“Det finns ingen anledning att smaksätta med lockande smaker”

Efter att regeringens utredare rekommenderat det, kommer sannolikt ett skarpt förslag på att förbjuda smaksättning i e-cigaretter och e-vätska läggas inför riksdagen under våren. Vejpkollen har frågat företrädare för partierna vad de tycker om vejpning och skadereducering, egentligen. Först ut är socialdemokraterna.

Lena Emilsson (s) är tullaren som företräder Socialdemokraterna när det gäller tobaksfrågor i Socialutskottet. Hon har varit öppet kritisk till e-cigaretter och snus som alternativ till tobaksrökning. Samtidigt ser hon värdet av vejpning som metod att sluta röka.
“Men om vi väger risken för att unga börjar vejpa mot de som vill sluta röka med hjälp av smaksatta e-cigaretter och då anser jag att ungdomarna väger betydligt tyngre” säger hon till Vejpkollen.

Enligt CAN använder cirka 70 000 svenskar e-cigaretter dagligen. En stor del av dessa är före detta rökare.
I skenet av detta, hur ser du på e-cigaretter i förhållande till rökning och rökavvänjning, i synnerhet när det gäller folkhälsan? Vinster och risker?

“Det är viktigt att få ner antalet rökare eftersom tobaksrökning ger så stora skador. Kan man sluta med tobaksrökning med hjälp av e-cigaretter är det bra. Men man ska inte använda e-cigaretter heller ur hälsosynpunkt.”

Tycker du att e-cigaretter är ett rimligt alternativ till traditionell rökning?

“Det bästa är att sluta röka utan att byta till något annat verktyg som påminner om rökning. Om man nu inte kan det fyller e-cigaretten en funktion. Men nackdelen som jag ser det att den påminner så mycket om rökning att man inte kommer ifrån rökvanan. Att sluta röka handlar om att man måste bryta med alla rökvanor också. Därför tror jag mer på plåster eller tuggummin. Men sedan behöver man trappa ner nikotinet också.”

“Inte bra att ungdomar börjar”

Ungdomar testar e-cigaretter. 40 procent av gymnasieelever åk 2 har testat, en (1) procent använder e-cigaretter dagligen. Den största delen är, enligt CAN, redan rökare när de provar e-cigaretter och nyfikenhet uppges vara den vanligaste anledningen. Sverige har en åldersgräns för köp av både både cigaretter och e-cigaretter, samt lagstiftning som begränsar marknadsföring.

Vill du göra mer för att begränsa användningen bland ungdomar? Vad i så fall?

“Det är inte bra att ungdomar börjar med e-cigaretter överhuvudtaget. Eftersom det oftast inte handlar om rökningsavväjning är det inte bra.” 

“Smaker i e-cigaretter borde förbjudas”

Smaksättningar i e-juice är en fråga som är aktuell, både inom EU och här i Sverige. Vissa intresseorganisationer tycker att smaker bör begränsas (för att inte locka unga användare) medan andra, i första hand användare, ser dem som avgörande för att byta från cigaretter till vejpning.

Hur ser du på reglering av olika smaksättningar? Och går det att förena dessa två intressen?

“Smaksättning av e-cigaretter borde förbjudas. Det finns ingen anledning att smaksätta med olika lockande smaker som tilltalar ungdomar. Jag tror att det som kan få ungdomar att inte använda e-cigaretter är att stoppa smaksättningen. Är det verkligen så att vejpningen som alternativ är mindre lockande bara för att smaksättning försvinner? Det tror inte jag. Man får i så fall väga ungdomarna mot de som vill sluta röka med hjälp av smaksatta e-cigaretter och då anser jag att ungdomarna väger betydligt tyngre.”

“Bryt vanan helt istället”

Det bedrivs mycket oberoende forskning på e-cigaretter, lite i Sverige, men mestadels i andra länder. Brittisk forskning är den mest omfattande, och påverkar i stor grad den brittiska folkhälsomyndighetens ställningstagande kring e-cigaretter. Myndigheten uppmanar aktivt rökare att sluta med hjälp av e-cigaretter och betonar ofta vikten av skadereducering för rökare och omgivningen (95 procent mindre risk för cancer och hjärt-kärlsjukdomar, enligt myndigheten).

Hur ser du på detta? Och tror du att något liknande kan ske i Sverige?

“Jag har svårt att tro att folkhälsomyndigheten skulle gå ut och säga att man ska övergå till e-cigaretter. De uppmanar folk att sluta röka, men inte hur.”

Men varför är synen på tobaksskadereducering så annorlunda i Sverige jämfört med exempelvis Storbritannien?

“I Sverige har man inte pratat så mycket om skadereducering utan istället fokuserat på att sluta röka helt. Det har varit många kampanjer för t ex plåster och tuggummin som helt inriktats på att bryta rökovanan. Skadereducering är en term som dykt upp senare, mest tillsammans med snuset. Synen i Sverige har alltid varit att sluta röka som bästa alternativ.”

Förslag på omfattande smakförbud

Regeringens utredning är nu ute på remiss för kommentarer från berörda instanser. Än så länge finns inget färdigt förslag. Inte desto mindre föreslår utredaren ett onfattande förbud på smaksättningar i e-vätska, undantaget tobakssmaker oavsett om vätskan är nikotinfri eller inte.

Vejpkollen kommer under våren att löpande bevaka utvecklingen. Du som läsare kan stödja bevakningen via Patreon.


Vill du bidra till bättre nyhetsrapprtering om e-cigaretter? Stöd Vejpkollen på Patreon!

Och följ Vejpkollen på Facebook för snabba uppdateringar!


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *