Varnar för att särintressen styr information om tobak och alkohol

Källor med tydliga särintressen och statistik med dåligt underlag. Det präglar informationen som blir till underlag för viktiga beslut om alkohol, narkotika, tobak och spel, enligt Boriana Åberg (m).
“Organisationer med tydliga särintressen inom området ansvarar för stora delar av statistiken om alkohol och tobak. Och det är problematiskt” skriver hon i en motion till riksdagen.

Idag delar tre större institutioner på ansvaret för att samla in statistik om tobak- och alkoholvanor i Sverige. Folkhälsomyndigheten, Statistiska centralbyrån (SCB) och Socialstyrelsen. Enligt Boriana Åberg är det problematiskt, då ingen av myndigheterna tar ett helhetsansvar för att informationen ska kunna tolkas utifrån ett större sammanhang.

“Vi saknar idag, exempelvis, uppgifter om konsumtionen av alkohol och tobak via alternativa kanaler. Vi vet för lite om import, hembränning och illegal införsel.  För att uppskatta denna konsumtion, och kunna göra en någorlunda säker och tillförlitlig bedömning, krävs djupa kunskaper och avancerad statistisk metodik.” skriver Boriana Åberg i en motion till riksdagen.

Särintressen präglar informationen

Dessutom riskerar tolkningen av statistiken att bli präglad av olika särintressen, menar Boriana Åberg.

“Något som är mycket problematiskt med nuvarande ordning är att man använder sig av källor som på grund av bristande objektivitet, eller begränsat statistiskt underlag, inte är att betrakta som tillförlitliga och trovärdiga”

Hon nämner den ideella organisationen Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Organisationen är grundad av föreningar som har som mål att minska nikotin, tobak- och alkoholbruket i Sverige. Samtidigt ansvarar CAN för stora delar av statistiken om just alkohol och tobak.. Folkhälsomyndigheten, media och politiker som är aktiva i debatten om tobak och e-cigaretter, hänvisar ofta till just CAN:s statistik.

“CAN har tydliga särintressen inom just det här området. Det är problematiskt” menar Boriana Åberg.

Felaktiga siffror om vejpning i Danmark

Det statistiska underlaget som riksdagen får är väldigt viktigt för att fatta beslut som berör individer, hälsa och marknaden. Ett aktuellt exempel är Danmark. Danska folketinget röstade ja till ett omfattande smakförbud för e-vätska och e-cigaretter. Beslutet vilade på en äldre rapport från folkhälsomyndigheten som visade att vepning och rökning ökade bland unga. Det visade snart att en ny, om än försenad rapport innehöll siffror som pekade på motsatsen. Både rökning och vejpning hade minskat drastiskt, i synnerhet bland unga. Men då var beslutet redan fattat. Även Sveriges regering har ambitionen att införa ett liknande smakförbud.

“Alkohol, tobak och spel orsakar stora kostnader för samhället, samtidigt som de har ett värde för konsumenterna. För att kunna fatta genomtänkta, väl avvägda och balanserade politiska beslut som berör dessa områden krävs som i alla sammanhang välunderbyggda faktaunderlag” skriver Borian Åberg.

Vill ge ansvaret till SCB

Nu föreslår Borian Åberg att riksdagen lägger ansvaret för information och statistik på en enda institution istället för flera. Hon föreslår att riksdagen ålägger Statistiska centralbyrån att ta hela ansvaret i framtiden.

Källor:
Statistiken om svenskarnas konsumtion av alkohol, tobak och spel

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *