Studie: Unga berättar om vejpning, rökning och nikotinbruk

Trendigt och coolt. Men det är väl lika farligt som att röka? Ungdomar som vejpar och röker regelbundet har många motstridiga åsikter om e-cigaretter, rökning och sitt eget nikotinbruk.
“Unga befinner sig i ett mediabrus och påverkas givetvis av en diskussion om vejpning som mestadels bygger på överdrivna risker eller skräckhistorier. De får samtidigt väldigt lite information om den betydligt farligare rökningen” säger Caitlyn Notley, professor i beroendevetenskap som presenterade ny forskning vid E-cigarette Summit UK 2023.

“Att göra kvalitativa intervjuer och lyssna på vad ungdomar egentligen säger om vejpning och e-cigaretter är väldigt viktigt för att förstå hur vi ska hantera det på bästa sätt” 

Det säger Caitlyn Notley, professor i beroendevetenskap vid universitetet i East Anglia.

I skenet av att betydligt fler unga använder e-cigaretter dagligen samlar hon ungdomar för att ta reda på hur snacket går. Målet är att får en bild av hur dagens unga förhåller sig till allt ifrån smaker, skaderisker, historier i medierna och hur de skulle reagera på olika förbud.

Rökningen minskar – men vejpningen ökar mer

Vejpningen bland unga har ökat dramatiskt de senaste åren. Det gäller inte bara i Sverige och övriga EU, utan även i England. Det sporadiska bruket (under de senaste 30 dagarna) har gått från 10 procent 2021 till 20 procent 2022. Caitlyn Notley fokuserar dock främst på det mer regelbundna, dagliga bruket. Där visar statistiken en ökning från 3 till 7 procent under samma period. Siffrorna gäller barn och unga i åldrarna 11-17.

“Rökningen har för all del fortsatt att minska stadigt under samma period för gruppen och ligger på närmare 3 procent idag. Men rökningen har inte minskat i samma takt som bruket av e-cigaretter har ökat.” konstaterar Caitlyn Notley när hon presenterar sin senaste forskning under E-cigarette Summit UK 2023.

Engångsvejps i blickfånget

Den stora ökningen går att koppla till en speciell variant av e-cigaretter, engångsmodeller, Bruket av andra varianter av e-cigaretter har samtidigt minskat rejält. Idag står engångsecigg för närmare 70 procent av de produkter som cirkulerar bland ungdomarna. 

“Det är väldigt tydligt att det här bruket är knutet till en speciell produktkategori på marknaden”, säger Caitlyn Notley.

Intervjuer med ungdomar

Men hur tänker ungdomarna egentligen om sitt eget bruk? Caitlyn Notley är specialiserad på kvalitativa studier och har under de senaste 10 åren fokuserat på användares egna berättelser kring e-cigaretter och vejpning. Hennes forskarlag samlade därför ett trettiotal ungdomar, 16 till 20, gav dem diskussionsfrågor och lät dem prata i grupper. Samtalen spelades in, utan att en forskare var närvarande. Allt för att skapa en så naturlig diskussion som möjligt.

“Över hälften av deltagarna kommer från socialt utsatta grupper, och en tredjedel uppgav att de har någon form av stöd i skolan. 70 procent vejpade dagligen, men intressant nog rökte närmare hälften av personerna i gruppen, parallellt med vejpningen” förklarar Caitlyn Notley.

De flesta rökte först

Forskarna konstaterade också att de allra flesta började röka innan de började vejpa.

“Medelåldern för att börja röka var 14 år, medan den var 15 för de som började med e-cigaretter först. En vanlig berättelse var att man vanligtvis brukade träffa sina vänner och röka tillsammans, men att någon tagit med sig en e-cigg och att man testade den också.” säger Caitlyn Notley.

Utbytbara beteenden

Enligt Caitlyn Notley går det att se tydliga tecken på “utbytbara beteenden” bland ungdomarna. De använder e-cigg och cigaretter på samma sätt, i samma sammanhang och av samma skäl.

“Att passa in och att socialisera med vänner var vanliga förklaringar. Men många berättade även att man vejpade för att hantera känslor som stress, ångest, sorg. Samtidigt handlade det om njutning, inklusive smakupplevelser, och att tricksa med ångan” säger Caitlyn Notley.

Ungdomarna berättade att vejpning är en vana som styrs av tillgänglighet. Något man gör om och när tillfälle ges.

“Någon sade att det är som att ha en mobiltelefon i fickan. Man plockar upp den hela tiden, men bara om den finns där. Om man inte har en vejp i fickan så tänker man inte så mycket på det, heller” säger Caitlyn Notley.

