Moderaterna avvisar regeringens smakförbud

Godtyckligt, skadligt för folkhälsan och omotiverat. Moderaterna avvisar bestämt regeringens förslag om smakförbud för e-cigaretter. 
”Det är viktigt att värna om alternativa produkter som kan underlätta för fler rökare att sluta röka” skriver moderaterna i en motion till riksdagen.

Debatten om ett eventuellt smakförbud i e-cigaretter och e-vätska har nu tagit fart bland partierna i riksdagen. Totalt har fem motioner lämnats in inför diskussionerna och i Socialutskottet, som nu ska bereda ärendet. Och det är främst kritiska synpunkter som sätter tonen. Moderaterna anser att ett smakförbud går stick i stäv med riksdagens målsättning – skademinimering i tobaks – och nikotinpolitiken.

“Fler konkreta åtgärder krävs för att motverka att människor blir sjuka eller avlider av tobaksrökning. Samtidigt är det individen själv som har ett ansvar för sitt beslut att röka. Det är viktigt att värna alternativa produkter som kan underlätta och förenkla för fler rökare att sluta röka” skriver moderaterna i en motion till riksdagen.

Går emot riksdagsbeslut om skademinimering

Moderaterna anser att smakförbudet strider mot den inriktning i tobaks- och nikotinpolitiken som riksdagen beslutade om förra året. Regeringens så kallade ANDTS strategi röstades ner samtidigt som riksdagen beslutade att införa ett skademinimeringsperspektiv i ANDTS strategin.

“Regeringen borde ha utformat det här lagförslaget i överensstämmelse med riksdagens tidigare beslut. Riksdgane menar att vi ska ta hänsyn till de varierande skadeverkningar som olika tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka. Att införa ett smakförbud för e-cigaretter strider mot den inriktningen” skriver moderaterna.

”Förhindrar utveckling och innovation”

Regeringen vill att all smaksatt e-vätska ”som inte ger en doft och smak av tobak” ska vara förbjudna att sälja i Sverige. Enligt regeringen skulle ett sådant förbud kraftigt minska attraktionskraften i e-cigaretter, med målsättningen att unga inte ska lockas av produkterna. Samtidigt medger regeringen att förbudet även kommer att leda till att färre vuxna rökare väljer e-cigaretter framför att röka.

“Risken är att ett smak- och doftförbud förhindrar utveckling och innovation inom ett område som skulle kunna minska antalet rökare. Det är viktigt att de som använder av röktobak fortsatt har tillgång till alternativ till traditionella cigaretter som underlättar att sluta röka. För vissa kan det vara e-cigaretter. E-cigaretter är inte en hälsosam produkt och bör fortsatt regleras, men inte genom ett godtyckligt smakförbud. ” skriver moderaterna.

Få unga icke-rökare använder e-cigaretter

Enligt moderaterna är ett svepande förbud inte heller motiverat av att unga riskerar att börja med e-cigaretter. Användning av e-cigaretter är ytterst begränsat i det svenska samhället, menar moderaterna. Enligt en undersökning från CAN år 2020 hade endast en procent av befolkningen, mellan 17 – 84 år, använt e-cigaretter någon gång den senaste månaden. Ungefär hälften av dessa, det vill säga knappt en halv procent, var dagliga användare enligt CAN.  Det var vanligare att rökare av traditionella cigaretter också hade använt e-cigaretter (4 procent), jämfört med de som inte rökte traditionella cigaretter (1 procent). 

”Det går därmed att dra slutsatsen att e-cigaretter och e-vätskor, trots smaksättning, inte ter sig vara en produkt med särskilt starkt attraktionsvärde. Åtminstone inte för personer som inte är eller har varit traditionella rökare. Ett smakförbud, som är en mycket långtgående reglering, kan därför inte motiveras för att minska e-cigaretternas attraktionskraft för icke-rökare. ” skriver moderaterna.

Subjektivt om vad som blir tillåtet

Även otydligheten i lagförslaget får kritik av moderaterna. Enligt partiet blir både tillverkare och kontrollinstanser tvungna att jobba med subjektiva bedömningar, för att kunna tillämpa restriktionerna.

“Smakförbudet skulle skapa en komplicerad process för den auktoriserade instansen att bedöma vilka smaker och dofter som är tillåtna eller förbjuda. Detta skulle riskera att skapa en ytterst svår situation för tillverkare och importörer och en kontinuerlig osäkerhet över vilka tillsatser och smaker som är tillåtna. I praktiken kommer ett helt orimligt stort ansvar ligga på enskilda myndighetspersoner att avgöra lagstiftningens tillämpning. Ett sådant förslag anser vi omöjligen att riksdagen kan acceptera.” skriver moderaterna.

Välkomnar konkreta åtgärder

I samband med att regeringen presenterade sin nya ANDTS strategi gav man socialstyrelsen att i samarbete med Folkhälsomyndigheten och SBU utreda de relativa riskerna med olika nikotinprodukter. Regeringen vill även, i linje med riksdagens beslut, bygga ett nationellt kompetenscentrum för att hantera frågor som berör alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Något som moderaterna välkomnar.

“Regeringen bör skyndsamt göra verkstad av riksdagens beslut. Genom ett nationellt kompetenscenter skulle det preventiva arbetet på ett avsevärt sätt kunna stärkas och kvalitetssäkras. Det hade på riktigt kunnat göra skillnad för folkhälsan.” skriver moderaterna.

Källor:
Motion: Med anledning av prop. 2021/22:200 Hårdare regler för nya nikotinprodukterMotion 2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Regeringens förslag:
Hårdare regler för nya nikotinprodukter – Proposition 2021/22:200Gillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREONLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *