Forskning: Trista förpackningar lockar varken unga eller äldre att vejpa

Standardiserade förpackningar, utan dramatiska uttryck och grälla färger, lockar färre barn och underåriga till att köpa vejpprodukter. Samtidigt minskar det även intresset från vuxna att testa e-cigg. Det visar en ny brittisk studie.

Forskning om ungdomars uppfattningar kring vejpning, utförd vid Institutionen för Psykiatri, Psykologi och Neurovetenskap på King’s College London, ämnade ta reda på hur utseende på förpackningar och formen på vejpprodukter lockar till köp.

Forskarna utförde en studie bland ungdomar 16 till 19 år genom att jämföra hur deltagarna associerade e-vätskeförpackningar med skaderisker respektive attraktion.
De testade olika varianter av förpackningar och fann att standardiserade förpackningar (det vill säga de utan varken logotyper eller utmärkande färger) var förknippade med mindre intresse för att prova e-vätskan, men samtidigt kopplade till uppfattningar om större risker för hälsan.

Lockar färre rökare

Forskarna bakom studien drar slutsatsen att standardiserade förpackningar kan vara en metod för att minska attraktionen att vejpa bland unga människor. Men de drar samtidigt slutsatsen att det samtidigt kan avskräcka personer som röker från att övergå till vejpning i syftet att skademinimera. 

Måhända kan lösningen ligga i en av studiens underfrågor. För ungdomarna i åldern 15 till 24 år framgick det tydligt att marknadsföringen av vejpprodukter är riktad mot just deras åldersgrupp. Denna uppfattning indikerar att marknadsföringen är mer tilltalande för unga människor än för vuxna som redan röker. 

Delar ut gratis e-cigg

Bruket av e-cigaretter bland unga har ökat i Storbritannien de senaste två åren. Forskarna menar att detta fenomen pekar på en oroande tendens där marknadsstrategier kan spela en betydande roll i att locka unga och icke-rökande individer till att prova e-cigaretter.

Brittiska regeringen utlyste nyligen en konsultationsprocess för att samla in förslag kring hur regleringen av e-cigaretter kan justeras. Målet är att hålla minderåriga och icke-rökare borta från e-cigaretter, samtidigt som produkterna fortfarande förblir lätt tillgängliga för de som vill sluta röka. Regeringen driver även projektet “Swap to stop” – ett program som ska förse en miljon rökare med möjligheten att testa e-cigaretter, gratis, under en period.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *