Studie: E-cigaretter leder inte till hjärtinfarkt

”Och för varje år utan cigaretter minskar risken för stroke”

Det finns ingen koppling mellan dagligt e-cigarettanvändande och hjärtinfarkter. Det visar en ny studie publicerad i tidningen SAGE.

”För för varje år efter ett rökstopp minskar risken för hjärtinfarkt. Effekten kommer inte direkt, oavsett om du använder e-cigaretter eller inte. Men efter 6 år börjar risken bli mycket mindre. Och den fortsätter att vara låg, även bland e-cigarettanvändare som vejpar dagligen.”

Det säger grekiske hjärtläkaren Konstantinos Farsalinos, som lett studien. Den presenterades den vid European Society of Cardiologys årliga kongress i Paris.

Hjärtinfarkt och e-cigaretter

Den grekiska forskargruppens rapport är en risksanalys baserad på två stora amerikanska obseravitonsstudier utförda mellan 2014 och 2016. Tidigare analyser av samma studier har antytt att frekvensen av hjärtinfarkter är detsamma oavsett om du använder e-cigaretter eller cigaretter. Tobaksforskaren Stanton Glantz efter analyser av samma material hävdat att ”e-cigaretter kan vara lika farliga som vanliga cigaretter”. Studien har fick mycket uppmärksamhet, men har nu dragits tillbaka på grund av brister i underlaget.

Små risker med nikotin

Andra forskare blev förbryllade av resonemanget i Glanz studien. Majoriteten av andra studier nämligen pekade på något annat. Den enda gemensamma faktorn mellan e-cigaretter och cigaretter är nikotin. Och nikotin i sig brukar inte vara en betydelsefull faktor för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar.

”Vi har exempelvis långtidsstudier på det svenska snuset som visar på mycket små risker med nikotin i förhållande till hjärtinfarkter. Riskerna finns, men är minimala” menar Konstantinos Farsalinos.

De tidigare nämnda studierna bygger på frågeformulär där över 70 000 amerikaner svarade på frågor om sin hälsa och sjukdomshistoria. När den grekiska forskargruppen tittade på grundmaterialet till studierna hittade de frågor som av någon anledning inte funnits med i Glanz studie. De var ”Hur gammal var du när du började använda e-cigaretter, en eller två gånger i veckan respektive regelbundet?” och frågan ”Hur gammal var du när du fick reda på att du haft en hjärtinfarkt?”

Risken minskar med tiden

Enligt Farsalinos var detta avgörande för att kunna ta reda på sambandet mellan hjärtinfarkter och e-cigaretter.

”I synnerhet när det handlar om tiden det tar att utveckla en infarkt. Det är komplicerat att studera eftersom de flesta, 95 procent, av amerikanska vejpare är rökare eller före detta rökare. En infarkt utvecklas under lång tid och är tydligt kopplad till rökningen” menar Konstantinos Farsalinos.

Därför blev det viktigt att ta med längden mellan rökstoppet och frekvensen av hjärtinfarkterna, även bland e-cigarettanvändarna, enligt Konstantinos Farsalinos.

”För för varje år som går minskar risken för före detta rökare, det vet vi. Risken minskar inte direkt, oavsett om du använder e-cigaretter eller inte. Men efter 6 år börjar risken bli mycket mindre. Och den fortsätter att vara låg, även om du vejpar dagligen” säger Konstantinos Farsalinos.

Forskat på e-cigg i 10 år

Den grekiska forkargruppens studie går att läsa i den akademiska webbtidskriften SAGE Journals. Konstantinos Farsalinos hoppas nu att även andra forskare får upp ögonen för svårigheten att dra slutsatser när det gäller e-cigaretters påverkan på användarnas hälsa.

”Det är svårt att hänvisa till direkt kliniska studier när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar för vejpare” säger Konstantinos Farsalinos, som forskat om e-cigaretter i nära ett decennium.

”Det beror på att näst intill alla användare är före detta rökare, ofta med risker som långvarig rökning innebär i bagaget. Observationsstudier (där deltagare själva får svara på frågor om sin hälsa) är begränsande. Men vår studie visar att det med en genomtänkt analys av datan går att få värdefull information om den absoluta påverkan som e-cigaretter har på användarnas hälsa” säger Konstantinos Farsalinos.

Källor:

Dr Konstantinos Farsalinos presenterar sin studie om stroke och e-cigaretter

E-cigaretter och stroke i USA i SAGE

Gillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREONLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *