22. maaliskuuta 2022. Jos laki hyväksytään, kaikkien makujen, joissa "ei ole selvää tupakan tuoksua ja makua, on poistuttava kaikista kaupoista". 1. tammikuuta 2023.

Oletko huolissasi vejparen tulevaisuudesta? Haluatko osallistua asian käsittelyyn? Liity Ruotsin Vejpare/NNA Sweden Associationiin

Lähteet:
Kuulemisasiakirja: Tiukemmat säännöt uusille nikotiinituotteille
CAN - Mitä sähkösavukkeet ovat ja kuinka yleisiä ne ovat?Pidätkö Vejpkollen:stä? Sitten voit tukea lehden työtä!

SWISH: 1231093830

Tai tukea jatkuvasti. Ryhdy Patreon-jäseneksi (toisin sanoen: tue Vejpkollen:n tilausta).. Linkki PATREON TRAILERiin PATREONissa1 Kommentti artikkeliin "Ny smaklag kräver: ”En tydlig doft och smak av TOBAK”"

  1. Mikään "tupakanmakuinen" e-mehu ei "maistu tai haise" tupakalta eikä varsinkaan tupakansavulta. Tämä on myös se pointti, että useimmat ihmiset haluavat päästä eroon kaikesta, mikä mahdollisesti muistuttaisi heitä savukkeista. Kokemukseni on, että mikään "tupakan makuinen" ei maistu tupakalta, mutta harva maistuu hyvältä. Lopettakaa vejpningin sisällyttäminen savukkeiden sääntelyyn! Se käy yhä naurettavammaksi. Kuten silloin, kun poliitikot sisällyttävät vejpningin tupakointikieltoihin. Olen aina voinut vejpataa ulkokahviloissa ilman mitään ongelmia, koska se ei haise eikä häiritse ketään, esimerkiksi. Makuesansseja voi ostaa Ranskasta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta tai Saksasta. Miksi vastustaa jotain, joka korvaa tupakointia? Suuri osa siitä näyttää tulevan puritaanisesta Yhdysvalloista, samoin kuin aiemmasta "huumeiden vastaisesta sodasta" ja muusta huonosta politiikasta. Stanton Glantz tuottaa roskatutkimusta, ja Mike Bloomberg rahoittaa sitä, koska hänen kaltaisensa miljardööri tietää parhaiten, miten tavallisten pilvipäiden pitäisi elää elämäänsä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *