Bättre hjärthälsa bland vejpare – med eller utan nikotin

Före detta rökare fick bättre blodkärl redan en månad efter att de slutat. Det visar en randomiserad kontrollstudie där forskare mätt elasticitet och responstid i blodkärlen hos före detta rökare som nu använder e-cigaretter.

Lång reaktionstid och styvhet i blodkärlen är ett tidigt tecken på begynnande problem med hjärt- och kärlsjukdomar. Rökningens effekter på blodkärlen väl kända, och kan upptäckas tidigt genom att mäta reaktionstid och styvhet i blodådrorna.

Tidigare forskning på möss har antytt att även ånga från e-cigaretter, påverkar artärerna på samma sätt som rökning. Detta har blivit ett argument bland lobbygrupper och ett tungt vägande skäl till att begränsa tillgängligheten av e-cigaretter i flera länder, även i Sverige.

Tydliga förbättringar med e-cigg

För att studera hur det fungerar för människor under verkliga förhållanden samlade forskare vid universitetet i Dundee 114 personer. Samtliga hade rökt minst 15 cigaretter per dag under en period på två år före studien. Ingen av dem hade diagnos för kärlsjukdomar sedan tidigare. Försökspersonerna delades slumpmässigt in tre grupper; en grupp fortsatte att röka, två grupper bytte cigaretter mot e-cigaretter, den ena med och den andra utan nikotin.

Resultaten i studien visade att kärlens förmåga att dra ihop sig hade ökat markant för den grupp som använde e-cigaretter istället för cigaretter. Redan efter en månad. Tillsammans med mätningar av styvheten i kärlen visade deltagarna som vejpade tydliga tecken på förbättrad kärlhälsa. Detta i jämförelse med gruppen som fortfarande rökte.

Övertygande effekter på blodkärlen

Resultaten var desamma oavsett om vejparna använde nikotin eller inte. Den största skillnaden mellan deltagarna var att de kvinnliga deltagarna fått något bättre värden än männen i studien.

 “Tidigare studier har antytt att e-cigaretter och nikotin skulle öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Men det har handlat om korta studier, eller försök på möss. Den här studien har följt deltagare under en betydligt längre tid. Det ger oss övertygande data att lägga till det vi redan vet om e-cigaretternas effekter på hälsan. Dessutom är det betryggande att förbättringarna i kärlen sker även när nikotin används” säger Dr Jamie Hartmann-Boyce vid universitetet i Oxford, till Science media center.

Inte för icke-rökare

Hon betonar, liksom forskarna i studien, att e-cigaretter inte är helt riskfria.

 “En icke-rökare ska inte börja använda e-cigaretter. Men en rökare kan vara säker på att e-cigaretter skadar dem betydligt mindre än vanliga cigaretter” säger Dr Jamie Hartmann-Boyce.

Regeringen vill motverka e-cigaretter

Studien är publicerad i Journal of the American College of Cardiology och finansierades av Bittish Heart Foundation (motsvarande Hjärt-lungfonden i Sverige). Brittiska hälsomyndigheter, tillsammans med läkarförbundet Royal College of Physicians vill använda e-cigaretter för att minska skadorna av rökning i England. I Sverige diskuterar politiker tvärtom möjligheten att motverka användningen av e-cigaretter. Vejpning kan bli en del av regeringens nya ANDTS strategi och enligt en statlig utredning bör ett smakförbud införas 2022.

”Ett bevis på varför vi mår bättre”

Flera organisationer menar att e-cigaretter kan rädda livet på rökare som har svårt att sluta röka. Föreningen INNCO lanserar årligen World Vape Day för att bilda opinion i frågan. Enligt en undersökning från European Tobacco Harm Reduction Advocates är hård lagstiftning och priser en bidragande orsak till att färre rökare väljer att byta till e-cigaretter.

I dagsläget använder närmare 200 000 svenskar e-cigaretter delvis eller dagligen. Ett 40-tal företag säljer e-cigaretter och vejpprodukter i Sverige.

”Studien betyder mycket för oss vejpare och är ytterligare ett bevis på varför vi mår bättre med e-cigg än med cigaretter” säger Michael Karvonen från vejpshoppen VapeMore i en kommentar till studien.

Än så länge har inget de stora tobaksbolagen, som också tillverkar elektroniska nikotinsystem, etablerat sig i Sverige. Phillip Morris säljer dock en variant, en tobaksbaserad heat-not-burn-produkt, via vissa återförsäljare.

Källor:

Studien från Dundee universitetet kan du läsa härGillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREON
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *