Politiker tycker till om rökning och e-cigaretter

Rökning, men även alternativa nikotinprodukter, förknippas med problem ute i de svenska kommunerna. Det anser åtminstone en majoritet av sveriges kommunpolitiker, enligt en mätning från Demoskop. Samtidigt ser de allra flesta cigaretterrökning som den största hälsofaran, medan endast en (1) procent tycker att e-cigaretter och nikotinpåsar medför de största hälsoriskerna.

80 procent av sveriges kommunpolitiker tycker att rökning är ett problem i sina respektive kommuner. 70 procent tycker att även rökfria nikotinprodukter, som snus, nikotinpåsar och e-cigaretter, är ett problem. 22 respektive 16 procent anser dessutom att rökning och nikotinprodukter är ett allvarligt problem. Påverkan på folkhälsan och nedskräpning är centrala faktorer, enligt politikerna. Samtidigt ser kommunpolitiker större risker med cigaretter än med rökfria nikotinprodukter.

Debatt om hårdare tag

Frågan om rökning och alternativa nikotinprodukter har varit på tapeten det senaste åren, åtminstone på riksnivå. Sedan regeringen både föreslagit hårdare tag för nya nikotinprodukter överlag och även smakförbud för e-cigaretter har intresset för frågan ökat i riksdagen. Men hur stort är intresset för rökning, nikotinprodukter och skadeverkningar bland politiker ute i kommunerna? Det ville Phillip Morris International (PMI) ta reda på.

“Ett ganska allvarligt problem”

Det visade sig att intresset är förhållandevis stort, åtminstone när Demoskop på uppdrag av PMI, frågade samtliga kommunpolitiker i Sverige under våren. 82 procent svarade att de uppfattar rökning som ett problem, om än inte särskilt stort. 22 procent svarade däremot att rökning är ett allvarligt eller ganska allvarligt problem.

Intresset var störst i storstäderna, men även i vissa mindre kommuner som Gotland där 56 procent av politikerna tyckte att rökningen var ett allvarligt eller ganska allvarligt problem.

Få tror att e-cigg är en stor hälsofara

Demoskop frågade även vilka konsekvenser för folkhälsan politiker tror att olika nikotinprodukter har. Mest negativa konsekvenser tillskrev politikerna cigaretter (70 procent). Endast en (1) procent av politikerna ansåg att e-cigaretter och nikotinpåsar har de mest negativa konsekvenserna. Fyra procent ansåg att snus är mest negativt för folkhälsan.

Undersökningen visade även att 20 procent av politikerna uppfattar nikotinet som mest farligt i cigaretterna. Lika många, 20 procent, ansåg att det är tjäran som orsakar mest skada.

Vill att tillverkare ska informera

Enligt politikerna är det viktigt med oberoende information om skadeverkningar orsakade av olika nikotinprodukter. Samtidigt ansåg närmare hälften att det är upp till tillverkarna att informera om hälsoriskerna med produkterna. Lika många ansåg att det är statliga myndigheter och vårdinstanser som ska ansvar att informera om olika hälsorisker.

Undersökningen är en del av Demoskops årliga politikerpanel, där kommunpolitiker besvarar en rad centrala frågor, såsom attityder till den egna kommunen, de viktigaste prioriteringarna, behovet av satsningar inom olika områden, uppfattningar om skattefinansierad verksamhet i privat kontra offentlig regi, synen på valfrihet och privat välfärdsföretagande. Årets rapport bygger på 3481 intervjuer och presenterades under Almedalsveckan 2022.Gillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREONLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *