Val 2022: Så tycker partierna om e-cigaretter, snus och nikotin

Valet 2022. Hur ser partierna på skademinimering, e-cigaretter och åtgärder och policys som främjar mindre skadliga alternativ till rökning? Vem ska du rösta på? Vejpkollen analyserar.

Med några dagar kvar till valet står kanske inte e-cigg och skademinimering står högst upp på agendan i debatterna. Men riksdagens sammansättning påverkar givetvis hur frågor och förslag som berör e-cigarettanvändare hanteras i slutändan. I den här analysen går Vejpkollen igenom partiernas hållning i frågan om skademinimering – ett centralt ämne för allt som berör e-cigaretter som verktyg för att sluta röka – men även gäller snus och andra rökfria nikotinprodukter.

Betyg efter engagemang och intresse

Vejpkollen delar ut omdömen baserat på vad partierna gjort och sagt i frågan om skademinimering under åren som tidningen bevakat frågan (2019-2022). Partierna har uttalat sig som mest tydligt om skademinimering när det gällde det föreslagna smakförbudet för e-cigaretter, våren 2022. Men även innan dess har frågan dryftats i riksdagen och i Vejpkollens granskningar. Lika viktigt som själva politiken, är hur partiernas representanter har hanterat relationen till användare och andra berörda parter under åren. För brukare är det en nyckelfråga – och därför värd at ta med i betygsättningen. 

Håll till godo och välj sedan med både huvud och hjärta.


Moderaterna (m)

Moderaterna har blivit drivande för att göra skadereducering till en del av tobakspolitiken. Partiet har vid upprepade tillfällen pläderat för    en evidensbaserad policy kring nikotinets skadeverkningar och samlat riksdagen bakom en reformering av den så kallade ANDTS strategin. Partiet stod i spetsen för de som ville stoppa regeringens smakförbud.

”Vi vill helst se att vi jobbar efter en slags risktrappa för nikotinprodukter i framtiden. Det ska vara skillnad på hur vi hanterar snus, e-cigaretter och cigaretter i lagstiftningen. Det viktiga är att vi fokuserar på rökningens skadeverkningar och hur vi minskar dem. Vi ska exempelvis inte jaga snusare och vejpare, när vi vet att det är rökningen som är problemet. Moderaterna har länge jobbat för det här och nu har riksdagen även beslutat att den vetenskapliga grunden för en ny skademinimerande policy utreds” säger Johan Hultberg (m) talesperson i hälsofrågor till Vejpkollen.

Moderaterna har dessutom varit öppna för att tala med både användare andra berörda i frågor som rök skademinimering. Det borgar (pun intended) för en ljusare framtid för vejpningen i Sverige, åtminstone fram till nu.

Omdöme: (M) står för skademinimering och är dessutom drivande i frågan

Godkänt – med guldstjärna


Socialdemokraterna (s)

Den socialdemokratiska regerigen lade fram det omtalade förslaget att förbjuda smaksättningar i e vätska i början av 2022. De gjorde det tydligt att de betraktar e-cigaretter, liksom snus och nikotinpåsar, som likvärdiga cigaretter. Skademinimering betraktas som ett ”påhitt av tobaksindustrin”, enligt partiets företrädare. Socialminister Lena Hallengren har vid flera tillfällen lyft förslag och tagit retoriska grepp direkt från politiska lobbyorganisationer som Tobaksfakta, A Non Smoking Generation och även amerikanska Campaign for Tobacco Free Kids, i syfte att driva fram en hårdare lagstiftning för e-cigaretter.

”Genom att smaksätta e-cigaretter med diverse godis- och fruktsmaker lockar tobaksbolagen in barn och unga i ett nikotinberoende. Detta måste få ett slut.” skrev Lena Hallengren på Facebook 2021.

Det är tydligt att (s) i dagsläget inte vill befatta sig med skademinimering på tobaks- och nikotinområdet överhuvudtaget. De har liknande inställning till riskreducering i narkotikapolitiken och många andra områden. Nolltolerans är ledordet för (s). Partiets företrädare i socialutskottet, Yasmine Bladelius, kallade dessutom de 3000 svenska e-cigarettanvändare, som hörde av sig till socialutskottet inför omröstningen om smakförbudet, för ”fejkade röster” och att de ”inte är riktiga människor”. I sitt lagförslag ”Hårdare regler för nya nikotinprodukter” skrev man dessutom att e-cigaretter förvisso hjälper en del att sluta röka, men att det inte spelar någon roll så länge det finns en risk att barn tjuvvejpar. Det var själva grunden till smakförbudet – ett förslag som man började skissa på redan 2020.

Omdöme:
Enligt en undersökning som Snuskomissionen gjort, inväntar (s) just nu en utredning som ska utvärdera forskningen innan de tar vidare ställning om skademinimering. 

”Vår bedömning är att det krävs ytterligare underlag avseende kunskapsläget när det gäller olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar och hälsoeffekter. Ett sådant underlag håller just nu på att tas fram, och vi inväntar resultatet av det arbetet innan vi är beredda att ta ställning till ytterligare åtgärder.” skriver (s) till Snuskomissionen.

Det är alltid något, men tyvärr inte tillräckligt för ett godkänt betyg: En röst på (s) är inte en röst för skademinimering.

Icke godkänt – med en fimp i kanten


Centerpartiet (c)

Centerpartiet är i grunden liberaler. Men i dagsläget lutar (c) åt att stödja en socialdemokratisk regering. Men det betyder inte att centern kan få visst inflytande när det gäller tobaks- och nikotinpolitiken. 

Inom centerpartiet finns nämligen en stark ådra för snus. Och med den kommer även en ganska solid inställning till skademinimering. Detta märktes tydligt när partiet tog stark ställning mot smakförbudet för e-cigaretter, våren 2022. Trots att vissa företrädare partiet inte är helt övertygade om att e-cigaretter har en naturlig plats i kampen mot rökrelaterade skador, så verkar den mer liberala inställningen till nikotinprodukter vinna i längden.

Med det sagt. Partiets ledamoter jobbar nära (s) i många frågor och det är svårt att veta om (c) väljer att backa när det gäller skademinimering i tobakspolitiken, i synnerhet om (s) trycker på i socialutskottet. Å andra sidan: det är ett tvåeggat svärd som kan leda till motsatsen också.

Vejpkollen har även noterat att centerns ungdomsförbund driver en tydligare linje för liberalare lagar än vad moderpartiet gör. Legalisering av cannabis, avskaffande av rökförbudet på uteserveringar och en ordförande som öppet väcker debatt i frågan bäddar för en intressant utveckling. Ungdomsordförande Reka Tolnai är öppen för att diskutera med både företag och användare. Hon har även kritiserat statligt stödda Non Smoking Generation för odemokratiska metoder efter att organisationen hotfullt uppmanat politiker att undvika att möta ett känt tobaksbolag för att prata om skademinimering.

Omdöme:
Centerpartiet är klart för skademinimering vilket talar för ett positivt omdöme. Men mycket beror på valresultatet och vilken roll partiet får i riksdagen. Den som vill se en vänster-mittenregering och vill leva lite på hoppet om skademinimering kan ju lägga en röst på c och ge partiet möjlighet att påverka s, v och mp i frågan. Ju fler röster c har desto mer inflytande givetvis. Men hoppas inte på för mycket.

Godkänt – med modifikation


Vänsterpartiet (v)

Vänsterpartiet ger inte mycket för skademinimering för att hantera problemen med rökning. Åtminstone inte på ytan. Partiet ville se ett smakförbud för e-cigaretter – om än med brasklappen att noga följa utvecklingen.

”För om det leder till fler rökare är det inte bra” hette det i motionssvaret. 

V medgav dock att e-cigaretter faktiskt hjälper en del att sluta röka. Och det är ju en positiv inställing, även om det inte spelade någon roll i plenisalen när det verkligen gällde.

Vänstern är dock drivande när det gäller skadereducering inom narkotikapolitiken, något som ofta öppnar dörren till konflikt med (s). Förhoppningsvis kan just detta även leda till insikter i vad skademinimering betyder, även för nikotinbrukare och rökare. Det ska även nämnas att partiledare Nooshi Dagdostar faktiskt är vejpare och att partiets ledamöter faktiskt valt att aktivt lyssna på brukare och berörda parter.

Men, en röst på v på söndag är i praktiken detsamma som en röst på (s). Och v röstar hellre ner förslag som gynnar skademinimering, i synnerhet om det handlar om att stoppa förslag från (m) eller (sd).

Omdöme:
Vänsterpartiet är inte ett klokt val för den som vill se mer skademinimering och en tryggare framtid för vejpningen i Sverige. Inte i det här valet i alla fall. Och synnerligen inte så länge som v samarbetar med s och mp.

Icke godkänt – med möjlighet till omvärdering


Kristdemokraterna (kd)

KD tycker att skademinimering bör vara en del av tobakspolitiken. De röstade, efter viss tvekan och övertalning, nej till smakförbudet. KD:s representanter har även vid andra tillfällen önskat se en tydlig skillnad i pris mellan cigaretter och snus och det visar att skademinimeringsperspektivet spelar roll i partiets syn på tobak och nikotin. 

Dessutom driver KD-politiker frågan om skadereducering  i EU parlamentet. Parlamentsledamoten Sara Skytterdal håller fanan högt angående det svenska snuset och talar även ofta om e-cigaretter som viktiga verktyg för att minska skadorna av tobaksrökning.

Omdöme:
KD håller samma linje som (m) när det gäller skademinimering. Det är lite oklart om de står bakom e-cigaretter lika mycket som snus, men de har ändå en tydlig politisk hållning i frågan. Så ja, KD förtjänar nog en röst, om än lite osäker.

Godkänt – med viss tvekan


Sverigedemokraterna (sd)

SD har, tillsammans med moderaterna varit det parti som drivit frågan om evidensbaserad skademinimering hårdast. När smakförbudet låg på bordet var SD tydliga och byggde sitt ”nej” på evidens och referenser till stora Brittiska studier. Partiet hade även ett tydligt konsumentperspektiv både i sitt motionssvar och den följande debatten i plenisalen.

”Flera av mina vänner och anhöriga använder e-cigaretter för att sluta röka. Och jag får höra det ofta när jag pratar med folk jag möter” svarade Clara Aranda (sd) när Yasmine Bladelius (s) anklagade oppositionen för att ha låtit sig påverkas av “e-cigarettindustrin” i frågan om smakförbudet.

Tidigare har tunga namn som Martin Kinnunen, då själv vejpare, stått i plenisalen och pläderat för en mer återhållsam beskattning av e-vätska och nikotin.

Omdöme:
Med en positiv inställning till skademinimering och uppenbar kunskap om e-cigaretter blir SD en stark röst för vejpning och andra alternativa nikotinprodukter. De går dessutom till val som en del av koalitionen: m, kd (och liberalerna), partier med mål att införa ett skademinimeringsperspektiv i tobakspolitiken.

Godkänt med två plus i kanten


Miljöpartiet (mp)

MP har legat lågt i frågan om skademinimering allt sedan vikarierade ledamoten Nicklas Attefjord lämnade riksdagen och socialutskottet 2020. Attefjord förhöll sig försiktigt skeptisk till både snus och e-cigaretter men valde ändå att lyssna på vad både företagare och konsumenter hade att säga om saken. Men det var ett tag sedan och partiets officiella hållning blev till slut att stödja regeringens smakförbud i riksdagen. På Snuskomissionens fråga om hur de ställer sig till skademinimering hänvisar partiet till folkhälsomyndighetens rekommendationer. Svenska folkhälsomyndigheten har offentligt sagt att man betraktar tobaksskademinimering som en ”myt”. Oklart om det även gäller för miljöpartiet…

Omdöme:
För en väljare som vill se bättre förutsättningar för skademinimering och vejpning i Sverige är MP inte ett bra val i dagsläget.

Icke Godkänt – delvis på grund av frånvaro


Liberalerna (l)

Liberalerna är faktiskt ett vildkort när det gäller skadereducering i tobakspolitiken. De röstade förvisso ner regeringens smakförbud. Men bara med motiveringen att ”de inte var mogna för detta ännu”. Vad betyder det? 

Dock, idén om individens självbestämmande är viktig för partiet och då är skademinimering att föredra framför eventuella förbud. Samtidigt har partiets långvarige talesperson i hälsofrågor, Barbro Westerholm klivit av och gått i pension. Hon hörde till falangen som menar att allt beroende, oavsett det är nikotinet i cigaretter eller i en vejp, är av ondo. Vem hennes efterträdare blir vet vi inte, men det blir sannolikt avgörande för partiets hållning i frågan.

Omdöme:
Så, är en röst på liberalerna god för skademinimering? Svaret är lika glasklart som ett språktest: tveksamt men förhoppningsvis,  ja. Det som talar för detta är att en röst på liberalerna blir sannolikt även blir en röst m, kd och sd. Det betyder att skademinimering blir en central del av tobakspolitiken, om den nya alliansen får majoritet i riksdagen.

Godkänt – på grund av umgängetGillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREON3 Kommentarer om "Val 2022: Så tycker partierna om e-cigaretter, snus och nikotin"

 1. Tänk va tragiskt det är egentligen med politiken. Dom väljer att tycka för att vinna röster. Om jag skulle göra mitt val i år för att jag är vejpare. Så skulle jag gå emot så mycket av mina prinsiper och åsikter. Jag kommer aldrig att rösta blått. Oavsett om det är för mitt nikotin intag med smaksättning.
  Privatisering NEJ TACK. Ta från dom fattiga och ge till dom rika NEJ TACK.
  FÅ SD på köpet ABSOLUT NEJ TACK , ALDRIG I LIVET.

  1. Nej, det är verkligen inte lätt när sakfrågor krockar med en övergripande politisk hållning. Tanken med den här listan är att lyfta fram vilka ståndpunkter partierna faktiskt har. Sen är det upp till var och en att väga in det i hur viktigt det är när hen går och röstar. En annan sak som är bra att komma ihåg är att arbetet i utskotten skiljer sig mycket från den debatt som pågår inför ett val. I utskotten handlar det om att samarbeta och hitta lösningar på väldigt komplicerade frågor. Detta gäller även nikotin och tobaksfrågor. Här kan enskilda ledamöter spela stor roll. Och påverkan från väljare kan får stor betydelse. Så, den som vill se en annan politik i ”sitt” parti, kan med fördel jobba för det genom att kontakta sina valda ledamöter och lyfta frågan direkt. På så sätt kan man faktiskt förändra innifrån, utan att behöva ge upp sin ideologiska övertygelse. Med det sagt först måste vi ju veta vad partiet tycker just nu – annars spelar det ju ingen roll 😉

   MVH Stefan, redaktör

 2. Det är i alla fall bra att de borgerliga partierna och SD är i majoritet oavsett regering, då kan dom stoppa sossarnas eventuella ytterligare förslag för att sabotera för vejpning och andra rökfria tobaks- och nikotinprodukter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *