Svenska vejpshoppar drabbas av USA-krisen

”Försäljningen dippar” enligt branschorganisationen Nu börjar marknaden skaka för e-cigaretter i hela världen. Efter dödsfallen och de nya regleringarna i USA, märks det tydligt, även i Sverige. “Bilden av e-cigaretter hos gemene...

Svenska forskare vill förbjuda smaker i e-juice

Trots de senaste årens intensiva internationella forskning om vejpning och hälsorisker, menar nu två svenska forskare att Sverige bör försöka förbjuda smaker i e-juice. I en artikel i Svenska Dagbladet säger läkaren...