Tror att e-cigg är värre än cigaretter

Caitlyn Notley menar att bruket av e-cigaretter bland unga egentligen inte är så uppseendeväckande. Det handlar om trendiga produkter som ses som lite “coola”, precis som rökning. Det som väckte hennes uppmärksamhet var ungdomarnas syn på de relativa riskerna mellan att röka och att vejpa och att de har lätt hoppa mellan produkterna.

“En majoritet bland de intervjuade ansåg att det är lika farligt att vejpa som det är att röka. Att man “vet vad som finns i cigaretter”, att man får cancer av att röka, men att det “går att bota, typ”. En lika vanlig åsikt om e-cigg var däremot att det finns “farliga kemikalier” i en vejp som man kan leda till “popcorn lunga och frätskador”. Och att det till och med är värre än att röka” säger Caitlyn Notley

Grova överdrifter i medier påverkar

Caitlyn Notley menar att just de här föreställningarna om e-cigaretter går att koppla till ett antal uppmärksammade artiklar i medierna. I många har det fall grova överdrifter, popcornlunga har exempelvis sedan länge avfärdats som något som går att koppla till vejpning, eller rubriksättningar som sällan speglar det som eventuell forskning egentligen kan påvisa.

“Det är både oroande och sorgligt att vilseledande information så lätt påverkar unga. Men det är tydligt att det här är en del av deras värld.” säger Caitlyn Notley.

”Ingen pratar om rökning längre”

Samtidigt uppgav en stor del av ungdomarna att man ytterst sällan läste eller hörde något om riskerna med rökning längre. Vejpning var däremot alltid i ropet.

“En av deltagarna sade så här: Det är ingen som pratar om att det är farligt att röka längre. De flesta vet väl att det är farligt att röka, men vi får ju hela tiden höra att det är total katastrof om vi vejpar. Och att det är lika illa som att röka egentligen”

Upplever rökning som billigare

Caitlyn Notley konstaterar också att ungdomarnas föreställningar om risker påverkar andra faktorer. Priset var nämligen en viktig del av valet mellan att vejpa eller röka. 

“En majoritet av de som både rökte och vejpade pratade om kostnaderna. Ett vanligt resonemang var att det egentligen är billigare att röka än att att köpa e-cigg.” En engångsecigg  räcker en dag medan några paket cigaretter kan räcka en månad” berättade en av deltagarna,” 

Köper olagliga produkter enkelt

Ungdomarna avslöjade även att de gärna skaffade e-cigg som inte egentligen är lagliga att sälja. Det handlar om produkter med betydligt högre vätskekapacitet än de två milliliter som är det tillåtna, inom både Storbritannien och EU. Även här tänkte ungdomarna ekonomiskt.

“Någon förklarade det så här: “Om jag köper en vejp med 600 puffar för 6 pund (90 kr) så räcker den en halv dag. Men om jag köper en med 9000 puffar för 15 pund (200 kr) så räcker den i två veckor” Det var uppenbart att det inte hade några problem att skaffa den här typen av e-cigaretter” säger Caitlyn Notley

Förbud spelar mindre roll

I dagsläget vill en del länder att förbjuda försäljningen av engångsmodeller. Även brittiska politiker har öppnat för den möjligheten. Ungdomarna i studien fick därför frågan om vad de skulle göra om så kallade “disposables” blev förbjudna. Svaren var väldigt tydliga, konstaterar Caitlyn Notley.
“De skulle göra som de gör idag: skaffa dem illlegalt. Några skulle gå över till att bara röka istället. Någon skulle testa ett fyllbart system. Det var uppenbart att många ansåg att ett förbud inte skulle påverka dem i någon större utsträckning”, säger Caitlyn Notley.

Ungas röster i centrum

Caitlyn Notleys studie finansieras av National Institute for Health Research och går nu igenom de sista stadierna före publicering. Hon får frågan om det verkligen går att dra några övergripande slutsatser om vad som ligger bakom den senaste tidens ökning av unga som vejpar, genom att prata med endast 30 personer. Caitlyn Notley

“Den här typen av kvalitativa studier kan inte på något sätt anses visa på kausala samband eller dra övergripande slutsatser om vad som påverkar ungdomar som vejpar att göra som de gör. Men vi behöver olika typer av studier för att se sambanden, både kvantitativa och kvalitativa. Kvalitativa studier i ett ämne kan fylla viktiga kunskapsluckor och ge förklaringar som inte hade gått att se annars. Vi behöver sätta ungas röster i centrum när vi diskuterar och tänker kring den här frågan” säger Caitlyn Notley.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *