Studie: Mindre risk för bröstsmärta bland vejpare jämfört med rökare

En färsk studie visar att personer som använder vanliga cigaretter löper betydligt högre risk för bröstsmärta jämfört med de som inte använder tobak alls eller endast använder e-cigaretter.  

Trots att e-cigaretter innehåller färre toxiner än traditionella cigaretter är frågan om dess långsiktiga påverkan på hjärt- och lungfunktion fortfarande relativt obesvarad. Den senaste studien, som är baserad på Population Assessment of Tobacco and Health:s (PATH) data, hade som mål att undersöka sambandet mellan självrapporterad bröstsmärta och användningen av e-cigaretter hos amerikanska användare. Resultaten bygger på över 11 000 vuxna individers nikotinvanor.

Samma risk som icke-rökare

Studien gick till väga genom att kategoriserade tobaksanvändare och andra i fyra olika grupper: icke-användare, enbart e-cigaretter, vanliga cigaretter samt kombinationen av bägge. Resultaten visade att personer som använde vanliga cigaretter eller både vanliga cigaretter och e-cigaretter hade betydligt högre odds för att rapportera bröstsmärta, både överlag och under de senaste 30 dagarna. Men mest uppseendeväckande var att de personer som enbart använde e-cigaretter hade liknande odds som icke-användare och lägre odds jämfört med de andra grupperna.

Rökning påverkar hjärtat

Forskarna understryker betydelsen av att lyfta fram de potentiella hälsoriskerna förknippade med vanlig cigarettrökning, inklusive dess påverkan på hjärtat. Resultaten indikerar att e-cigaretter, särskilt när de används exklusivt, betyder en lägre risk för bröstsmärta jämfört med traditionella cigaretter.

Efterlyser fler studier

Forskarna bakom studien, som arbetar på avdelningen för Vaskulär Biologi på Whitaker Cardiovascular Institute och Chobanian and Avedisian School of Medicine på Boston University understryker behovet av fortsatt övervakning av långsiktiga konsekvenser från både tobaksprodukter och andra substitut som e-cigaretter.

Källor i den här artikeln:

Electronic cigarette use and chest pain in US adults: Evidence from the PATH study

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *