Svenska forskare vill förbjuda smaker i e-juice

Trots de senaste årens intensiva internationella forskning om vejpning och hälsorisker, menar nu två svenska forskare att Sverige bör försöka förbjuda smaker i e-juice.

I en artikel i Svenska Dagbladet säger läkaren Magnus Lundbäck vid Danderyds sjukhus att forskarna ligger efter i utvecklingen av e-cigaretter.

”Vi vet för tok för lite om e-cigaretter idag” säger han till tidningen.

Sedan 2011 har Brittiska hälsodepartementet, PHE, bedrivit intensiv forskning på e-cigaretter och dess hälsoeffekter. Det har resulterat i rapporten “E-cigarettes – an evidence update” som sammanfattar över 2000 studier om e-cigaretter från hela världen. 2015 publicerades den första rapporten och varje år kompletteras den med det senaste årets studier, senast i år då en analys av ungdomars bruk av e-cigaretter belystes. PHE konstaterar sammanfattningsvis att e-cigaretter skulle minska skadan från tobaksrökning för en rökare med 97 procent.

Men Magnus Lundbäck har studerat odlade cellprover som han utsatt för nikotinånga och nikotinvätska och menar att proverna visar på cellskador.

”Det visade på DNA-skador och cellerna får försämrad funktion” säger Magnus Lundbäck till SVD.

”Bevisar inte hälsoeffekter”

Cellstudier för att fastställa risker har dock kritiserats hårt inom forskarvärlden. Särskilt när det gäller e-cigaretter.

”Cellsdtudier för att bevisa något blir mer politik än vetenskap, menar Konstantinos Farsalinos, grekisk hjärtläkare som studerat e-cigaretter i över ett decennium och publicerat flera studier i ämnet. ”Cellstudier bedrivs ofta under orealistiska förhållanden och överdrivs för att få ett resultat. De har givetvis ett värde, men inte som bevis på hälsoeffekter av exempelvis ångan från e-cigaretter” skriver han på sin hemsida i en kommentar till cellstudier överlag.

Mest effektiva metoden i studier

Linnea Hedman, folkhälsovetare vid Umeå universitet är även hon oroad över det växande användandet av e-cigaretter. Enligt en studie om lunghälsa som publicerades 2018, där 30 000 svenskar deltog, kopplas e-cigarettanvändande till hosta och slembildning i luftvägarna. Hon menar dessutom att många användare även röker vanliga cigaretter.

”Det ser inte ut som om e-cigaretter fungerar för att sluta röka, såsom tillverkarna påstår” säger hon till SVD.

Men enligt en studie som publicerades av Cancer research UK tidigare i år är e-cigaretter är den mest effektiva metoden för att sluta röka. Åtminstone jämfört med traditionella receptfria metoder. I studien deltog 1000 rökare som erbjöds hjälp att sluta på två sätt: med receptfria preparat som tuggummi och plåster eller med e-cigaretter (samt e-juice med nikotin). Deltagarna delades in i två lika stora grupper. Samtliga erbjöds rådgivning under det år som studien pågick.

Enligt studien hade 9 procent av den första gruppen (klassiska sluta-röka-preparat) slutat röka vid uppföljningen efter ett år. En majoritet uttryckte dock att de inte “gillade” produkterna och att de förmodligen inte skulle fortsätta använde varken tuggummi eller plåster efter studien.

Bland e-cigarettanvändarna såg det annorlunda ut. 18 procent hade slutat röka. Dubbelt så många. Men den stora skillnaden, enligt forskarna, var att e-cigarettanvändarna (80 procent) gillade sina e-cigaretter och gärna fortsatte att använda dem, något som enligt forskarna gör risken för återfall mycket mindre. Smaker och tillfredsställelse angavs av deltagarna som de största orsakerna till att de höll sig borta från rökningen.

Vill förbjuda smaker

Både Magnus Lundbäck och Linnea Hedman säger dock till SVD att det vore rimligt om Sverige försöker förbjuda “smaksatta e-cigaretter”, och hänvisar till Finland som endast tillåter försäljning av tobakssmaker i e-juicen.

E-cigaretter och e-juice är reglerade enligt “Lagen om e-cigaretter” sedan 2017 i Sverige. Lagen bygger på EU:s Tobaksdirektiv och reglerar, förutom krav på varningsetiketter och regristrering av produkter 6 månader före försäljning, bland annat storleken på flasḱorna som får säljas (10ml om juicen innehåller nikotin) samt maximal nikotinhalt (20mg/ml). Sverige beskattar dessutom nikotinhaltig e-juice, oavsett nikotinhalt, per milliliter. Däremot finns inga regleringar kring själva smakerna.

”Om det visar sig att några smakämnen är skadliga så kan det bli aktuellt att förbjuda dem” har Josefin Jonsson, chef för tobaksprevention vid Folkhälsomyndigheten  sagt tidigare.

2 Kommentarer om "Svenska forskare vill förbjuda smaker i e-juice"

  1. Nu får ni ge er med förbud. Ta bort cider på bolaget. Det är ju smak på dem och ungdomar dricker det med. Ja ta bort allt för det är ni bra på. Inte konstigt alls att folk langar saker. Vi är väl vuxna och har ett ansvar och tar egna beslut. Sen gör inte barn/ ungdomar som föräldrar säger ändå. Ni tog bort mentol cigaretter med. De som klagar värst är de som lyckats sluta röka. Ja man får flytta härifrån det är förbud på allt..suck

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *