Studie: Höjd åldersgräns minskade både vejp- och cigarettanvändning

En ny studie i USA har undersökt effekterna av att höja den lagliga åldersgränsen för tobaksförsäljning från 18 till 21 år. Resultaten visar på betydande minskat användande av både vanliga cigaretter och e-cigaretter bland gymnasieelever. 

Studien, som publicerats i Journal of Health Economics, har använt data från 2012 till 2019 och funnit att tobaksförsäljningen minskade med 12,4 procent för vanliga cigaretter och med 69,3 procent för e-cigaretter i områden som infört den så kallade ”Tobacco 21”-lagstiftningen. T21 innebar att åldersgränsen för att köpa tobaksprodukter höjdes från 18 till 21 år.

Höjd åldersgräns och ID-kontroller

Forskarna bakom studien, Rahi Abouk, Prabal K. De och Michael F. Pesko, använde sig av både enkätdata från ”Monitoring the Future” och försäljningsdata från ”Nielsen Retail Scanner” för att analysera effekterna lagstiftningen. Studien har särskilt fokuserat på ungdomar i 12:e klass – motsvarande tredje året på gymnasiet i Sverige. Forskarna ndersökte även mekanismerna bakom effekterna av T21-lagarna, såsom ökad ID-kontroll vid köp och förändrade riskuppfattningar kring tobaksprodukter.

21-årsgräns får stöd av många

Rapporten tar avstamp i att tobaksanvändning är en betydande hälsorisk i USA och att majoriteten av rökarna börjar före 21 års ålder. 

“Genom att höja åldersgränsen till den åldern kan man försöka minska tobaksanvändningen bland unga och därmed förhindra tidigare debut och beroende” skriver forskarna.

 T21-lagar har implementerats både på lokal och delstatsnivå. Lagändringarna har fått stöd från olika håll, bland annat från preventionsorganisationer och hälsoexperter.

Bruket minskade tydligt

Studien konstaterar att T21-lagarna har en tydlig effekt på tobaksanvändningen bland ungdomar, med särskilt stora minskningar bland ”12:e-klassare” i 17-18-årsåldern. Denna effekt anser forskarna kan vara delvis kopplad till ökad ID-kontroll vid köp och förändrade riskuppfattningar kring tobaksprodukter. Resultaten hävdas vara av betydelse för framtida tobakspolitik och kan bidra till att informera beslutsfattare om effektiviteten av olika åtgärder för att minska tobaksanvändningen bland unga. 

Bättre önskad effekt än förbud

En av forskarna, Michael Pesko, har tidigare lett studier som undersökte sambandet mellan smakförbud och skattehöjningar för e-cigaretter i förhållande till cigarettförsäljning. Dessa studier har visat att cigarettförsäljningen bland unga och minderåriga snarare ökade i takt med begränsningar för e-cigaretter infördes.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *