Tobaksfirmaer afviser elektroniske cigaretter

"Myndighederne har et ansvar for at opmuntre til alternativer"

E-cigaretter og andre røgfrie produkter ville redde mange rygeres liv. Men de største tobaksfirmaer vælger stadig at fokusere på traditionelle cigaretter. Det viser det nye Tobacco Transformation Index. 

Tobaksfirmaerne er dårlige til at producere og markedsføre produkter, der reducerer skaderne ved rygning. Det viser et nyt barometer, som måler, hvordan virksomhederne investerer i røgfrie nikotinprodukter som snus og e-cigaretter.

"På trods af forpligtelser og løfter om at gå over til mindre skadelige produkter er 95 procent af salget stadig traditionelle cigaretter blandt de 15 største virksomheder", siger Derek Yach, formand og grundlægger af Foundation for a Smoke Free World, som står bag Tobacco Transformation Index.

Pensioner driver tobaksselskaber

Tobacco Transformation Index er lanceret som en måde at påvirke udviklingen af skadesreduktion i tobaks- og nikotinindustrien. Det har til formål at give investorer, sundhedsorganisationer og politiske beslutningstagere et klart billede af, hvad tobaksfirmaer rent faktisk gør for at reducere de skader, som deres produkter forårsager.

"Banker og pensionsfonde står for 85 % af investeringerne i børsnoterede tobaksselskaber. De har en stor mulighed for at drive udviklingen af skadesreducerende produkter, der påvirker sundheden hos verdens rygende befolkning," siger Derek Yach.

8 millioner mennesker dør hvert år af rygning

Ifølge Foundation for a Smoke-Free World bruger 1,3 milliarder mennesker på verdensplan tobak. Og af dem dør 8 millioner af rygerelaterede sygdomme. Hvert eneste år.

"Rygestop og skadesreducerende produkter vil i høj grad reducere antallet af dødsfald i løbet af de næste årtier", siger Derek Yach.

Myndighederne har et stort ansvar

Ifølge Yach er indekslisten en del af en bredere strategi for at reducere rygning på verdensplan. Men det er ikke nok, at tobaksindustrien investerer i mindre skadelige produkter. Regeringerne, især dem, der har underskrevet WHO's tobakskonvention, har et vigtigt ansvar.

"Der vil kun ske reelle fremskridt, når alle tobaksfirmaer selv begynder at udfase cigaretterne. Men for at det kan lade sig gøre, er regeringerne nødt til at lovgive på en smart måde for at fremme alternativerne. WHO kan hjælpe ved at opfordre til at reducere tobaksskader," siger Yach.

Forbud en forhindring

Men som det ser ud i dag, er WHO og mange andre organisationer en meget negativ holdning til e-cigaretter. Det påvirker alle lande, men især lavindkomstlande, hvor rygning er mest udbredt. Men også forskellige former for forbud mod e-cigaretter som i Danmark, Nederlandene, USA og Indien bliver direkte forhindringer for udvikling. Noget, der kun gavner cigaretsalget, siger Derek Yack.

"Vi har brug for bedre strategier til at tackle de skader, der forårsages af cigaretter og giftige tobaksprodukter. Med en fælles strategi for skadesreduktion kan vi ændre tobaksindustriens adfærd. Det ville redde mange liv. Men fremskridtene er frustrerende langsomme," siger Derek Yach.

Snus og e-cigs stiger langsomt

Ikke overraskende er Swedish Match den virksomhed, der investerer mest i skadesreduktion, hvad angår markedsføring og salg. Snussalget udgør næsten halvdelen af deres salg. De efterfølges af Philip Morris International, hvis salg af lavrisikoprodukter udgør 19 procent af det samlede salg. British American Tobacco kommer på tredjepladsen med 5 procent.

Tobacco Transformation Index er baseret på 35 forskellige indikatorer fra virksomheder, herunder marketing-, salgs- og forskningsbudgetter. Listen opdateres hvert andet år.
The Foundation for a Smoke Free World er en fond, der har til formål at arbejde for en røgfri verden inden for en generation. Fonden blev oprettet ved hjælp af en bevilling fra Philip Morris International i 2018, men fungerer og træffer beslutninger uafhængigt af sin donor.

Kilder:

Transformationsindeks for tobak


Kan du lide Vejpkollen? Så kan du støtte bladets arbejde!

SWISH: 1231093830

Eller støt løbende. Bliv Patreon (det vil sige: støt abonnementet på Vejpkollen). Link til PATREON TRAILER på PATREON
Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *