Inför EU-valet: ”Moderaterna ska kämpa för vitt snus i EU”

Framtiden för nikotinpåsar blir en valfråga för moderaterna i det kommande valet till EU-parlamentet. 
“Framför allt ser vi tre stora strider: Det gäller ett totalförbud, överreglering med smakförbud och en skattechock. Detta kommer Moderaterna arbeta hårt för att motverka.” säger partiets toppkandidat Tomas Tobé i ett pressmeddelande.

Slutspurten inför valet till EU-parlamentet har börjat och allt fler partier har under veckorna presenterat sina valmanifest. Förra veckan var det moderaternas tur och då stod det klart att det vita snuset, tillsammans med utbyggd kärnkraft och mer frihandel, står högt på agendan när partiet går till val. Partiets toppkandidat Tobias Tobé menar att den planerade revideringen av EU:s tobaksdirektiv kan betyda mycket för tillgången till nikotinpåsar.

“Läckor inför den kommande revideringen av EU:s tobaks- och nikotinpolitik visar att det vita snuset är hotat. Förbud eller överreglering av vitt snus är kontraproduktivt, då alternativa sätt att konsumera nikotin är viktigt för att få ned antalet rökare. Exempelvis har Sverige har lägst andel rökare och lägst andel tobaksrelaterad dödlighet i hela EU.” skriver moderaterna.

Nya regler kan komma i vår

Vejpkollen har tidigare rapporterat om den nuvarande EU-kommissionens planer för att reglera nikotinpåsar efter samma måttstock som vanligt snus. Detta kommer sannolikt att ske i samband med att ett nytt tobaksdirektiv tas fram under året. I värsta fall skulle det innebära att produkterna bli olagliga i hela EU. Ett annat scenario blir att produkterna beläggs med strikta smakförbud, höga skatter och totalt marknadsföringsförbud. I skrivande stund har inga konkreta förslag blivit officiella, även om många politiska företrädare varnat för att detta kan komma redan under våren.

“Tyvärr ser vi hur EU konstant ger sig på snuset. Nu ser det vita snuset ut att vara i skottgluggen. Det är dåligt för Sverige och det är dåligt för folkhälsan i hela Europa. Ett totalförbud av exempelvis det vita snuset vore därför kontraproduktivt.” säger Tomas Tobé.

”Det vita snuset är en möjlighet”

Istället vill Tomas Tobé och moderaterna arbeta för att EU häver förbudet mot försäljning av traditionellt snus inom unionens gränser. Det skulle inte bara kunna minska rökningen i Europa, som idag ligger på närmare 25 procent jämfört med 6 i Sverige, utan även gynna svenska företag, menar moderaterna.

“Det vita snuset innebär möjligheter för Sverige, för export, jobb och tillväxt. Om det på samma gång innebär att vi också exporterar något som kan få ned den tobaksrelaterade dödligheten i Europa så är det något väldigt positivt, säger Tomas Tobé.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *