Studie om vejpning och stroke får kritik

Storrökare som använder både cigaretter och e-cigaretter löper större risk för stroke, menar forskare. Samtidigt visar samma studie att enbart e-cigg inte ökar risken för stroke alls. Nu får den amerikanska studien kritik för att vara vilseledande.

Studien, som publicerades i American Journal of preventive medicine, är en analys av 160 000 amerikaners självrapporterade hälsotillstånd med fokus på rökare och vejpare. Åldersspannet är 18 till 44 år och datan är insamlad mellan åren 2016 och 2017. 

Resultaten visade att rökare och de som tidigare rökt och nu vejpar löper i princip samma risk för stroke. För gruppen som använder både e-cigg och analoga cigaretter var risken ännu högre.

“Vår analys indikerar att e-cigaretters påstådda fördelar gentemot rökning inte är tydliga” skriver forskarna.

Men analysen får kritik. Risken för stroke bedömdes nämligen utifrån rapporterade fall, utan att ta hänsyn till när personen i fråga haft sin infarkt:  den kan mycket väl ha skett före personen började använda e-cigaretter. Detta är även något som forskarna poängterar. 

”Resultaten bör tolkas varsamt. Vi har inte kunnat se tidslinjen mellan rökningen och e-cigarettanvändandet” skriver forskarna.

Felaktiga slutsatser

Enligt flera ledande forskare inom e-cigaretter och hälsa är den aktuella studien grovt vilseledande. I synnerhet då författarna, bland annat, menar att dubbelavändande (e-cigg + analoga cigg) är mer riskabelt än att bara röka traditionella cigaretter. Författarna skriver även att smakerna i e-vätskan kan vara orsaken till den ökade risken.

”Ett sådant påstående blir grovt motsägelsefullt. Deras resultat visar ju tydligt att enbart e-cigaretter inte leder till ökad risk” säger Dr Lion Shahab, epidemolog och folkhälsoforskare vid Londons universitet till Science Media Center.

Han menar att den potentiellt högre risken vid dubbelavändande snarare beror på att de storrökare som redan ligger i riskzonen även ingår i den grupp som oftast använder e-cigaretter för att försöka dra ner på rökningen.

”Vi vet genom tidigare studier att just den gruppen redan från början har en förhöjd risk då de över lång tid fått i sig mer skadliga ämnen genom rökningen än andra. De har också ett större behov av nikotin, vilket förklarar dubbelanvändandet” säger Lion Shahab till Science Media Center.

Stroke leder till vejpning

Lion Shahab får medhåll i sin kritik av John Britton, professor och chef vid Tobacco and Alcohol studies i London. 

“Den här studien visar att det finns en koppling mellan rökning och stroke. Det är väl känt och ett helt väntat resultat. Den visar också att vejpning i sig inte höjer risken för stroke. Detta motsäger hela deras resonemang. Vi ser däremot ett tydligt mönster av bakvänd korrelation – de rökare som har haft en stroke eller känner hälsoeffekter av rökningen är också de som försöker sluta röka. Studien är absolut inget bevis på att e-cigaretter förstärker risken för stroke hos före detta rökare.” säger John Britton till Science Media Center.

Lång tid för kärlen att läka

Tidigare forskning har visat att risken för hjärtsjukdom minskar direkt när någon slutar röka, oavsett om hen använder e-cigaretter eller andra nikotinpreparat. Detta blev tydligt när forskare som studerat ett liknande statistiskt underlag även tog hänsyn till tiden som gått efter ett rökstopp i förhållande till e-cigarettanvändande och tidpunkten för rapporterade hjärtsjukdomar som stroke. 

“Det tar långt tid att bli av med rökningens skadeverkningar. Det är först efter sex år som vi kan räkna med att risken för hjärtsjukdomar är på samma nivå som för en icke-rökare. Och för e-cigarettanvändare så är den risken densamma som för en icke-rökare, sex år efter rökstoppet” sade hjärtläkaren Konstantinos Farsalinos som lett studien.

Vejpare fick bättre blodkärl

Liknande slutsatser drog även brittiska forskare under hösten 2020. Enligt en kontrollerad långtidsstudie konstaterade man att ex-rökare som byter helt till e-cigaretter får bättre blodkärl redan inom en månad. Studien var den första av sitt slag. Den involverade 114 rökare. Samtliga hade rökt minst 15 cigaretter per dag i minst två år före studien. De delades slumpmässigt in tre grupper; en grupp fortsatte att röka, två grupper bytte cigaretter mot e-cigaretter, den ena med och den andra utan nikotin.

Studien visade att kärlens förmåga att dra ihop sig hade ökat markant för den grupp som använde e-cigaretter istället för cigaretter, redan efter en månad. Tillsammans med mätningar av styvheten i kärlen visade deltagarna som vejpade tydliga tecken på förbättrad kärlhälsa jämfört med gruppen som fortfarande rökte.Gillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREONLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *