Svenska vejpshoppar drabbas av USA-krisen

”Försäljningen dippar” enligt branschorganisationen Nu börjar marknaden skaka för e-cigaretter i hela världen. Efter dödsfallen och de nya regleringarna i USA, märks det tydligt, även i Sverige. “Bilden av e-cigaretter hos gemene...