Klart att Danmark förbjuder smaksatt e-juice

Danska folketinget röstade i veckan ja till att förbjuda smaksättningar i e-vätska. Detta trots förbudet strider mot EU-fördraget och den fria handeln inom unionen. Förbudet ska börja gälla i april 2022, och innefattar alla smaksatta e-juicer, förutom tobakssmaker och menthol. 

“Det råder en blandning av frustration, förvåning och förvirring just nu” säger Kim Dabelstein Petersen, ordförande i Danska vejpföreningen DADAFO.

Den danska regeringen har valt att förbjuda i princip alla smaker i e-vätska. Samtidigt kommer regeringen att förbjuda såväl exponering som “lockande” förpackningar. Något som skulle innebära slutet för vejpning som effektiv metod att sluta röka i Danmark, enligt DADAFO. Samtidigt slår lagen undan fötterna för vejpshopparna i landet.

“Om inte företagen agerar rättsligt kommer de att förlora sina verksamheter inom två år” säger Kim Dabelstein Petersen till Vejpkollen.

Bryter mot EU-fördraget

Som Vejpkollen tidigare rapporterat anser EU-kommissionen att det danska förbudet mot smaksatt e-juice inte ligger i linje med EU:s harmoniserade marknad. Och eftersom smaksatt e-juice finns till försäljning i andra EU-länder innebär smakförbudet ett direkt handelshinder.

“Det är ett brott mot EU-fördraget. Danmarks riksdag gjorde ett val att tillåta smaker i samband med att de implementerade det Europeiska tobaksdirektivet i lagen.” säger Kim Dabelstein Petersen.

Neutrala förpackningar

Förbudet är en del av den danska regeringens satsning på att minska rökningen i Danmark. Planen är att inrätta ett omfattande regelverk för alla tobaksprodukter, inklusive e-cigaretter. I förslaget finns även föreskrifter om så kallad “plain-packaging” där tobaksprodukter inte får säljas i annat än neutrala, “icke lockande”, paket. Detta ska även gälla vejpprodukter.

Smakförbud hotar frihandeln

I ett brev till danmarks hälsominister Magnus Heunicke uppmanade EU-kommissionen så sent som i november den danska regeringen att vänta med det planerade förbudet. Åtminstone tills frågan om smaksättningar blivit hanterade i revisionen av det Europeiska tobaksdirektivet, TPD.

“Det liggande förslaget strider mot det tillfälliga undantaget som EU-lagstiftningen tillåter för dessa produkter. Vi kommer att ta upp regleringen av smaksättningar i revisionen av det nuvarande Tobaksdirektivet och ser fram emot ett nära samarbete om detta under 2021.” skrev EU-kommissionen

“Smaker är inte ett hot mot hälsan”

Danska regeringen å sin sida, menar att smakförbud visst är möjligt att införa. I ett svar till kommissionen jämför regeringen smaker i e-vätska med smaker i tobak, och hänvisar till att smakförbudet ska skydda unga från pontentiellt skadliga produkter.

“De åberopar den så kallade hälsoklausulen, som innebär att länder inom EU på lokal nivå kan förbjuda produkter som är ett direkt hot mot folks hälsa. Men argumenten om att smaker lockar unga handlar mer om känslomässiga argument, misstankar och okunskap. Smaksatt e-juice i sig är inte en reell hälsofara. Och då gäller inte hälsoklausulen” säger Kim Dabelstein Petersen.

“Ingen vet vad som händer”

Jeanett Bergfriedt Andersen, talesperson för Danska branschföreningen för e-cigaretter, BECIG, menar att förvirringen är i det närmaste total efter beslutet i folketinget. Många hoppades på att regeringen skulle ta uppmaningen från EU på större allvar.

“Jag tror att regeringen tvingas att vänta med att införa lagen. Men ingen vet vad som händer just nu” säger Jeanett Bergfriedt Andersen till Vejpkollen.

BECIG har under veckan försökt få ett tydligare besked från myndigheterna om vad som kommer att gälla, men utan framgång. Något som är oroande för företagen

“I dagsläget vet vi inte om vi får bara får sälja e-juice med tobakssmak efter den 1 april 2022.” säger Jeanett Bergfriedt Andersen.

Viktigt att företagen agerar rättsligt

Enligt Kim Dabelstein Petersen och DADAFO är det viktigt att vejpföretagen agerar fort nu. Annars står de utan de flesta av sina inkomstbringande produkter 2022.

“Vi uppmanar vejpshopparna att gå till domstol. De förlorar sina verksamheter annars. Den danska regeringen vet att de skrev en lag som går emot EU-fördraget. Det finns även möjligheter för EU-kommissionen att agera rättsligt. Men under tiden kommer lagen att gälla” säger Kim Dabelstein Petersen.

Tobaksbolag tar över e-ciggen

Om, eller när, vejpshopparna försvinner så ligger e-cigarettmarknaden öppen för en annan bransch, menar Kim Dabelstein Petersen. Tobaksindustrin.

“Tobaksbolagen har knappt något att göra med vejpmarknaden i Danmark idag. 95 procent är oberoende företag. Smaker är inte viktiga för tobaksbolagen. De använder dem bara för marknadsföring. När konkurrensen försvinner tar de över. Vi kommer bara att ha British American Tobacco och deras VYPE. Om syftet med lagen är att få bort tobaksbolagen från marknaden, så blir den danska regerigens strategi ganska löjlig.” säger Kim Dabelstein Petersen.

E-cigg dubbelt så effektiva som nikotinläkemedel

Enligt DADAFO använder 75 000 danskar idag e-cigaretter för att hålla sig borta från analoga cigaretter. Sundheds- og Ældreministeriet å sin sida rekommenderar, liksom svenska folkhälsomyndigheten, inte e-cigaretter som ett verktyg för rökavvänjning. Motiveringen är att e-cigaretter inte är ett godkänt läkemedel. Samtidigt visar en nyligen släppt rapport från inflytelserika Cochrane-institutet att e-cigaretter är dubbelt så effektiva för att lyckas sluta röka, jämfört med just nikotinläkemedel.


Föreningen ETHRA, som drivs av 23 oberoende konsumentföreningar inom EU, har under hösten sjösatt en enkätundersökning där vejpare svarar på frågor om hur de anväder e-cigaretter och e-vätska. Hittills har 35 000 användare svarat på enkäten, som är öppen fram till årsskiftet. Syftet är att ge en tydligare bild av hur e-cigaretter används idag inför den kommande revideringen av Europeiska tobaksdirektivet, TPD.


Gillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREON
Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *